Morska struja

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
All the world's currents on a continuos ocean map

Morske struje su horizontalna kretanja morske vode, te su uz valove i mijene jedno od triju osnovnih kretanja. One su u Jadranskom moru dio sistema sredozemnih morskih struja. Kreću se u obrnutom smjeru od kretanja kazaljke sata, a glavni razlog tome je Zemljina rotacija. Zato topla struja prolazi uz istočnu (hrvatsku) obalu Jadranskog mora, a izlazi uz jugozapadnu (italijansku) obalu. Budući da je Sredozemlje relativno zatvoreno more morske struje u svim njegovim dijelovima, pa tako i u Jadranu, su razmjerno slabe. Morske struje se uz istočnu obalu kreću sporije nego uz italijansku zbog velikog broja otoka na istočnoj strani mora. Za istočnu obalu Jadranskog mora je relativno pogodno što se struje kreću u obrnutom smjeru od kretanja kazaljke na satu, jer npr. svu prljavštinu koja nastane na ušću rijeke Po struje odnesu na zapadnu obalu Jadranskog mora.