Idi na sadržaj

Đuro Tošić

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Đuro Tošić
Rođenje (1946-10-01) 1. oktobar 1946.
Sokolac, FNR Jugoslavija
Smrt6. februar 2019(2019-02-06) (72 godine)
Beograd, Republika Srbija
Zanimanjehistoričar

Đuro Tošić (Žljebovi, Sokolac, 1. oktobar 1946 – Beograd, 6. februar 2019) bio je historičar. Studirao je historiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Diplomirao je 1971. Postdiplomski studij iz medievalistike završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je 1976. odbranio magistarsku radnju pod naslovom Bosanska država u vrijeme vladavine kralja Dabiše. Doktorsku tezu pod naslovom Trg Drijeva u srednjem vijeku odbranio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1982.

Bio je saradnik Enciklopedije Jugoslavije i Enciklopedije rane Evrope. Učestvovao je na većem broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Kao stipendista italijanske vlade proveo je školsku 1979/80. na specijalizaciji na Državnom univerzitetu u Rimu. Bio je urednik Godišnjaka Društva istoričara Bosne i Hercegovine. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta zaposlen kao asistent 1971, docent 1982, vanredni profesor 1988. na predmetu Historija južnoslovenskih naroda srednji vijek. Obavljao je dužnost prodekana za nastavu školske 1985/86. U radnom odnosu na Filozofskom fakultetu u Sarajevu bio je do 1992. Od tada živi u Beogradu. Radi u Istorijskom institutu u Beogradu i na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu (Pale).

Područje Tošićevog proučavanja je historija srednjovjekovne Bosne. Objavio je tri knjige i veći broj radova, prikaza i osvrta u stručnim časopisima (Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Prilozi Instituta za istoriju, Hercegovina, Istorijski časopis, Tribunia, Anali Dubrovnik i dr.).

Bibliografija[uredi | uredi izvor]

Posebna izdanja

 • Trg Drijeva u srednjem vijeku, Sarajevo 1987.
 • Trebinjska oblast u srednjem vijeku, Beograd 1998.
 • Srednjovjekovna humska župa Dabar, Beograd 2005.
 • Средњовјековна туробна свакодневница (од проститутке, преко вјештице до вампира), Историјски институт, едиција Студије књ. 6, Београд 2012

