Idi na sadržaj

Din

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

U fizici, din (oznaka: dyn, iz grčkog δύναμις (dinamis) što znači snaga, sila) je mjerna jedinica za silu određenu u sistemu centimetar-gram-sekunda (CGS), prethodniku današnjeg modernog SI sistema jedinica. Jedan din je jednak tačno 10 mikronewtona. Dalje, jedan din se može definisati kao "potrebna sila da se ubrza masa od jednog grama sa ubrzanjem od jednog centimetra po sekundi na kvadrat".

Din po centimentru je mjera koja se obično povezuje sa mjerenjem površinskog napona. Na primijer, površinski napon destilovane vode iznosi 72 din/cm na temperaturi od 25 °C.

Mjerne jedinice za silu
Newton Din Kilopond Funta sile Poundal
1 N ≡ 1 kg·m·s−2 = 105 dyn ≈ 0,10197 kp ≈ 0,22481 lbf ≈ 7,2330 pdl
1 din = 10−5 N ≡ 1 g·cm·s−2 ≈ 1,0197×10−6 kp ≈ 2,2481×10−6 lbf ≈ 7,2330×10−5 pdl
1 kp = 9,80665 N = 980665 dyn gn·(1 kg) ≈ 2,2046 lbf ≈ 70,932 pdl
1 lbf ≈ 4,448222 N ≈ 444822 dyn ≈ 0,45359 kp gn·(1 lb) ≈ 32,174 pdl
1 pdl ≈ 0,138255 N ≈ 13825 dyn ≈ 0,014098 kp ≈ 0,031081 lbf ≡ 1 lb·ft/s2
U tabeli je korištena vrijednost za gn koja je prihvaćena pri službenoj definiciji kiloponda.