Fenoli

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Struktura fenola

Fenoli su grupa organskih spojeva čija je opšta formula Ar-OH, gdje je Ar- fenil, supstituirana fenil ili neka druga aril grupa. Razlika između fenola i alkohola je u tome što je OH-grupa u fenolima vezana za aromatski prsten. Najjednostavniji spoj i predstavnik je fenol.

Fizičke osobine[uredi | uredi izvor]

Jednostavni fenoli su tečnosti ili čvrste supstance i imaju nisku tačku topljenja. Tačka ključanja im je dosta visoka, zbog stvaranja vodikovih veza.

Hemijske osobine[uredi | uredi izvor]

Kiselost fenola[uredi | uredi izvor]

Fenoli su dosta kiseli spojevi, pa se po tome razlikuju od alkohola. Reakcijom sa vodenim rastvorima baza, nastaju soli fenola. Soli fenola su rastvorljive u vodi, a nerastvorljive u organskim rastvaračima. U zavisnosti od pH, postoji ravnoteža između fenol i fenolat (fenoksid) iona.

Nastajanje fenoksid iona

Reakcije[uredi | uredi izvor]

Osim kiselosti, važna osobina fenola je mogućnost reakcija elektrofilne supstitucije. Zbog velike reaktivnosti, fenoli podliježu i drugim reakcijama: dobijanje etera, estera, supstitucija u prstenu (nitriranje, sulfoniranje, halogeniranje, Friedel-Craftsovo alkiliranje, itd.)

Dobijanje fenola[uredi | uredi izvor]

Jedan od procesa dobijanja fenola polazi od kumena (izopropil benzena). Kumen se oksidacijom sa zrakom prevodi u kumen hidroperoksid, koji sa rastvorom kiseline daje fenol i aceton.

Dobijanje fenola

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]