Idi na sadržaj

Ahmed ibn Hanbel

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Ebu Abdullah Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel ibn Hilal ibn Esed ibn Idris ibn Abdullah El-Bagdadi, ili skraćeno Ibn Hanbel ili Imam Hanbel. (arapski حمد بن حنبل‏‏ ). Ahmedov otac je pred njegovo rođenje preselio iz Merva u Horasanu u Bagdad. U to vrijeme njegova majka je bila trudna i odmah po dolasku u Bagdad rodila je Ahmeda 780. godine. Njegovo porijeklo se spaja sa porijeklom Muhammeda. On je poznat kao Ahmed ibn Hanbel, iako mu Hanbel nije otac, nego djed. To je zbog toga što mu je otac Muhammed bio obični vojnik, dok mu je djed bio daleko poznatiji, bio je gradonačelnik Šerhasa u Horasanu za vrijeme emevijske vladavine.[1]

Djetinjstvo i obrazovanje[uredi | uredi izvor]

Otac mu je umro kada je on bio sasvim mali. Neki tvrde da je Ahmed imao tada samo tri,[2] a njegov otac trideset godina. Svu brigu o njemu je preuzela majka. Ahmed je još kao dijete naučio arapski jezik i Kur'an napamet. Ebu Jusuf, poznati hanefijski pravnik i Ebu Hanifin učenik, bio je prvi učitelj od koga Ahmed počinje saznavati. To priznaje sam Ahmed kada kaže: "Prvi od koga sam bilježio hadis bio je Ebu Jusuf!"[3] Zna se da je jedan od njegovih prvih učitelja bio i Hušejm b. Bešir kod koga je Ahmed pune četiri godine slušao hadis i to od 179. do 183. god. Tada je Ahmed, kako tvrdi Ibn Kesir, imao 16 godina![4] Prvo njegovo putovanje u potrazi za hadisom van rodnog Bagada bilo je 805. godine kada odlazi u Kufu, a tri godine kasnije odlazi u Basru. Nakon toga odlazi u Mekku, 809. godine kada sluša Sufjana ibn Ujejnu. Te godine Ahmed prvi puta obavlja i hadž. Iza toga putuje u Jemen (819. godine.) gdje u Sani sluša Abdul Rezaka. Sa njim putuje i Jahja b. Mein, njegov savremenik, također, Hadiski učenjak i kritičar hadisa.[5] Nedostatak materijalnih sredstava ga je spriječio da otputuje u Rej i sluša poznatog učenjaka Džerira ibn Abdul Hamida. Za to mu je trebalo 50 dirhema, što on nije mogao sebi priuštiti.[6]

Nakon smrti oca, bio je primoran samostalno zarađivati za život, baveći se krojačkim zanatom, tkanjem i prodajom odjeće, pisarskim zanatom i prenošenjem tereta.[7]

Učitelji[uredi | uredi izvor]

Ahmed ibn Hanbel od petnaeste, a prema nekim izvorima, od šesnaeste godine obilazi hadiske stručnjake i od njih uči hadis i hadiske znanosti. Tako je obišao brojne islamske naučne centre i slušao brojne učitelje: Ebu Jusuf Jakub ibn Ibrahim El-Kadi, poznati učenik Ebu Hanife, Hušejm ibn Bešir El-Vasiti, Abdul Rahman ibn Mehdi, Sufjan ibn Ujejne, Sulejman ibn Harb, Ebu Bekr ibn Ajaš, Abdul Rezzak ibn Hemam El Sanani, Ebu Davud El Tajalisi, Ebu Bekr ibn Ebi Šejbe, Muhammed ibn Idris El Šafi, Jahja ibn Seid El-Katan, Vekia ibn El Džerah, Džerir ibn Abdul Hamid, Ishak ibn Rahevejh, Abdulah ibn Numejr, Bišr ibn El Mufedal, Ismail ibn Ulejje.[8]

Učenici[uredi | uredi izvor]

Njegovi učenici su bili između ostalih i: Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ebu Zura Er-Razi, Ebu Hatim Er-Razi, Osman ibn Seid Ed-Darimi, Jahja ibn Adem, Jezid ibn Harun, Jahja ibn Mein, Zijad ibn Ejub, Bekij ibn Mahled, Hanbel ibn Ishak, Muhamed ibn Refia, Davud ibn Amr, te njegovi sinovi Abdullah i Salih i stotine drugih.[9]

Djela[uredi | uredi izvor]

Ahmed ibn Hanbel je napisao veliki broj djela među kojima su :

 • Musned
 • Kitabul Sunne
 • Kitabul Tefsir
 • Kitabul Zuhd
 • Kitabus-salat
 • Kitabul menasikil kebir /-sagir
 • Kitabul Tarih,
 • Kitabul nasihi vel mensuh
 • Risala fil-Kur'an i dr.

Musned[uredi | uredi izvor]

Najznačajnije Ahmedovo djelo je Musned, koji je počeo sakupljati još od 802. godine. Ahmedov Musned, zavisno od izvora koji se koristi, sadrži između 30.000 i 40.000 hadisa.[10] Većina islamskih izvora navodi da njegov Musned bez ponovljenih hadisa dostiže brojku od 30.000, a sa ponovljenim 40.000. Ovaj broj hadisa Hanbel je izabrao od 750.000 na raspolaganju.[11]

Smrt[uredi | uredi izvor]

Ahmed ibn Hanbel umro je u Bagdadu, 863. godine u 77. godini života.

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ "El-eimetul erbea" Dr. El-Širbasi.
 2. ^ "El Nihaje vel Bidaje" Ibn Kesir
 3. ^ "Menakibul imam Ahmed ibn Hanbel" Ibnul Dževzi
 4. ^ "El Bidaje Ve nihaje" Ibn Kesir
 5. ^ "Safhatun min sabril ulemai" Abdul Fettah Ebu Gudde
 6. ^ "Atrafu Musnedil imami Ahmed ibn Hanbel" Ibn Hadžer
 7. ^ "El eimetul erbea" El Širbasi
 8. ^ "Menakibul imami Ahmed ibn Hanbel" Ez-Zehebi
 9. ^ Ibn Dževzi, Ibid.
 10. ^ "Uvod u tefsirsku i hadisku nauku" Mehmed Handžić.Str.81
 11. ^ "El-Masadul Ahmed" Ibnul Džezeri

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Hadis