Idi na sadržaj

Masa

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Masa je osobina nekog tijela. U svakodnevnom životu često se zamjenjuje sa težinom što je neispravno jer su to dvije različite fizikalne veličine. Neke razlike: masa je apsolutna dok težina zavisi od gravitacije; masa se mjeri vagom, a težina dinamometrom; masa se izražava u kilogramima [kg], a težina u njutnima [N].

Masa je mjera inercije ili tromosti tijela. Inercija (tromost) je također osobina svakog tijela po kojem to tijelo nastoji ostati u stanju u kojem se našlo (u stanju mirovanja ako je mirovalo, u stanju kretanja ako se kretalo). To znači da su ove dvije veličine međusobno zavisne, direktno proporcionalne – tijelo veće mase ima veću inerciju, a tijelo manje mase ima manju inerciju.

Osnovna mjerna jedinica za mjerenje mase je kilogram [kg]. Masa tijela koje ima masu 1 kg jednaka je masi prautega; odnosno, mjerna jedinica za masu 1 kg izvedena je od mase prautega koji se čuva u Muzeju utega i mjera u Sèvresu blizu Pariza.

Masu nekog tijela možemo odrediti vaganjem – uspoređivanjem mase tijela sa masom utega, tijela mase koja se smatra poznatom. Ako vaga pokaže da su mase ovih tijela jednake (dođe do izjednačenja, kazaljka pokazuje 0...) tada se smatra da je masa tijela jednaka poznatoj masi utega.

Masu se također može saznati upotrebom formula u kojima se pojavljuju veličine zavisne od mase. Primjer: gustoća tvari od koje je neko tijelo izrađeno jednaka je količniku mase i volumena tog tijela. Dakle, ako znamo volumen tijela i gustoću tvari od koje je izrađeno lahko možemo zaključiti da će masa biti jednaka umnošku gustoće (izražene u kg/m3 ili g/cm3) i volumena (izraženog u m3 ili cm3, respektivno – zavisno od mjerne jedinice u kojoj je izražena gustoća).

Formule

[uredi | uredi izvor]

  1. m = ρ * V , tj. Masa = gustoća * volumen (m – masa, ρ (grč. slovo ro) – gustoća, V – volumen)
  2. m = G / g , tj. Masa = težina / ubrzanje Zemljine sile teže (gravitaciono ubrzanje) (m – masa, G – težina, g – gravitacijsko ubrzanje)
  3. m = ΔQ / (c*ΔT) , tj. Masa = promjena topline / (specifični toplinski kapacitet * promjena temperature) (m – masa, ΔQ – promjena topline, c – specifični toplinski kapacitet, ΔT – promjena temperature)