Idi na sadržaj

Institucije Evropske unije

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Evropska unija ima vrlo složen sistem institucija. U početku su tri Zajednice imale svaka vlastita izvršna tijela, a zajednički su im bili Skupština predstavnika (kasnije Evropski parlament) i Sud pravde. Tek su 1967. godine na osnovu Ugovor o spajanju spojena istovrsna tijela Zajednica.

Pet najvažnijih institucija Evropske unije su:

Postoje i druga tijela i ustanove:

  • Revizorski sud - čine ga 27 sudaca revizora, osnovan 1977. godine radi kontrole prihoda i rashoda Evropske unije te dodjele proračunskih sredstava. Ima sjedište u Bruxellesu.
  • Privredni i socijalni odbor - savjetodavno tijelo Evropske unije, sastavljeno od 317 članova. Ima sjedište u Bruxellesu.
  • Odbor regija- također savjetodavno tijelo Evropske unije, sastavljeno od 317 članova koje delegiraju tijela lokalnih i regionalnh vlasti država članica Evropske unije kako bi zastupali interese regija jedinica lokalne samouprave na nivou Evropske unije. Sjedište joj je u Bruxellesu.

Finansijska tijela:

  • Evropska centralna banka - osnovana sredinom 1998., a 1999. godine preuzela je odgovornost za provedbu evropske monetarne politike. Glavna joj je zadaća održavanje stabilnosti jedinstvene evropske valute - eura. Sjedište joj je u Frankfurtu na Majni.
  • Evropska investicijska banka - ustrojena je Rimskim ugovorom o osnivanju EZ-a, s ciljem pridonošenja uravoteženosti razvoja Evropske zajednice privrednom integracijom i socijalnom kohezijom. Banka osigurava dugoročno finansiranje određenih kapitalnih projekata u Uniji te u drugim državama svijeta. Ima sjedište u Luksemburgu.
  • Evropska banka za obnovu i razvoj - osnovana je 1991. godne kako bi pomogla bivšim komunističkim državama u njihovoj transformaciji u tržišne privrede. Banka se bavi investiranjem u privatna poduzeća, samostalno ili s drugim partnerima. Sjedište banke je u Londonu.

Također postoji i velik broj specijaliziranih agencija. To su:

  • EUROPOL-Evropski policijski ured
  • Evropska agencija za okoliš
  • Evropska vaduhoplovna agencija za sigurnost i druge