Jedinice za brzinu prijenosa podataka

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

U telekomunikacijama, brzina prijenosa podataka je prosječan broj bitova (bitrate), karaktera ili simbola (baudrate), ili blokova po jedinici vremena koji prolaze između opreme u sistemu za prenos podataka. Najčešće, mjerenja brzine prenosa podataka se javljaju pomnožena s jedinicom bita u sekundi (bit/s) ili povremeno bajtovima u sekundi (B/s). Prijenosne brzine modernih internetskih veza su najviše puta izrazio u pomnoženo sa komadiće po sekundi, poput megabits u sekundi (Mbit/s) ili kilobits u sekundi (kbit/s).

Standardi za simbole jedinica i prefiksi[uredi | uredi izvor]

Simbol jedinice[uredi | uredi izvor]

ISQ simboli za bit i bajt su bit i B, redom. U kontekstu brzine prenosa podataka, jedan bajt se sastoji iz 8 bita i sinonim je za jedinicu octet. Skraćenica bps se često koristi i znači bit/s, tako da 1 Mbps konekcija često znači da je najveća moguća brzina prenosa podataka dostupna od 1 Mbit/s (milion bita po sekundi), što je 0,125 MB/s (megabajt po sekundi), ili oko 0,1192 MiB/s (mebibajt po sekundi). IEEE koristi simbol b za bit.

Prefiks[uredi | uredi izvor]

U SI sistemu i ISQ, prefiks k označava kilo, značenjem 1.000, dok Ki je simbol za binarni prefiks kibi-, što znači 1.024. Binarni prefiksi su uvedeni 1998. godine od strane Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) i u IEEE 1541-2002 što je potvrđeno 27. marta 2008. Slovo K se često koristi kao nestandardna skraćenica za 1.024, posebno u "KB" da znači KiB, kilobajt u binarnom smislu.

Varijante[uredi | uredi izvor]

U 1999, IEC je objavio Amandman 2 za "IEC 60027-2: Slovne simbole za korištenje u elektrotehnologiji – dio 2: Telekomunikacije i elektronika." Ovaj standard, odobren 1998, uveo je prefikse kibi-, mebi-, gibi-, tebi-, pebi- i exbi- za korištenje u navodećim binarnim jedinicama količine. Ime je izvedeno iz prva dva slova originalnih SI prefiksa koje prate bi (skr. za binarno). Također razjašnjava da SI prefiksi mogu biti korišteni kao stepeni od 10 a ne stepeni od 2.

Decimalne višekratnice bitova[uredi | uredi izvor]

Jedinice se često koriste u načinu koji nije u skladu sa IEC standardom.

Kilobit po sekundi[uredi | uredi izvor]

kilobit po sekundi (simbol kbit/s ili kb/s, često skraćeno "Kbps") je jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.000 bita po sekundi
 • 125 bajta po sekundi

Megabit po sekundi[uredi | uredi izvor]

megabit po sekundi (simbol Mbit/s ili Mb/s, često skraćeno "Mbps") je jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.000.000 bita po sekundi
 • 1.000 kilobits po sekundi
 • 125.000 bajta po sekundi
 • 125 kilobajta po sekundi

Gigabit po sekundi[uredi | uredi izvor]

gigabit po sekundi (simbol Gbit/s ili Gb/s, često skraćeno "Gbps") je jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.000 megabita po sekundi
 • 1.000.000 kilobita po sekundi
 • 1.000.000.000 bita po sekundi
 • 125.000.000 bajta po sekundi

Terabit po sekundi[uredi | uredi izvor]

terabit po sekundi (simbol Tbit/s ili Tb/s, ponekad skraćeno "Tbps") jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.000 gigabita po sekundi
 • 1.000.000 megabita po sekundi
 • 1.000.000.000 kilobita po sekundi
 • 1.000.000.000.000 bita po sekundi
 • 125.000.000.000 bajta po sekundi

Binarne višekratnice bitova[uredi | uredi izvor]

Kibibit po sekundi[uredi | uredi izvor]

kibibit po sekundi (Kibit/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.024 bits po sekundi

Mebibit po sekundi[uredi | uredi izvor]

mebibit po sekundi (Mibit/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.048.576 bita po sekundi
 • 1.024 kibibits po sekundi

Gibibit po sekundi[uredi | uredi izvor]

gibibit po sekundi (Gibit/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.073.741.824 bita po sekundi
 • 1.048.576 kibibita po sekundi
 • 1.024 mebibita po sekundi

Tebibit po sekundi[uredi | uredi izvor]

tebibit po sekundi (Tibit/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.099.511.627.776 bita po sekundi
 • 1.073.741.824 kibibita po sekundi
 • 1.048.576 mebibita po sekundi
 • 1.024 gibibita po sekundi

Decimalne višekratnice bajta[uredi | uredi izvor]

Ove jedinice nisu često korištene u predlloženom načinu.

Kilobajt po sekundi[uredi | uredi izvor]

kilobajt po sekundi (kB/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 8.000 bita po sekundi
 • 1.000 bajta po sekundi
 • 8 kilobita po sekundi

Megabajt po sekundi[uredi | uredi izvor]

megabajt po sekundi (MB/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 8.000.000 bita po sekundi
 • 1.000.000 bajta po sekundi
 • 1.000 kilobajta po sekundi
 • 8 megabita po sekundi

Gigabajt po sekundi[uredi | uredi izvor]

gigabajt po sekundi (GB/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 8.000.000.000 bita po sekundi
 • 1.000.000.000 bajta po sekundi
 • 1.000.000 kilobajta po sekundi
 • 1.000 megabajta po sekundi
 • 8 gigabita po sekundi

Terabajt po sekundi[uredi | uredi izvor]

terabajt po sekundi (TB/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 8.000.000.000.000 bita po sekundi
 • 1.000.000.000.000 bajta po sekundi
 • 1.000.000.000 kilobajta po sekundi
 • 1.000.000 megabajta po sekundi
 • 1.000 gigabajta po sekundi
 • 8 terabits po sekundi

Binarne višekratnice bajta[uredi | uredi izvor]

Kibibajt po sekundi[uredi | uredi izvor]

kibibajt po sekundi (KiB/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.024 bajta po sekundi
 • 8 kibibita po sekundi
 • 8192 bita po sekundi

Mebibajt po sekundi[uredi | uredi izvor]

mebibajt po sekundi (MiB/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.048.576 bajta po sekundi
 • 1.024 kibibajts po sekundi
 • 8 mebibita po sekundi
 • 8192 kibibita po sekundi
 • 8.388.608 bita po sekundi

Gibibajt po sekundi[uredi | uredi izvor]

gibibajt po sekundi (GiB/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.073.741.824 bajta po sekundi
 • 1.048.576 kibibajta po sekundi
 • 1.024 mebibajts po sekundi
 • 8 gibibita po sekundi
 • 8192 mebibita po sekundi
 • 8.388.608 kibibita po sekundi
 • 8.589.934.592 bita po sekundi

Tebibajt po sekundi[uredi | uredi izvor]

tebibajt po sekundi (TiB/s) jeste jedinica prenosa podataka jednaka sa:

 • 1.099.511.627.776 bajta po sekundi
 • 1.073.741.824 kibibajta po sekundi
 • 1.048.576 mebibajta po sekundi
 • 1.024 gibibajta po sekundi
 • 8 tebibita po sekundi
 • 8192 gibibita po sekundi
 • 8.388.608 mebibita po sekundi
 • 8.589.934.592 kibibita po sekundi
 • 8.796.093.022.208 bita po sekundi

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]