Članci i rasprave

 • Tripe Buća, dubrovački trgovac i protovestijar bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića, GDI BiH 20 (1972-1973), Sarajevo 1974, 25-39.
 • Brštanik u srednjem vijeku, GDI BiH 21-27, Sarajevo 1976, 37-50.
 • Dubrovčanin prezbiter Ratko, stonski kancelar, kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko-mrkanjski biskup, GDI BiH 28-30 (1977-1979), Sarajevo 1979, 39-58.
 • O drijevskoj carini, Prilozi XV/16, Sarajevo 1979, 189-195.
 • Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva, Prilozi XVIII/19, Sarajevo 1982, 75-104.
 • Donji tok Neretve u srednjem vijeku, s posebnim osvrtom na trg Drijeva, Hercegovina 2, Mostar 1982, 45-78.
 • Uređenje srednjovjekovnog trga Drijeva, GDI BiH 34, Sarajevo 1983, 123-137.
 • O ponašanju dubrovačkih carinika u rudniku Deževice, GDI BiH 34, Sarajevo 1983, 148-150.
 • O izvozu žitarica sa Neretve u Dubrovnik u XIV vijeku, Prilozi XIX/20, Sarajevo 1984, 109-118.
 • Dvorske službe (BiH) (s Babić Anto), Enciklopedija Jugoslavije III, 2. izdanje, Zagreb 1984, 710-711.
 • O krijumčarenju soli na Neretvi, Tribunia 9, Trebinje 1985, 25-30.
 • Petar Primović - dubrovački trgovac i zakupac carina u Bosni, GDI BiH 37, Sarajevo 1986, 75-89.
 • Gruba, Enciklopedija Jugoslavije IV, 2. izdanje, Zagreb 1986, 618.
 • Rana prošlost Travunije, GDI BiH 39, Sarajevo 1988, 42-49.
 • Dubrovačka porodica Hranković, Anali 26, Dubrovnik 1988, 87-101.
 • Srednjovjekovna župa Trebinje (istorijsko-geografsko-topografski osvrt), Prilozi XXIV/25-26, Sarajevo 1990, 65-101.
 • Zemljoradnja u srednjovjekovnoj župi Trebinje, GDI BiH 50-51 (1989-1990), Sarajevo 1990, 42-58.
 • Kosovska bitka u istoriografiji o srednjovjekovnoj Bosni, «Kosovska bitka u istoriografiji», Istorijski institut SANU, Zbornik radova 11, Beograd 1990, 101-107.
 • Kancelarije, dvorske (BiH), Enciklopedija Jugoslavije VI, 2. izdanje, Zagreb 1990., 659-660.
 • Trebinjski kraj u sklopu nemanjićke Srbije, Kalendar Prosvjeta za 1992, Sarajevo 1991, 103-117.
 • Zemljoradnja u srednjovjekovnoj župi Trebinje, GDI BiH 40-41 (1989-1990), Sarajevo 1991, 42-58.
 • Dvije povelje bosanskog kralja Dabiše, Istorijski časopis 39, Beograd 1992, 5-24.
 • Dvije bosanske povelje iz XV vijeka, IČ 40-41 (1993-1994), Beograd 1994, 19-42.
 • Stočarstvo u srednjovekovnoj trebinjskoj obllasti, Istorijski glasnik 1-2, Beograd 1995, 37-50.
 • Srednjovekovni život u trebinjskoj oblasti (Feudalna sredina na primjeru jedne regije), "Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena", SANU, Istorijski institut, Zbornik radova 12, Beograd 1995, 77-85.
 • Bosna i Turci od kosovske do Angorske bitke, Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine 1, Beograd 1995, 85-97.
 • Uprava i sudstvo u srednjovekovnoj župi Trebinje, Istorijski glasnik 1-2, Beograd 1996, 7-18.
 • O vlaškoj grupi Vraneši u nahiji Ljuboviđa, Mileševski zapisi 2 (1996), Muzej u Prijepolju, Prijepolje 1997, 101-113.
 • Bosanska kraljica Katarina (1425-1478), Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine 2, Beograd 1997, 73-112.
 • Ponašanje bosanske kraljice Mare (Jelene) u izbjeglištvu, «Zbornik radova X kongresa Saveza istoričara Jugoslavije», Beograd 1998, 393-398.
 • Vojvoda Petar Pavlović. Prilog istoriji Bosne početkom XV vijeka, Jugoslovenski istorijski časopis XXXIV/1-2, Beograd 2001, 35-46.
 • Srpski vojvoda Vlatko Vuković, Vaseljena, VII/11, Srpsko Sarajevo 2001, 49-54.
 • Zemljoradnja pljevaljskog kraja u prvim godinama turske vlade, Glasnik Zavičajnog muzeja 2, Pljevlja, 2001, 91-102.
 • Rodonačelnik plemena Kosača – vojvoda Vlatko Vuković, ‘Četvrti naučni skup istoričara u Gacku: Kosače – osnivači Hercegovine’, “Srpska proza danas. Kosače – osnivači Hercegovine (Zbornik radova)”, SPKD Prosvjeta Bileća, SPKD Prosvjeta Gacko, Fond ‘Vladimir i Svetozar Ćorović’ Beograd, Bileća-Gacko-Beograd 2002, 243-260.
