Oktan

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Oktan
Općenito
Hemijski spojOktan
Druga imenan-oktan
Molekularna formulaC8H18
CAS registarski broj111-65-9
Kratki opisbezbojna tekućina
Osobine1
Molarna masa114,22 g/mol
Agregatno stanjetekuće
Gustoća0,703 g/cm3
Tačka topljenja−57 °C
Tačka ključanja126 °C
Pritisak pare15 hPa pri 20 °C
Rastvorljivost0,1 g/l u vodi
Rizičnost
NFPA 704
3
0
0
 
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Oktan je bezbojna tekućina koja spada u grupu alkana.

Osobine[uredi | uredi izvor]

Oktan je čista, bezbojna, lahko zapaljiva tekućina. Kritična tačka gorenja iznosi 13 °C, dok je tačka paljenja 210 °C. U smjesi sa zrakom u koncentracijama između 1 i 6,5% može prouzrokovati eksploziju. Vrlo se slabo rastvara u vodi. U prirodi se nalazi kao sastavni dio nafte. Postoji 18 izomera oktana:

 • n-oktan
 • 2-metil heptan
 • 3-metil heptan
 • 4-metil heptan
 • 2,2-dimetil heksan
 • 2,3-dimetil heksan
 • 2,4-dimetil heksan
 • 2,5-dimetil heksan
 • 3,3-dimetil heksan
 • 3,4-dimetil heksan
 • 3-etil heksan
 • 2,2,3-trimetil pentan
 • 2,2,4-trimetil pentan (izooktan)
 • 2,3,3-trimetil pentan
 • 2,3,4-trimetil pentan
 • 3-etil 2-metil pentan
 • 3-etil 3-metil pentan
 • 2,2,3,3-tetrametil butan

Svi izomeri, osim 2,2,3,3-tetrametil butana, su na sobnoj temperaturi u tekućem agregatnom stanju. Izooktan (2,2,4-trimetil pentan) služi kao referentni spoj kod određivanja oktanskog broja pogonskih goriva.