Idi na sadržaj

Konosman

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Konosman ili teretnica je javna isprava i transportni dokument koji brodar izdaje prilikom prijema stvari na prevoz. Konosman je dokument koji se javlja u pomorskom saobraćaju i prevozu robe morem. On je po svojoj namjeni sličan tovarnom listu koji se izdaje kod transporta robe željeznicom.

Izdavanju konosmana predhodi sklapanje ugovora o prevozu robe morem, sa kojim se prevoznik obavezuje da će prevesti robu morem, a naručitelj prevoza se obavezuje da će platiti vozarinu. Prevoznik je osoba koja sklapa ugovor sa naručiteljem prevoza, dok je naručtelj osoba ili lice kaje od prevoznika naručuje prevoz robe. Druge osobe iz ugovora su: krcatelj ili špediter, primatelj i korisnik prevoza.

Razlikujemo dva osnovna oblika ovog ugovora i to:

  • brodarski ili ugovor o čarteru;
  • vozarski ili ugovor o prevozu denčane (komadne) robe.

Brodarski ugovor koristi se u tzv. slobodnoj plovidbi. Ovim ugovorom brodar naručiocu stavlja na raspolaganje cijeli brod uz naplatu vozarine. Vozarski ugovor koristi se u linijskoj plovidbi, a sastoji se u transportu, odnosno prevozu robe na određenoj liniji.