Lynx (preglednik)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.
Lynx

Lynx je internetski preglednik uobičajan za UNIX operativne sisteme koji omogućava surfanje iz komandne školjke (engl. command shell).

Lynx se u školjci pokreće istoimenom komandom 'lynx' i dodatkom odnosno imenom fajla ili web adresom.

Komande[uredi | uredi izvor]

Otvaranje datoteke u trenutnom direktoriju[uredi | uredi izvor]

 lynx ime_fajla.html

Otvaranje fajla izvan trenutnog direktorija

 lynx /home/korisnik/ime_fajla.html

Otvaranje web sajta

 lynx https://web.archive.org/web/20171026033925/http://server.com/

Kada Lynx prikazuje HTML dokument, linkove prikazuje tzv. "bold face" (podebljanim) textom. Onaj text koji je "highlighted" (osvijetljen) je trenutno selektovani link i njega pokrećete ENTER-om. Kao što ste mogli primijetiti, Lynx ne prikazuje grafiku nego samo tekstove i to će nekima možda smetati.

Oni koji ne žele da surfaju bez grafike i žele izaći iz Lynx-a trebaju pritisnuti 'q' i potvrditi sa 'y'. Kombinacijom tipki 'CTRL+D' ili Shift+Q (veliko 'Q') program se trenutno napušta, bez potvrđivanja.

Postavljanje home stranice[uredi | uredi izvor]

Koristeći WWW_HOME varijablu možete postaviti home stranicu, tj. stranica koja će biti učitana prilikom samog pozivanja programa.

UNIX/Linux

  • ksh/bash
export WWW_HOME=http://bs.wikipedia.org/
  • csh
setenv WWW_HOME http://www.lugbih.org/

VMS

define "WWW_HOME" "http://www.lugbih.org/"

Kretanje kroz HTML dokumente[uredi | uredi izvor]

Proces pomjeranja ili kretanja kroz HTML dokumente poznat je pod nazivom "navigacija". U Lynx-u skoro sva navigacija se može raditi sa tipkama "arrow keys" i numeričkim dijelom tastature.

Numerički dio tastarure

+ (ili 'space') 
Prikazuje sljedeću stranicu
-javascript:insertTags('\'\,'\'\,'Italic text');

Italic text (ili 'b') : Prikazuje prethodnu stranicu

Ima još par komandi koje pomažu pri navigaciji kao što su to backspace i del, koji prikazuju "history", tipka 'm' vraća na početni dokument, 'i' prikazuje index stranice ili dokumenta.

Štampanje i snimanje[uredi | uredi izvor]

Pritiskom na tipku 'p' lynx će prikazati Print meni i vi onda možete da slijedite dalje opcije i uputstva.

Imate sljedeće opcije

Save to a local file 
Snima dokument u vaš home direktorij u formatu u kojem je prikazan.
Mail the file to yourself 
Šalje dokument kao tekst na vašu e-mail adresu
Print to the screen 
Prikazuje cijeli dokument na monitoru. Korisno za "screen shoot-ove".
Use vt100 print sequence to print from your local terminal 
Ako želite, upalite vaš printer i selektujte ovu opciju. Dokument će biti trenutno printan.

Download[uredi | uredi izvor]

Naravno kao i svaki internet preglednik, Lynx omogućava download. Download se vrši na taj način što se preko navigacijskih tipki selektuje željeni fajl odnosno link i pritisne 'd'. Zatim treba potvrditi da taj fajl želimo snimiti na disk i zadati mu put i ime pod kojim ga želimo snimiti. Pritiskom na 'z' otkazujemo unos podataka (download).

Pretraživanje[uredi | uredi izvor]

Dvije komande aktiviraju pretraživanje u Lynx-u, to su '/' i 's'. Kada pregledate normalan dokument koristite komandu '/' da biste našli željenu riječ odnosno frazu. Sa komandom 's' pretražujete index dokumenta odnosno stranice. Možete koristiti i komandu 'w' nakon čega će vam se pojaviti prompt gdje možete unijeti traženu riječ.

Lynx option menu[uredi | uredi izvor]

Lynx meni pokrećete pritiskom na tipku 'o'. Lynx meni sa opcijama sadrži:

Options Menu
Editor : pico
DISPLAY variable : lugbih.org:0.0
Bookmark file : home_page
FTP sort criteria : By Filename
Personal mail address : username@server.com
Searching type : CASE INSENSITIVE
Character set : ISO Latin 1
VI keys : OFF
eMacs keys : OFF
Keypad as arrows
or Numbered links : Numbers act as arrows
User mode : Advanced
Local execution links : Always off

Opcije menija mijenjate pritiskom slova koje je je označeno (npr. 'E' za pokretanje Editora). Pritiskom na 'ENTER' izlazite iz menija.

Korisne komande[uredi | uredi izvor]

+ 
Pomjeranje na sljedeću stranicu (Page-Down)
- 
Pomjeranje na prethodnu stranicu (Page-Up)
SPACE 
Pomjeranje na sljedeću stranicu (Page-Down)
b 
Pomjeranje na prethodnu stranicu (Page-Up)
CTRL-A 
Pomjeranje na početak stranice (Home)
CTRL-E 
Pomjeranje na kraj stranice (End)
# 
Prelazak na toolbar ili baner dokumenta
? (ili 'h') 
Pomoć
a 
Dodavanje trenutnog linka u bookmark file
c 
Slanje komentara vlasniku dokumenta/stranice
d 
Download linka
e 
Editovanje file-a
i 
Prikaz indexa dokumenta
l 
Lista linkova na stranici
m 
Povratak na 'main screen'
o 
Podešavanje opcija
p 
Kopiranje u file, mail i printanje
q 
Izlaz (veliko 'Q' za trenutni izlaz)
/ 
Pretraživanje dokumenta
s 
Pretraživanje dokumenta
n 
Prelazak na naredni nađeni tekst
v 
Pregled bookmark file-a
z 
Otkazivanje download-a
backspace 
Prelazak na History Page
= 
Prikazuje informacije o dokumentu, URL-u i linku
\ 
Prikazuje izvorni kod (source) dokumenta
CTRL-R 
Reload i refresh
CTRL-W 
Refresh
; 
Prikaz Lynx Trace Log-a