Habilitacija

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Habilitacija je najviši akademski ispit, sa kojim se dokazaju sposobnosti za poziv univerzitetskog docenta (facultas docendi), i u mnogim evropskim zemljama je to opći uslov za poziv univerzitetskog profesora.

Za habilitaciju je potreban naučni rad izuzetnog kvaliteta (magnum opus, lat. veliko djelo) ili više naučnih publikacija koje dokazuju sposobnosti kandidata. Pored ovih sposobnosti kandidat, također, mora dokazati svoje pedagoško i didaktičko umijeće.