Idi na sadržaj

Lynx (preglednik)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Lynx

Lynx je internetski preglednik uobičajan za UNIX operativne sisteme koji omogućava surfanje iz komandne školjke (engl. command shell).

Lynx se u školjci pokreće istoimenom komandom 'lynx' i dodatkom odnosno imenom fajla ili web adresom.

Komande[uredi | uredi izvor]

Otvaranje datoteke u trenutnom direktoriju[uredi | uredi izvor]

 lynx ime_fajla.html

Otvaranje fajla izvan trenutnog direktorija

 lynx /home/korisnik/ime_fajla.html

Otvaranje web sajta

 lynx https://web.archive.org/web/20171026033925/http://server.com/

Kada Lynx prikazuje HTML dokument, linkove prikazuje tzv. "bold face" (podebljanim) textom. Onaj text koji je "highlighted" (osvijetljen) je trenutno selektovani link i njega pokrećete ENTER-om. Kao što ste mogli primijetiti, Lynx ne prikazuje grafiku nego samo tekstove i to će nekima možda smetati.

Oni koji ne žele da surfaju bez grafike i žele izaći iz Lynx-a trebaju pritisnuti 'q' i potvrditi sa 'y'. Kombinacijom tipki 'CTRL+D' ili Shift+Q (veliko 'Q') program se trenutno napušta, bez potvrđivanja.

Postavljanje home stranice[uredi | uredi izvor]

Koristeći WWW_HOME varijablu možete postaviti home stranicu, tj. stranica koja će biti učitana prilikom samog pozivanja programa.

UNIX/Linux

  • ksh/bash
export WWW_HOME=http://bs.wikipedia.org/
  • csh
setenv WWW_HOME http://www.lugbih.org/ Arhivirano 1. 2. 2006. na Wayback Machine

VMS

define "WWW_HOME" "http://www.lugbih.org/ Arhivirano 1. 2. 2006. na Wayback Machine"

Kretanje kroz HTML dokumente[uredi | uredi izvor]

Proces pomjeranja ili kretanja kroz HTML dokumente poznat je pod nazivom "navigacija". U Lynx-u skoro sva navigacija se može raditi sa tipkama "arrow keys" i numeričkim dijelom tastature.

Numerički dio tastarure

+ (ili 'space')
Prikazuje sljedeću stranicu
-javascript:insertTags('\'\,'\'\,'Italic text');

Italic text (ili 'b') : Prikazuje prethodnu stranicu

Ima još par komandi koje pomažu pri navigaciji kao što su to backspace i del, koji prikazuju "history", tipka 'm' vraća na početni dokument, 'i' prikazuje index stranice ili dokumenta.

Štampanje i snimanje[uredi | uredi izvor]

Pritiskom na tipku 'p' lynx će prikazati Print meni i vi onda možete da slijedite dalje opcije i uputstva.

Imate sljedeće opcije

Save to a local file
Snima dokument u vaš home direktorij u formatu u kojem je prikazan.
Mail the file to yourself
Šalje dokument kao tekst na vašu e-mail adresu
Print to the screen
Prikazuje cijeli dokument na monitoru. Korisno za "screen shoot-ove".
Use vt100 print sequence to print from your local terminal
Ako želite, upalite vaš printer i selektujte ovu opciju. Dokument će biti trenutno printan.

Download[uredi | uredi izvor]

Naravno kao i svaki internet preglednik, Lynx omogućava download. Download se vrši na taj način što se preko navigacijskih tipki selektuje željeni fajl odnosno link i pritisne 'd'. Zatim treba potvrditi da taj fajl želimo snimiti na disk i zadati mu put i ime pod kojim ga želimo snimiti. Pritiskom na 'z' otkazujemo unos podataka (download).

Pretraživanje[uredi | uredi izvor]

Dvije komande aktiviraju pretraživanje u Lynx-u, to su '/' i 's'. Kada pregledate normalan dokument koristite komandu '/' da biste našli željenu riječ odnosno frazu. Sa komandom 's' pretražujete index dokumenta odnosno stranice. Možete koristiti i komandu 'w' nakon čega će vam se pojaviti prompt gdje možete unijeti traženu riječ.

Lynx option menu[uredi | uredi izvor]

Lynx meni pokrećete pritiskom na tipku 'o'. Lynx meni sa opcijama sadrži:

Options Menu
Editor : pico
DISPLAY variable : lugbih.org:0.0
Bookmark file : home_page
FTP sort criteria : By Filename
Personal mail address : username@server.com
Searching type : CASE INSENSITIVE
Character set : ISO Latin 1
VI keys : OFF
eMacs keys : OFF
Keypad as arrows
or Numbered links : Numbers act as arrows
User mode : Advanced
Local execution links : Always off

Opcije menija mijenjate pritiskom slova koje je je označeno (npr. 'E' za pokretanje Editora). Pritiskom na 'ENTER' izlazite iz menija.

Korisne komande[uredi | uredi izvor]

+
Pomjeranje na sljedeću stranicu (Page-Down)
-
Pomjeranje na prethodnu stranicu (Page-Up)
SPACE
Pomjeranje na sljedeću stranicu (Page-Down)
b
Pomjeranje na prethodnu stranicu (Page-Up)
CTRL-A
Pomjeranje na početak stranice (Home)
CTRL-E
Pomjeranje na kraj stranice (End)
#
Prelazak na toolbar ili baner dokumenta
? (ili 'h')
Pomoć
a
Dodavanje trenutnog linka u bookmark file
c
Slanje komentara vlasniku dokumenta/stranice
d
Download linka
e
Editovanje file-a
i
Prikaz indexa dokumenta
l
Lista linkova na stranici
m
Povratak na 'main screen'
o
Podešavanje opcija
p
Kopiranje u file, mail i printanje
q
Izlaz (veliko 'Q' za trenutni izlaz)
/
Pretraživanje dokumenta
s
Pretraživanje dokumenta
n
Prelazak na naredni nađeni tekst
v
Pregled bookmark file-a
z
Otkazivanje download-a
backspace
Prelazak na History Page
=
Prikazuje informacije o dokumentu, URL-u i linku
\
Prikazuje izvorni kod (source) dokumenta
CTRL-R
Reload i refresh
CTRL-W
Refresh
;
Prikaz Lynx Trace Log-a