Idi na sadržaj

CASE alati

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Softversko inženjerstvo, kao posebna disciplina, može se posmatrati sa dva aspekta:

 • Konvencionalna (ručno programiranje, definisanje i dokumentovanje problema i održavanje sistema)
 • Nekonvencionalna (CASE)

Tehnike i koraci su slični a suštinske razlike ogledaju se u načinu kontrole, izrade i održavanja proizvoda (softvera). Kada govorimo o CASE tehnologijama (ili alatima, kako stoji u naslovu) onda moramo naglasiti da prema zahtjevima i potrebama, samo programiranje se vrši softverski. Sav postupak ćemo razložiti u grupe radi lakšeg praćenja i pojašnjenja.

Ideja CASE tehnologija[uredi | uredi izvor]

 • Povećanje produktivnosti u razvoju softvera pomoću softvera
 • Inženjersko projektovanje softvera pomoću računara
 • Softverski proizvod namjenjen automatizaciji izrade softvera

Ciljevi primjene CASE tehnologije[uredi | uredi izvor]

 • Povećanje produktivnosti projektanata
 • Skraćenje vremena izrade softvera
 • Povećanje kvaliteta softvera
 • Unapređenje performansi sistema
 • Standardizovati proizvedeni softver

CASE tehnologija[uredi | uredi izvor]

 • CASE alati: hardver i softver
 • CASE metodologija: procedure
 • CASE enciklopedija: baza podataka
 • Kadrovi: oni koji sve to koriste

Neki od poznatijih CASE proizvoda[uredi | uredi izvor]

Klasifikacija CASE tehnologije[uredi | uredi izvor]

 1. U odnosu na: pokrivenost faza životnog ciklusa funkcija koje poseduju
 2. Klasifikacija u odnosu na funkcije

Klasifikacija u odnosu na pokrivenost[uredi | uredi izvor]

 1. Upper CASE – planiranje i upravljanje projektima
 2. Middle CASE – analiza i projektovanje
 3. Lower CASE – programiranje, testiranje i uvođenje
 4. CASE tool – namjenjeni pojedinim aktivnostima
 5. CASE toolkit – namjenjeni pojedinim fazama ili aktivnostima u više faza
 6. CASE workbench – integrisana kolekcija CASE paketa kojom se pokrivaju sve faze

Klasifikacija u odnosu na funkcije[uredi | uredi izvor]

 1. Alati za planiranje poslovnih sistema – prate informacione tokove između OJ
 2. Alati za upravljanje projektima – prate glavne upravljačke aktivnosti, npr. planiranje, procjena vrijednosti, resurse, rizik, troškove, kvalitet, standarde, mjerenja...
 3. Alati podrške – dokumentovanje, podrška sistemskom softveru, obezbjeđenje kvaliteta, upravljanje bazama podataka...
 4. Alati za analizu i dizajn – najvažniji alati, omogućavaju kreiranje sistema
 5. Alati za programiranje – podržavaju kreiranje programskog koda
 6. Alati integracije i testiranja – prikupljanje testnih podataka, analiza izvornog koda i pomoć u aktivnostima testiranja
 7. Alati prototipskog razvoja – služe za izradu prototipa
 8. Alati za podršku održavanju – koriste se za reverzibilni inženjering, rekonstrukciju koda i reinženjering