Idi na sadržaj

Hipotenuza

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
malo
malo

Hipotenuza je najduža strana pravouglog trougla na strani suprotnoj od pravog ugla. Dužina hipotenuze pravouglog trougla može se naći pomoću Pitagorine teoreme.[1]

Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad katetama.

Primjer

Katete imaju dužinu 3 cm i 4 cm.

Hipotenuza ima dužinu 5 cm.

Prema nekim izvorima, riječ hipotenuza dolazi od starogrčke riječi ὑποτείνουσα (hypoteinousa), koja predstavlja kombinaciju riječi hypo (što znaći ispod) i teinein (što znaći razvući).[2]

Drugi autori smatraju da je navedena riječ u stargorčkom jeziku u originalu korištena da označi stvar koja je nosila ili davala oslonac nečemu u smislu potpore, uporišta ili podupirača, a izvedena je od riječi hypo (ispo“) i tenuse (strana).

U kineskom jeziku, za hipotenuzu se koristi termin hsien, koji označava žicu razvučenu između dvije tačke (kao kod muzičkih instrumenata), dok je hebrejska riječ ‘yeter izvedena ili iz riječi mei‘tar (sa značenjem žica) ili iz yo‘ter (više od, u smislu duža od preostale dvije stranice).

Računanje hipotenuze[uredi | uredi izvor]

malo
malo

Prema Pitagorinoj teoremi imamo

Korištenjem kosinusne teorema imamo

Osobina[uredi | uredi izvor]

malo
malo

Dužina hipotenuze jednaka je zbiru dužina ortogonalnih projekcija kateta na hipotenuzu

Kvadrat dužine kateta jednak je proizvodu dužina njegovih ortogonalnih projekcije na hipotenuzu. Isto tako je

Trigonometrijski odnos[uredi | uredi izvor]

Prema trigonometrijskim odnosima imamo

Izvori[uredi | uredi izvor]

hypotenuse

Hypotenuse

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Pythagorean theorem
  2. ^ hypotenuse