Trioda

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Simbol za triodu

Trioda je elektronska cijev sa tri elektrode i prvi je elektronski element kojim je ostvareno pojačanje električnog signala (Lee de Forest 1906).

Trioda u prostoru između katode i anode ima upravljačku rešetku (mrežicu). Promjenom napona između rešetke i katode kontrolira se tok elektrona između katode i anode, a time i potrošnja snage u vanjskom električnom krugu.

Trioda se za mali izmjenični signal može prikazati kao naponski kontrolirani izvor kojemu su karakteristične veličine: prohvat (faktor pojačanja) µ, strmina (transkonduktancija) S i unutarašnji otpor Ri povezane formulom

Za tipične triode faktor pojačanja se kreće u rasponu od 10 do 100, a time je određeno i najveće pojačanje napona koje se može postići u elektronskom sklopu.