Brigade Narodnooslobodilačke vojske Makedonije

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Tokom Narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, od 1941. do 1945. godine u okviru Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije formirano je ukupno 23 brigade, koje su nosile naziv makedonske.

Sve makedonske brigade su formirane kao udarne, a Prva makedonsko-kosovska brigada bila je proglašena za proletersku i odlikovana Ordenom narodnog heroja . Većina makedonskih brigada sudjelovala je u borbama na teritoriju Vardarske, ali i Egejske Makedonije.

Popis makedonskih brigada[uredi | uredi izvor]

Naziv Datum formiranja Mjesto formiranja Odlikovanja
Prva makedonsko-kosovska udarna brigada 11. novembar 1943. Slivovo, regija Debarca ONH, ONO i OBJ
Prva makedonska udarna brigada 8. juli 1944. Lokov, kod Struge OBJ
Druga makedonska udarna brigada 20. decembar 1943. Fustan, planina Kožuf OZN i OBJ
Treća makedonska udarna brigada 26. februar 1944. Žegljane, kod Kumanova ONO, OZN i OBJ
Četvrta makedonska udarna brigada 24. maj 1944. Lisec, planina Plačkovica OZN
Peta makedonska udarna brigada 2. august 1944. Blizina Sborsko g, planina Kožuf OZN
Četvrta albanska brigada Makedonije 26. august 1944. Planina Karaorman OBJ
Šesta makedonska udarna brigada 6. septembar 1944. Planina Slavej OZN
Sedma makedonska udarna brigada 22. august 1944. Sborsko, planina Kožuf OZN
Osma makedonska udarna brigada 2. septembar 1944. Otištino, kod Velesa OZN
Deveta makedonska udarna brigada 22. august 1944. Šeškovo, kod Kavadaraca OZN
Deseta makedonska udarna brigada 23. august 1944. Crvena Voda, planina Kožuf OZN
Jedanaesta makedonska udarna brigada 27. august 1944. Pelince
Dvanaesta makedonska udarna brigada 17. septembar 1944. Vojnica, kod Velesa OZN
Trinaesta makedonska udarna brigada 4. septembar 1944. Mitrašinci OZN
Brigada Goce Delčev 9. septembar 1944. Sofija (Bugarska)
Četrnaesta makedonska udarna brigada 17. septembar 1944. Mitrašinci kod Baire OBJ
Petnaesta makedonska udarna brigada 25. septembar 1944. Čelopeci, kod Kičeva OZN
Šesnaesta makedonska udarna brigada 6. oktobar 1944. Kučevište, kod Skoplja OZN
Sedamnaesta makedonska udarna brigada 12. oktobar 1944. Željuvino, kod Kumanova OZN
Osamnaesta makedonska udarna brigada 4. oktobar 1944. Algunja, kod Kumanova OZN
Devetnaesta makedonska udarna brigada 10. oktobar 1944. Laki, planina Plačkovica OZN
Dvadeseta makedonska udarna brigada 19. oktobar 1944. Planina Plačkovica OZN
21. makedonska udarna brigada 19. oktobar 1944. Blizina Baire OZN
Lerinsko-kosturska brigada 26. oktobar 1944. Gradešnica, kod Bitolj a
Prva egejske udarna brigada 18. novembar 1944. Dragoš, kod Bitolj a

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Vojna enciklopedija , Beograd 1975. godina
  • Narodni heroji Jugoslavije. Beograd: Mladost. 1975.