Dinamički pritisak

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

U dinamici fluida, dinamički pritisak (oznaka q ili Q, ponekad se i naziva pritisak brzine) je veličina definisana kao:

gdje je (koristeći SI jednice):

= dinamički pritisak u paskalima)
= gustoća fluida u kg/m3 (npr. gustoća zraka)
= brzina fluida u m/s


Fizikalno značenje[uredi | uredi izvor]

Dinamički pritisak je usko vezan sa kinetičkom energijom fluidne čestice, jer su obje veličine proporcionalne masi čestice (preko gustoće, u slučaju dinamičkog pritiska) i kvadratu brzine. Dinamički pritisak je, u stvari, jedan dio u Bernoullijevoj jednačini, koji je, u suštini, jednačina o održanju energije za fluid u kretanju.

Drugi bitan akspekt dinamičkog pritiska je taj da je, kako to dimenzionalna analiza pokazuje, aerodinamički napon koju trpi letjelica koja leti brzinom je proporcionalna gustoći zraka i kvadratu , npr. proporcionalna je . Zbog toga, posmatrajući varijaciju tokom leta, moguće je odrediti kako će napon varirati, te kada će dostići maksimalnu vrijednost. Tačka maksimalnog aerodinamičkog opterećenja se često označava kao max Q i to je kiritični parametar, na primjer, za letjelicu tokom lansiranja.

Drugi oblici[uredi | uredi izvor]

Ako se promatrani fluid može smatrati idealnim plinom (što je i slučaj kod zraka), dinamički pritisak se može izraziti kao funkcija pritiska fluida i Machovog broja.

Korsteći zakon idealnog plina:

definiciju brzine zvuka:

i definicije Machovog broja:

dinamički pritisak se može napisati kao:

gdje je (koristeći SI jedinice):

= pritisak u paskalima
= bezdimenzionalni Machov broj
= gustoća u kg/m3
= specifična plinska konstanta (287,05 J/(kg·K) za zrak)
= apsolutna temperatura u kelvinima
= bezdimenzionalni omjer toplotnog kapaciteta (1,4 za zrak, konstantno)
= speed in m/s
= speed of sound in m/s

Drugo, ako bi posmatrali letjelicu pri uzletanju i koritili formulu za gustoću zraka kao funkciju visine (važi samo sa slojeve niže od tropopauze), dinamički pritisak, u vezi sa letjelicom, može se izraziti kao:

gdje je (koristeći SI jedinice):

= dinamički pritisak u paskalima
= spacecraft's velocity inbrzina letjelice u m/s
= atmosferski pritisak na površina mora u paskalima
= molekularna masa suhog zraka (0,0289644 kg/mol)
= specifična plinska konstanta (287.05 J/(kg·K) )
= apsolutna temperatura na površini mora u kelvinima
= pad temprature atomofere (−0,0065 K/m)
= visina iznad mora u m
= gravitaciono ubrzanje (9,80665 m/s2)

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]