Reducens

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Reducens je element ili hemijski spoj koji otpušta (ili donira) elektrone drugom hemijskom spoju ili elementu u redoks hemijskoj reakciji. Pošto reducent gubi elektrone, za njega se kaže da se oksidira.

Ako je neka hemikalija donor elektrona (reducens), neka druga mora biti primalac elektrona (oksidans). Reducens se oksidira jer gubi elektrone u redoks reakciji. Stoga se reducensi oksidiraju od strane oksidanata, dok se oksidanti reduciraju od strane reducensa. Reducensi se obično nalaze u jednom od najnižih mogućih oksidacijskih stanja i poznati su kao donori elektrona. Primjeri reducensa uključuju zemne metale, sulfitne spojeve i mravlju kiselinu. Metali su reducensi, a najjači reducens je litij.

Naprimjer, ako se posmatra ukupna reakcija aerobnog ćelijskog disanja:

C6H12O6(s) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l)

U ovoj reakciji kisik (O2) se reducira, stoga je on oksidant. Glukoza(C6H12O6) se oksidira, tako da je ona reducens.

U organskoj hemiji, redukcija se uže odnosi na dodavanje vodika u molekulu, pa se navedena definicija i dalje odnosi. Naprimjer, benzen se reducira do cikloheksana u prisustvu platine kao katalizatora:

C6H6 + 3 H2 → C6H12

U organskoj hemiji, dobri reducensi su reagensi koji daju H2.

Historijski, redukcija se odnosi na uklanjanje kisika iz nekog spoja, pa je po tome i nazvana redukcija. U današnjem smislu doniranje elektrona je opće poimanje ove ideje, dajući za pravo da i druge supstance mogu igrati sličnu hemijsku ulogu kao i kisik.

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]