SI sistem

Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigacija, traži
Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe validnim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.
Naslovna stranica brošure "Međunaraodni sistem jedinica"

Međunarodni sistem jedinica (SI sistem) (fra. Système International d'Unités) predstavlja u fizici najrasprostranjeniji sistem mjernih jedinica za fizikalne jedinice. U većini država upotreba međunarodnog sistema jedinica je propisana zakonom, što posebno važi za trgovinu.

Mjesto primjene[uredi | uredi izvor]

Mjesto primjene SI sistema jedinica obuhvata fizičke veličine. Nefizičke veličine (npr. ekonomske, socioekonomske itd.) nisu obuhvaćeni SI sistemom jedinica.

Opće gledano postoji mogućnost da fizičke veličine budu prikazane i u drugim jedinicama. U pojedinim oblastima nauke i ekonomije dotično je i u današnjici uobičajeni i u pojedinim državama čak i zakonski dozvoljeno. Za međunarodnu razmjenu je pak jedan internacioalno jedinstven sistem jedinica svrsihodan, jer na taj način bivaju otklonjene nejasnoće i grješke pri preračunjavanju. Toj svrsi služi i SI sistem, pri čemu jedinice različitih mjernih sistema ne bi trebale biti miješane pri upotrebi.

Historija[uredi | uredi izvor]

SI sistem je usvojen 1960. i zasniva se na sedam po konveciji usvojenih osnovnih mjernih jedinica za sedam odgovarajućih veličina. Internacionalno su SI jedinice obuhvaćene ISO 2955 standardom. Djelimično se SI jedinice pak mogu naći i u ISO 2950 standardu.

Sistematika[uredi | uredi izvor]

Jedna mjerna jedinica ima svoje pisano ime i jednu oznaku. Imena se, zavisno od jezika, mogu razičito pisati (npr. eng. degree Celsius, fra. degré Celsius, njem. Grad Celsius). Oznake mjernih jedinica su pak svugdje iste (npr.  °C).

Oznaka spaja brojku sa jedinicom SI sistema i piše se sa malim odstojanjem poslije brojke. Dotično važi i za pisanje temperature u stepenima celzijusa.

Osnovne mjerne jedinice[uredi | uredi izvor]

Veličina Oznaka u formuli Osnovna mjerna jedinica Oznaka Definicija
dužina l metar m Metar je dužina putanje koju u vakumu pređe svjetlost za 1/299 792 458 sekundi.
masa m kilogram kg Kilogram je masa međunarodnog etalona kilograma.
vrijeme t sekunda s Sekunda je trajanje od 9 192 631 770 perioda zračenja, koje odgovara prijelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133Cs
jačina električne struje I amper A Amper je jačina stalne električne struje, koja, kad se održava u dvjema pravim paralelnim provodnicima neograničene dužine i zanemarljivog kružnog presjeka, koji se nalaze u vakumu na međusobnom rastojanju od 1 metra, prouzrukuje među tim provodnicima silu koja je jednaka 2 · 10 −7 njutna po metru dužine.
temperatura T kelvin K Kelvin je termodinamička temperatura, koja je jednaka 273,15om dijelu termodinamičke temperature trojne tačke vode.
količina supstance n mol mol Mol je količina supstance (tvari) sistema koji sadrži toliko elementarnih jedinica koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljenjika 12C.
svjetlosna jačina l_V kandela cd Kandela je svjetlosna jačina u datom pravcu koji emituje monohromatsko zračenje frekvencije 540 · 1012 herca i čija je energetska jačina u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.
1) Između termodinamičke temperature T i temperature u celzijusima t postoji sljedeća veza: T/K= t/°C + 273,15

Trenutno se radi na definiciji mase koja bi se zasnivala na masi atoma, a ne na određenom etalonu (prototipu).

Izvedene jedinice[uredi | uredi izvor]

Veličina Oznaka u formuli Izvedena mjerna jedinica Oznaka U osnovnim jedinicama
površina A kvadratni metar m2 \mathrm{m}^2
zapremina V kubni metar m3 \mathrm{m}^3
ugao u ravni \alpha,... (sva grčka slova) radijan rad \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m}}\left(=\frac{360^\circ}{2\pi}\right)
prostorni ugao \Omega steradijan sr \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{m}^2}
gustoća \rho kilogram po kubnom metru; kg/m3; \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}
frekvencija f herc Hz \frac{1}{\mathrm{s}}
brzina v metar u sekundi m/s \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}
ubrzanje a metar u sekundi na kvadrat m/s2 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}
sila F njutn N \frac{\mathrm{kg}\cdot \mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}
pritisak p paskal Pa \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{m}}
=\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}
energija W joule (džul) J \frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}

=\mathrm{W}\cdot \mathrm{s}=\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}
snaga P vat W \frac{\mathrm{kg}\cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3}
=\mathrm{N}\cdot\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}
=\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s}}
=\mathrm{V}\cdot \mathrm{A}
električni napon (električni potencijal) U volt V \frac{\mathrm{kg}\cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3\cdot\mathrm{A}}
=\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{A}}
=\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{C}}
količina elektriciteta (naelektrisanje) Q coulomb (kulon) C \mathrm{A}\cdot\mathrm{s}
magnetni fluks \Phi veber Wb \frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{A}}
=\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}
električni otpor R om (ohm) Ω \frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3\cdot\mathrm{A}^2}
=\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}}
električna provodnost G siemens S \frac{\mathrm{s}^3\cdot\mathrm{A}^2}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}
=\frac{1}{\Omega}
induktivnost L henri H \frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{A}^2}
=\frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{A}}
Električni kapacitet C farad F \frac{\mathrm{A}^2\cdot\mathrm{s}^4}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2}
=\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}}
magnetna indukcija, indukcija B tesla T \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{A}}
=\frac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{m}^2}
jačina električnog polja E volt po metru ili
njutn po kulonu
V/m ili
N/C
\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}}{\mathrm{s}^3\cdot\mathrm{A}}
=\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}
jačina magnetnog polja H amper po metru A/m \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}
permeabilitet \mu henri po metru H/m \frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{A}^2}
=\frac{\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}}
svjetlosni fluks \Phi_\nu lumen lm \mathrm{cd}\cdot\mathrm{sr}
osvijetljenost E_\nu lux (luks) lx \frac{\mathrm{cd}\cdot\mathrm{sr}}{\mathrm{m}^2}
=\frac{\mathrm{lm}}{\mathrm{m}^2}
impuls p Njutnsekunda Ns \frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}}{\mathrm{s}}
=\mathrm{N}\cdot\mathrm{s}
aktivnost radioaktivnog izvora A becquerel (bekerel) Bq \frac{1}\mathrm{s}
apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja D grey (grej) Gy \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}}
entropija S džul po kelvinu J/K \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]