Bartol Zmajić

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Bartol Zmajić (Libero baro Bartholmaes Zmajić de Svet-Ivan iz Šušaka), hrvatski arhivista, heraldičar, numizmatičar, sfragističar i geneaolog.

Rođen je 19. decembra 1907. godine u Šušaku (Rijeka). Maturirao je 1926. na Državnoj realnoj gimnaziji u rodnom mjestu. Studij na pravnom fakultetu u Zagrebu počeo 1931, a završio 1934. godine. Od 1937. punih 40 godina radi u Državnom arhivu (danas Hrvatski državni arhiv) u Zagrebu. Godine 1943. položio je stručni arhivistički ispit, od 1947. je arhivist, a od 1962. viši arhivist. Odbornik u rukovodstvu Hrvatskog numizmatičkog društva u Zagrebu postao je 1949. godine. Već 1955. bio je član redakcije časopisa Numizmatičke vijesti, a od 1969. do 1972. i njegov glavni i odgovorni urednik. Godine 1978. odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem, a povodom njegove 75 obljetnice života (1982.) izdana je i prigodna medalja sa njegovim likom i plemićkim grbom (medalja je djelo autora Damira Mataušića). Iste godine mu je posvećena i posebna televizijska emisija.

U naučnom radu bavio se arhivistikom, ali je njegovo najplodnije stvaralaštvo u oblasti pomoćnih historijskih nauka sfragistike i heraldike. Iz tih disciplina objavio je niz zapaženih radova koji se s pravom smatraju pionirskim. Sudjelovao je sa prilozima iz te tematike u većini izdanja enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Svoja znanja iz heraldike sintetizirao je u djelu udžbeničkog karaktera - Heraldika, koje je izašlo u Zagrebu 1971. godine.

Preminuo je 16. aprila 1984. godine u Zagrebu, a pokopan je na porodičnom groblju u gradu Bakru.


Izbor iz bibliografije[uredi | uredi izvor]

 • Grbovi zagrebačkih biskupa i nadbiskupa, Kulturno Poviestni Zbornik Zagrebačke Biskupije 1094-1944, Zagreb, 1945, 471-492.
 • Razvitak heraldike u banskoj Hrvatskoj, Vjesnik državnog arhiva XI, Zagreb, 1945, 43-58.
 • Grb – Hrvatska, Enciklopedija Jugoslavije, tom 3, Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb, 1958, 586.
 • Podjela plemstva i grbova žumberačkim obiteljima, Žumberački kalendar za 1965, Zagreb, 1965.
 • Legalizacija grbova nekih naših obitelji na temelju Ohmučevićevog grbovnika, Glasnik arhiva i društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, god. VII, sv. VII, 1967, 41-53.
 • Grbovi Krčkih knezova, kasnije Frankopana, Krčki zbornik, Krk, 1970.
 • Heraldika, sfragistika, genealogija, Školska knjiga, Zagreb, 1971.
 • Grbovi na novcima zemalja Jugoslavije tokom vijekova, Bilten hrvatskog numizmatičkog društva, 25, Zagreb, 1973.
 • Pečat sa grbom kneza Ivana II. Nelipića, Arhivski vjesnik, god. XIX-XX, sv. 19-20, Zagreb, 1976-1977, 237-239+I tabla.
 • Heraldika, Likovna enciklopedija Jugoslavije, tom 1 (A-J), JLZ Miroslav Krleža, Zagreb, 1984, 522-524.
 • Grb, Enciklopedija Jugoslavije, tom 4, JLZ Miroslav Krleža, 2. izdanje, Zagreb, 1986, 555.
 • Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija. Rječnik heraldičkog nazivlja, Golden marketing, Zagreb, 1996. (2. izdanje)