Idi na sadržaj

Univerzalna plinska konstanta

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Vrijednost R Jedinica
(V·P·T-1·n-1)
8.314472 J·K-1·mol-1
0.0820574587 L·atm·K-1·mol-1
8.20574587 × 10-5 m3·atm·K-1·mol-1
8.314472 cm3·MPa·K-1·mol-1
8.314472 L·kPa·K-1·mol-1
8.314472 m3·Pa·K-1·mol-1
62.3637 mmHg·K-1·mol-1
83.14472 L·mbar·K-1·mol-1
1.987 cal·K-1·mol-1

Univerzalna plinska konstanta ili plinska konstanta R je fizikalna konstanta koja se pojavljuje u velikom broju osnovnih jednačina, kao što je zakon za idealni gas, Nernstova jednačina, i td. Ona je ekvivalentna Boltzmanovoj konstanti, ali je izražena u jedinicama energije po kelvinu po molu. Njena vrijednost je:

R = 8.314472(15) J · K-1 · mol-1

Boltzmannova konstanta (kB) se može koristiti umjesto gasne konstante kada se radi sa brojem čestica, a ne količinom supstance (mol):

,

gdje je Avogadrova konstanta.