Bragi

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Bragi je prikazan sa harfom i sa njegovom ženom Idunn u ovoj slici iz 19. vijeka.

Bragi je bog poezije u Nordijskoj mitologiji.

Bragi se uglavnom povezuje sa bragrom, Nordijskoj riječi za poeziju. Njegovo ime je možda izvučeno izod bragra ili je termin bragr napravljen da opiše 'ono čime se Bragi bavi.

To da je Bragi Odinov sin se jasno spominje u Proznoj Eddi. Bragijeva majka se nikada ne pominje. Ako je Frigg Bragijeva majka onda se ona donekle odbojno prema njemu ponaša. U 27. stihu Lokasenne Frigg se žali da kada bi imala sina na Aegirskom dvoru sa istom hrabrošću kao i Baldr onda bi se Loki morao da bori za svoj život.

U toj pjesmi Bragi sprva zabranjuje Lokiju da uđe u dvor, ali mu se Odin protivi. Loki tada daje pozdrav svim boginjama i bogovima na dvoru, osim Bragiju. Bragi srdačno nudi svoj mač, konja i prsten kao mirovni poklon ali Loki samo odgovara optužujući Bragija za kukavičluk i i da ga je strah da se bori sa bilo kojim od Aesira ili Elfova na dvoru. Bragi samo odgovara da ako bi bili van dvora da bi Lokiju otkinuo glavu, ali Loki samo ponavlja optužbu. Kada Bragijava žena Idunn pokuša da smiri Bragija, Loki je optužuje da grli ubicu njenog brata. Ne zna se na šta bi ovo trebalo da znači, možda je Bradi ubio Iduninog brata ili je nešto drugo u pitanju.