Host

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Host je računar ili server povezan u računarsku mrežu (najčešće Internet) a koji može korištenjem standardnih protokola ostvariti komunikaciju s drugim sličnim uređajima (hostovima). Host je izraz iz engleskog jezika koji ima brojna značenja, ali u kontekstu uređaja spojenog na računarsku mrežu nema odgovarajući prijevod, pa se koristi engleski oblik izraza.

Host je u tom kontekstu najčešće konkretan računar, ali može biti i server, router. U kontekstu IP protokola, host može biti bilo koji računar koji ima dodijeljenu IP adresu.