Matematička konstanta

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Matematička konstanta je veličina, najčešće realni broj ili kompleksni broj, koja se pojavljuje u matematičkim formulama kao srazmjera među veličinama. Uobičajeno je da se cijeli brojevi ne razmatraju kao posebne matematičke konstante već su to skoro uvijek transcendentni brojevi koji se ne mogu predstaviti u nekom zatvorenom obliku, kao polinomi racionalnih brojeva.

Tabela matematičkih konstanti[uredi | uredi izvor]

Korišćene oznake:

I - iracionalan broj, A - algebarski broj, T - transcedentan broj, ? - nepoznata Gen - uopšteno, NuT - Teorija brojeva, ChT - Teorija haosa, Com - Kombinatorika, Inf - Teorija informacija, Ana - Matematička analiza

Simbol Približna vrijednost Ime Područje N Prvi put opisan Broj poznatih decimala
π

≈ 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288

Pi, Arhimedova konstanta ili Ludolphov broj Gen, Ana T ? 1 241 100 000 000
е

≈ 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249

Napijerova konstanta, osnova prirodnog logaritma Gen, Ana T   50 100 000 000
√2

≈ 1.41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807

Pitagorina konstanta, kvadratni korijen iz dva Gen I,A   137 438 953 444
√3

≈ 1.73205 08075 68877 29352 74463 41505

Teodorusova konstanta, kvadratni korijen iz tri Gen I,A  
γ

≈ 0.57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243

Euler-Mascheroni konstanta Gen, NuT ?   108 000 000
φ

≈ 1.61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811

Zlatni odnos Gen A   3 141 000 000
β*

≈ 0.70258

Embree-Trefethen konstanta NuT      
δ

≈ 4.66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161

Feigenbaum konstanta ChT      
α

≈ 2.50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578

Feigenbaum konstanta ChT      
C2

≈ 0.66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577

Konstanta dvojnog prostog broja NuT     5,020
M1

≈ 0.26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585

Meissel-Mertens konstanta NuT   1866
1874
8 010
B2

≈ 1.90216 05823

Brunova konstanta za dvojne proste brojeve NuT   1919 10
B4

≈ 0.87058 83800

Brunova konstanta za proste kvadruplete NuT      
Λ

> – 2.7 · 10−9

de Bruijn-Newman konstanta NuT   1950?  
K

≈ 0.91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411

Katalanova konstanta Com     201 000 000
K

≈ 0.76422 36535 89220 66

Landau-Ramanujan konstanta NuT I (?)   30 010
K

≈ 1.13198 824

Viswanathova konstanta NuT     8
L

≈ 1.08366

Legendreova konstanta NuT      
μ

≈ 1.45136 92348 83381 05028 39684 85892 027

Ramanujan-Soldner konstanta NuT     75 500
EB

≈ 1.60669 51524 15291 763

Erdős–Borwein konstanta NuT I    
Ω

 ?

Cahen konstanta Inf T    
β
≈ 0.28016 94990 Bernsteinova konstanta Ana      
λ
≈ 0.30366 30029 Gauss-Kuzmin-Wirsing konstanta Com   1974 385
D(1)
≈ 0.35323 63719 Hafner-Sarnak-McCurley konstanta NuT   1993  
λ μ
≈ 0.62432 99885 Golomb-Dickman konstanta Com NuT   1930 1964  
  ≈ 0.62946 50204 Cahenova konstanta        
  ≈ 0.66274 34193 Laplaceova granica        
  ≈ 0.80939 40205 Alladi-Grinstead konstanta NuT      
Λ
≈ 1.09868 58055 Lengyelova konstanta Com   1992  
  ≈ 1.18656 91104 Khinchin-Lévy konstanta NuT      
  ≈ 1.20205 69031 59594 28539 97381 Apéryova konstanta     1979 1 000 000 000
θ
≈ 1.30637 78838 63080 69046 Millsova konstanta NuT ? 1947  
  ≈ 1.45607 49485 82689 67139 95953 51116 54356 Backhouseova konstanta        
  ≈ 1.46707 80794 Porterova konstanta NuT   1975  
  ≈ 1.53960 07178 Liebova konstanta kockice leda Com   1967  
  ≈ 1.70521 11401 05367 Nivenova konstnta NuT   1969  
  ≈ 2.58498 17596 Sierpińskijeva konstanta        
  ≈ 2.68545 2001 Khinchinova konstanta NuT ? 1934 7350
F
≈ 2.80777 02420 Fransén-Robinson konstanta Ana      
L
≈ .5 Landauova konstanta Ana     1