Historija tehnologije

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Historija tehnologije je historija izuma i alata, i slična je na mnogo načina sa historijom čovječanstva. Prethodno znanje je omogućilo ljudima da izume nove stvari, i, obratno, mnoga naučna dostignuća su postala moguća uz pomoć tehnologija koje pomažu čovječanstvu da putuje na mjesta na koja ranije nije moglo, kao i da istražuje prirodu univerzuma detaljnije nego što nam to omogućavaju naša priroda čula. Tehnička djela ljudskih ruku su proizvodi ekonomije, snaga ekonomskog rasta, i veliki dio svakodnevnog života.

Tehnološke inovacije utiču, i same su pod uticajem, kulturnih tradicija društva. One su također način da se razvije i projektuje vojna sila.

Mjerenje tehnološkog progresa[uredi | uredi izvor]

Mnogi sociolozi i antropolozi su napravili socijalne teorije koje imaju za temu socijalni i kulturni razvoj. Neki, poput Lewis H. Morgan, Leslie White, i Gerhard Lenski, označavaju tehnološki progres kao osnovni faktor koji vodi razvoj ljudske civilizacije. Morganov koncept od tri glavne faze socijalne evolucije (divljaštvo, barbarizam, i civilizacija) može biti označen tehnološkim prekretnicama, kao što su: vatra, luk, kao i grnčarija, pripitomljavanje životinja, poljoprivreda, obrada metala - u vrijeme barbarizma, i abeceda i pisanje u eri civilizacije.

Po periodima i geografiji[uredi | uredi izvor]

Rana tehnologija[uredi | uredi izvor]

Kameno doba[uredi | uredi izvor]

Bakarno i bronzano doba[uredi | uredi izvor]

Željezno doba[uredi | uredi izvor]

Antičke civilizacije[uredi | uredi izvor]

Srednjovijekovne i moderne tehnologije[uredi | uredi izvor]

Srednjovijekovna Evropa[uredi | uredi izvor]

Jeftini papir: revolucija u difuziji znanja[uredi | uredi izvor]

Renesansa[uredi | uredi izvor]

Doba istraživanja[uredi | uredi izvor]

Industrijska revolucija[uredi | uredi izvor]

19. vijek[uredi | uredi izvor]

20. vijek[uredi | uredi izvor]

21. vijek[uredi | uredi izvor]

Po tipu tehnologije[uredi | uredi izvor]

Historija biotehnologije[uredi | uredi izvor]

Historija građevinarstva[uredi | uredi izvor]

Historija komunikacija[uredi | uredi izvor]

Historija računarstva[uredi | uredi izvor]

Historija potrošačke tehnologije[uredi | uredi izvor]

Historija elektro-inžinjerstva[uredi | uredi izvor]

Historija energetske tehnologije[uredi | uredi izvor]

Historija nauke o materijalima[uredi | uredi izvor]

Historija mjerenja[uredi | uredi izvor]

Historija medicine[uredi | uredi izvor]

Historija vojne tehnologije[uredi | uredi izvor]

Historija nuklearne tehnologije[uredi | uredi izvor]

Historija nauke i tehnologije[uredi | uredi izvor]

Historija transportne tehnologije[uredi | uredi izvor]

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Odgovarajuća historija[uredi | uredi izvor]

Odgovarajuće discipline[uredi | uredi izvor]

Odgovarajuće teme[uredi | uredi izvor]

Budućnost nauke i tehnologije (špekulativna)[uredi | uredi izvor]

Ljudi[uredi | uredi izvor]

Historiografija nauke i tehnologije[uredi | uredi izvor]

Historičarians nauke i tehnologije[uredi | uredi izvor]

Kompleti knjiga[uredi | uredi izvor]

Žurnali i periodična izdanja o historiji nauke i tehnologije[uredi | uredi izvor]

Notebooks[uredi | uredi izvor]

Istraživački instituti[uredi | uredi izvor]

Zabilješke[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]