Dževad Juzbašić

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Dževad Juzbašić
Rođenje (1929-09-02) 2. septembar 1929 (93 godine)
Sarajevo, Kraljevina Jugoslavija
Zanimanjehistoričar

Dževad Juzbašić (rođen 2. septembra 1929) bosanskohercegovački je historičar.

Rođen je 2. septembra 1929. godine u Sarajevu, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1955. diplomirao je nacionalnu i opću historiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon završetka studija predavao je na Prvoj klasičnoj gimnaziji u Sarajevu do 1962, kada se zapošljava u Institutu za istoriju. Tu od 1962. do 1993. godine prolazi sva zvanja od asistenta do naučnog savjetnika. Godine 1993. biran je za redovnog profesora Opće historije novog vijeka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 1995. godine za dopisnog, te potom i 2002. godine za redovnog člana ANU BiH. Penzioniran je 2000. godine.

Boravio je u više navrata na studijskim boravcima van zemlje. Također je bio član redakcije uglednih historijskih časopisa Acta historico-oeconomica Yugoslaviae, Prilozi Instituta za istoriju, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine. Za svoj naučni rad i doprinos historiografiji, višestruko je nagrađivan i odlikovan. Republičku nagradu za naučni rad Veselin Masleša dobio je 1976, a sljedeće godine je odlikovan i Ordenom rada sa srebrenim vijecem. Godine 1994. Univerzitet u Beču dodijelio mu je Herderovu nagradu, a 2000. je dobio i Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva.

Izbor iz bibliografije[uredi | uredi izvor]

 • O nastanku paralelnog austrijskog i ugarskog zakona o upravljanju Bosnom i Hercegovinom (Summary: Zur Frage der Entstehung des paralellen österreichischen und ungarischen Gesetzes betreffend die Verwaltung von BH aus dem Jahr 1880), Radovi ANUBiH XXXII/11, Sarajevo 1967, 163-196.
 • Izvještaj Hermanna von Sautera o odnosima Bosne i Hercegovine i Monarhije u svjetlu austro-ugarskih ekonomskih suprotnosti (Hermann von Sauters Bericht über die Beziehungen zwischen BH und der Monarchie im Lichte der österreichisch-ungarischen wirtschaftlichen Gegensätze), Godišnjak Društva istoričara BiH, 18, 1970, 45-104.
 • Jezičko pitanje u austrougarskoj politici u Bosni i Hercegovini pred prvi svjetski rat (Die Sprachenfrage in der österreichisch-ungarischen Politik in BH vor dem ersten Weltkrieg), Sarajevo 1973, ( 133 S.)
 • Izgradnja željeznica u Bosni i Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od okupacije do kraja Källayeve ere (Der Eisenbahnbau in BH im Lichte der österreichisch-ungarischen Politik von der Okkupation bis zum Ende der Kállay-Ära), ANUBiH Djela XLVIII/28, Sarajevo 1974, (285 S.)
 • Pokušaji stvaranja političkog saveza izmedju vođstva srpskog i muslimanskog autonomnog pokreta u Bosni i Hercegovini (Versuche der Schaffung eines politischen Bündnisses zwischen der Führung der serbischen und der muslimischen Autonomiebewegung in BH), Priloz Insituta za istoriju u Sarajevu (farhter Prilozi), l4-15, 1978, 125-161.
 • Some Features of the Economic Development of Bosnia and Herzegovina between 1878 and 1914, Survey, 2, Sarajevo, 1984, 146-156.
 • Die Einbeziehung Bosniens und der Herzegowina in das gemeinsame österreichisch-ungarische ZollgebietÖsterreichische Östhefte (farhter ÖOH) 30, 1988, 196-211.
 • Aneksija i stavovi austrougarskih vojnih krugova prema upravljanju Bosnom i Hercegovinom (Die Anexion und die Stellungnahmen der österreichisch-ungarischen Militärkreisen zur Verwaltung BH), Naučni skup posvećen 80. godišnjici aneksije Bosne i Hercegovine, ANUBiH Posebna izdanja XCIX/29, Sarajevo, 1991, 33-02.
 • Der Eisenbahnbau in Bosnien und der Herzegowina und die wirtschaftlichen Gegensätze zwischen Österreich und Ungarn, Eisenbahnbau und Kapitalinteressen in den Beziehungen der österreichischen mit den südslawischen Ländern, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1993, 143-167.
 • Das österreichisch-ungarische «gemeinsame» Ministerium und die Verwaltung von Bosnien-Herzegowina nach der Annexion. Der staatsrechtliche Aspekt, ÖOH 4l,1999, 266-185.
 • Nacionalno-politički odnosi u Bosanskohercegovačkom saboru i jezičko pitanje (1910-1914) (National-political relations in the provincial assambly of Bosnia and Herzegovina and the language problem (1910-191), ANUBiH Djela LXXIII/42, Sarajevo 1999, (255 S.)
 • Der Einfluss der Balkankriege 1912/1913 auf Bosnien-Herzegowina und auf die Behandlung der Agrarfrage, Zeiten Wende Zeiten, Festgabe für Richard Plaschka zum 75. Geburgstag, Frankfurt am Main, 2000, 57-71.
 • Politika i privreda u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom (Politik und Wirtschaft in BH unter der österreichisch-ungarischen Verwaltung), ANUBiH Posebna izdanja CXVI/35, Sarajevo 2002, (431 S.)
 • Die Geschichtsschreibung in Bosnien-Herzegowina im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Thesen zur Diskussion, ÖOH 44, 2002, 421-433:
 • Die Sprachenpolitik der österreichisch-ungarischen Verwaltung und die nationalen Verhältnisse in Bosnien-Herzegowina, 1878-1918, Südost-Forschungen Bd. 61/62, 2002/2003, 237-272.
 • Die österreichisch-ungarische Okkupationsverwaltung in Bosnien-Herzegowina. Einige Aspekte der Beziehungen zwischen Militär-und Zivilbehorden, Prilozi 34, 2005, 81-112.