Kneserova teorema

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

U matematici, u oblasti običnih diferencijalnih jednačina, Kneserov teorem, koji je dobio naziv po Adolfu Kneseru, daje nam uslov kako bi odlučili da li diferencijalna jednačina osciluje ili ne.

Iskaz teorema[edit | edit source]

Razmotrimo homogenu diferencijalnu jednačinu oblika

gdje je

neprekidna funkcija i q(x) > 0.

Kažemo da je jednačina oscilatorna ako ima rješenje y sa beskonačno mnogo nula, a da je neoscilatorna u ostalim slučajevima.
Teorem kaže da je jednačina neoscilatorna ako je

a da je oscilatorna ako je

Također pogledajte[edit | edit source]

Vanjski linkovi[edit | edit source]


Lebesgue Icon.svgOvaj članak, koji govori o matematičkoj analizi, je u začetku. Možete pomoći Wikipediji tako što ćete ga proširiti.