Dvodimenzionalno premještanje

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Premještanje (engl. translation) jedne koordinatne tačke, radimo dodavajući pomak (iznos pomaka) na njenu koordinatu, kao da želimo generisati novu koordinatnu poziciju. Razumljivije rečeno, početnu koordinatu pomjeramo duž prave linije do njene nove lokacije. Na isti način se premješta i objekt koji je definisan sa više koordinatnih pozicija npr. poligon, čije su sve koordinatne pozicije relocirane za isti iznos pomaka duž paralelnih linija. Nakon premještanja, kompletan objekt se ponovo prikazuje na displeju, ali na novoj lokaciji. Premještanje, kao jedna od geometrijskih transformacija, je specifična po tome da poput rotacije premješta objekt bez deformacija, jer se svaka tačka objekta premješta za istu vrijednost.