Hrtar (Višegrad)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Tvrđava Hrtar nalazi se 13 km sjeverno od Višegrada. Smještena je na obje strane rijeke Drine pri čemu je značajnija fortifikacija na desnoj obali. Osnovna namjena Hrtara je zaštita tamošnjeg prijelaza preko plićeg dijela korita Drine. Na lijevoj obali Drine su ostaci tvrđave sa najmanje dvije kule, a koja je kontrolisala i put prema Žepi, nizvodno niz Drinu. Na desnoj obali Drine, visoko na grebenu su ostaci bedema i tri okrugle kule. U okviru bedema se nalaze ostaci duguljaste zgrade koja je najvjerovatnije služila za smještaj posade. Najveća kula je imala prečnik od oko 7,7 m, a debljinu zida oko 1 m. Na toj strani nalazi se nekoliko manjih pećina a najniža je korištena kao spremište i prostor za nadgledanje prijelaza na Drini. Hrtar nije arheološki istražen. [1]

Nije poznato kada je tvrđava Hrtar izgrađena. Pripadala je vlasteli Pavlovići. Tvrđava je dio njihovog odbrambenog kompleksa na Drini. Pored Višegrada, deset kilometara sjevernije od Hrtara, u blizini ušća Žepe u Drinu, je Vratar, na istoku Dobrun, a južno, na ušću Lima u Drinu tvrđava Brodar. [2]

U Hrtaru je sjedište nahije koja se spominje od 1469. do 18. vijeka. Tu su Osmanlije zatekle trg (sa 81 porodicom i 20 nepoženjenih) i skelu. [3]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ Pavao Anđelić, Hrtar, Višegrad, Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom III, Zemaljski muze Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, 99; Марко Поповић, Утврђења Земље Павловића, „Земља Павловића. Средњи вијек и период турске владавине”, Зборник радова са научног скупа, Рогатица, 27-29. јуна 2002, Академија наука и умјетности Републике Српске и Универзитет Српско Сарајево, Научни скупови 5, Одјељење друштвених наука 7, Бања Лука – Српско Сарајево 2003,98; Reportaža: Stari grad Hrtar na Drini.
  2. ^ M. Popović, Утврђења Земље Павловића, 97-98.
  3. ^ Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk – Postanak i upravna podjela, Svjetlost, Sarajevo 1982, 131.

Literatura[uredi | uredi izvor]

  • Pavao Anđelić, Hrtar, Višegrad, Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Tom III, Zemaljski muze Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, 99.
  • Marko Popović, Утврђења Земље Павловића, „Земља Павловића. Средњи вијек и период турске владавине”, Зборник радова са научног скупа, Рогатица, 27-29. јуна 2002, Академија наука и умјетности Републике Српске и Универзитет Српско Сарајево, Научни скупови 5, Одјељење друштвених наука 7, Бања Лука – Српско Сарајево 2003
  • Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk – Postanak i upravna podjela, Svjetlost, Sarajevo 1982.
  • Reportaža: Stari grad Hrtar na Drini, [1]
  • Prokrčen put do Hrtar grada, [2]