Vanadij(V)-oksid

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Vanadij (V) oksid
Općenito
Hemijski spojVanadij (V) oksid
Druga imenaVanadij-pentoksid
Molekularna formulaV2O5
CAS registarski broj1314-62-1
Kratki opisnarandžasto-žuti prah
Osobine1
Molarna masa181,88 g/mol
Agregatno stanječvrsto
Gustoća3,357 g/cm3
Tačka topljenja690 °C (963 K)
Tačka ključanja1750 °C (2020 K)
Rastvorljivost0.8 g/100 mL (20 °C)
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Vanadij(V) oksid ili vandij-pentoksid je hemijski spoj čija je formula V2O5. To je oksid amfoternnog karaktera. Reaguje sa jakim nereducirajućim kiselinama dajući soli, npr:

V2O5 + 2 HNO3 → 2 VO2(NO3) + H2O

Također reaguje sa jakim bazama dajući polioksovanadate, čija struktura zavisi od pH. Ako je prisutan višak natrij-hidroksida, nastaje natrij-ortovanadat Na3VO4. Dodatkom kiseline ovom spoju nastaje rastvor koji sadrži ione HVO42− i V2O74− pri pH između 9 – 13, a pri pH < 9 ione V4O124− i HV10O285−. Upotrebljava se kao katalizator pri sintezi sumporne kiseline.