Alhemijski simbol

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Alhemijski simboli

Alhemijski simboli su simboli korišteni u alhemiji, a označavali su pojedine elemente i spojeve sve do 18. vijeka.

Razna značenja i tumačenja na granici halucinantnog i fantastičnog bila su pripisivana ovim neobičnim znacima. Može se, onda, razumjeti, zašto čak i danas, izrazi kao „đavolova znamjenja“, „đavolji biljeg“ itd, još uvijek mogu da se čuju od raznih naroda. U alhemiji se iza ovih simbola ne krije ništa đavolsko niti dijabolično. Naprotiv, za one koji su u stanju da ih razumiju, oni imaju uzvišeno i sveto značenje. Ovakvo razumjevanje je sveto i od velike vrijednosti.

Alhemičari, a naročito rozenkrojcerska braća, koristili su među sobom ove svete simbole kako bi spriječili da alhemijske, mistične ili okultne tajne, dopadnu šaka onima koji bi ih zloupotrijebili. Rozenkrojcerski adepti bili su poznati po tome što su posjedovali tajne moći i metode za postignuća koja su drugima izgledala čudesna, kao što je to zabilježeno u historiji. Na primjer, čudesno djelo W.G. Surya, Kamen mudraca, predstavlja skoro nevjerovatan, ali autentičan zapis o ovim mudracima koji su živjeli u ranijim vijekovima.

Alhemijska bratija čak i danas koristi iste simbole u svom radu. Članovi vjekovnog bratstva rozenkrojcera još uvijek su aktivno angažovani u alhemiji koja je dio njihovog okultnog i mističnog rada. Međutim, mora se podvući razlika između nazovi-rozenkrojcera koji možda pripadaju nekoj od organizacija sa sličnim nazivom, i pravih adepata koji čine unutrašnje jezgro reda na Zapadu i na Istoku.

Uzaludno je pokušavati pronaći ili čak stupiti u dodir sa unutrašnjim krugom. Istina je da su rozenkrojcerski alhemijski simboli bili objavljivani u ranijim knjigama, i nema sumnje da će se ponovo pojaviti u štampi u budućnosti. Ti simboli su oduvijek bili interesantni za poklonike okultizma i misticizma.

Neki alhemičari su izmišljali svoje posebne simbole kada je postalo jasno da su se prethodno upotrebljavanih simbola dokopali šarlatani koji su ih koristili jedino da bi obmanuli i nasamarili javnost. Što se tiče individualnih tumačenja alhemijskih simbola, može se jedino reći da će uporedo sa unutrašnjim razvojem poklonik alhemije postepeno otkrivati njihova ispravna značenja. Njihovo značenje je toliko duboko da prevazilazi moć školovanih intelektualaca koji ih ne mogu objasniti niti protumačiti.