 • Dio Sandaljevog depozita za pobočnu granu plemena Kosača, ‘Četvrti naučni skup istoričara u Gacku: Kosače – osnivači Hercegovine’, “Srpska proza danas. Kosače – osnivači Hercegovine (Zbornik radova)”, SPKD Prosvjeta Bileća, SPKD Prosvjeta Gacko, Fond ‘Vladimir i Svetozar Ćorović’ Beograd, Bileća-Gacko-Beograd 2002, 262-268.
 • Učešće Kosača u oslobođenju Jajca od Turaka 1463. godine, ‘Četvrti naučni skup istoričara u Gacku: Kosače – osnivači Hercegovine’, “Srpska proza danas. Kosače – osnivači Hercegovine (Zbornik radova)”, SPKD Prosvjeta Bileća, SPKD Prosvjeta Gacko, Fond ‘Vladimir i Svetozar Ćorović’ Beograd, Bileća-Gacko-Beograd 2002, 464-475.
 • Posljednja bosanska kraljica Mara (Jelena), Zbornik za istoriju BiH 3, Beograd 2002, 29-60.
 • Sporedna grana plemena Kosača, Zbornik za istoriju BiH 3, Beograd 2002, 61-77.
 • Donjovlaški rodovi Vlahović i Mirilović u istočnoj Hercegovini, Radovi V, Banja Luka 2002, 195-212.
 • Srpske primorske zemlje (Zeta i Travunija) u XIII vijeku, "Kralj Vladislav i Srbija XIII veka. Naučni skup 15-16. novembar 2000", Istorijski institut, Zbornik radova 20, Beograd 2003, 63-72.
 • Glasinac u zemlji Pavlovića, "Zemlja Pavlovića. Srednji vijek i period turske vladavine", Zbornik radova sa naučnog skupa, Rogatica, 27-29. juna 2002., Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi 5, Odjeljenje društvenih nauka 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo 2003, 77-90.
 • Pavlovića dio drijevske carine, "Zemlja Pavlovića. Srednji vijek i period turske vladavine", Zbornik radova sa naučnog skupa, Rogatica, 27-29. juna 2002., Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi 5, Odjeljenje društvenih nauka 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo 2003, 235-245.
 • Pismo dubrovačkog poslanika Ivana Gundulića o smrti kneza Pavla Radenovića, "Zemlja Pavlovića. Srednji vijek i period turske vladavine", Zbornik radova sa naučnog skupa, Rogatica, 27-29. juna 2002., Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi 5, Odjeljenje društvenih nauka 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo 2003, 357-366.
 • Život u srednjovjekovnom selu trebinjskog kraja, «Srpsko selo: mogućnosti i dalji pravci istraživanja", Istorijski institut Beograd-Muzej na otvorenom 'Staro selo' Sirogojno, Beograd-Sirogojno 2003, 19-30.
 • Hercegovačka porodica Miloradović, ‘Naučni skup istoričara u Gacku: Kulturna i duhovna istorija Hercegovine’, “Srpska proza danas. Kulturna i duhovna istorija Hercegovine”, SPKD Prosvjeta Bileća, SPKD Prosvjeta Gacko, Fond ‘Vladimir i Svetozar Ćorović’, Bileća-Gacko 2004, 277-300.
 • Prilog proučavanju Donjih vlaha u istočnoj Hercegovini, Zbornik za istoriju BIH 4, Beograd 2004, 81-132.
 • Primjer bračne bigamije «more bosignanorum et patarinorum», Miscellanea /Mešovita građa/ 22, Beograd 2004., 123-127.
 • Sandaljeva udovica Jelena Hranić, ZRVI 41, Beograd 2004., 423-440.
 • Privredni razvoj srednjovjekovne humske župe Dabar, "Spomenica Milana Vasića", ANU RS, Spomenica II, Odjeljenje društvenih nauka 14, Banja Luka 2005., 99-134.
 • Istorijsko-geografsko-topografski prikaz srednjovjekovne humske župe Dabar, Izvornik 1, Vukova zadužbina, Beograd 2005., 5-24.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Mr Đuro Tošić, “Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Spomenica (1950-1980)”, Sarajevo 1980, 41.
 • Redakcija, Tošić Đuro, “Enciklopedija srpske istoriografije”, Knowledge, Beograd 1997, 680-681.
 • Đ.Tošić, Srednjovjekovna turobna svakodnevnica

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]