Historijsko područje Modro Polje

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Historijsko područje Modro polje u naselju Jabuka, općina Foča, Bosna i Hercegovina, je arheološki lokalitet kojeg karakteriše kontinutitet života od prahistorije preko srednjeg vijeka do današnjih dana. [1] Proglašeno je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine [2]

Spomenici kulture u Modrom polju svjedoče da je tokom srednjeg vijeka ovo područje imalo zapaženu ulogu jer se prema današnjem broju spomenika može zaključiti da je ove prostore naseljavao veći broj stanovnika. Sve ovo ukazuje na kontinuitet života ljudi na ovom prostoru te mu povećava njegovu kulturološku vrijednost. [3]

Modro polje spomonje se u ugovoru iz 1388. godine u dubrovačkom arhivu (serija Diversa Cancellariae dubrovačkog arhiva, sv. 27, f. 92). Podaci sadržani u ovom ugovoru daju informacije o akterima i načinu rješavanja krađe stoke u Modrom polju. [2]

Lokacija[uredi | uredi izvor]

Naselje Modro Polje smješteno je na sastavu rijeke Kolune i Velikog potoka, na udaljenosti 13 km zračne linije od središta Ustikoline u pravcu sjeverozapada. Od Jabuke udaljeno je 2 km zračne linije u pravcu sjeverozapada. Nacionalni spomenik čini 5 dijelova.

Lokalitet Gradina–Drenovik[uredi | uredi izvor]

Ovo je lokalitet sa neistraženom prahistorijskom gradinom koja spada u grupu rubnih gradina smještenih uz ivice terasa ili strmih stijena. Ovakve gradine predstavljaju najbrojnije oblike gradina na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine.

Lokalitet Crkvina[uredi | uredi izvor]

Predstavlja ostatke kamenih struktura prekrivene humusom i travom, dok su na vrhu obrasle trnjem i visokim rastinjem. Nije istraživan.

Lokalitet Modro Polje I[uredi | uredi izvor]

Srednjovjekovna nekropola sa 28 stećaka: 7 ploča, 19 sanduka i 2 sljemenjaka. Stećci su u ograđenom prostoru pravoslavnog groblja, sa krstačama jednostavne izrade. Na bočnim kracima i na vrhu nalaze se poluloptasta izbočenja. Preko sredine horizontalnih krakova, je natpis.

Lokalitet Modro Polje II (Zapolje, Sitnica)[uredi | uredi izvor]

Na lokalitetu srednjovjekovna nekropola sa 68 stećaka i staro muslimansko groblje. Ukrašeno je 9 stećaka. Njihovi ukrasni motivi su: predstava kuće, odnosno kule sa četiri otvora, kvadrata, ptica, čovjek u uspravnom položaju lijevom rukom drži štap, koji je pri dnu zavijen, a na vrhu ima krst i gleda prema polumjesecu, konj sa jahačem, rozeta, krst i linija. Na jednom stećku je epitaf.

Staro muslimansko groblje je sa nišanima u četiri varijante: u formi stele, nišan koji se završava prikraćenom piramidom, muški nišan sa turbanom u gužve, i nišani pravougaonog osnova. Jedan dio je ukrašen tehnikom reljefnog ispupčenja: polujabučice, buzdovan (čomaga ili kijača) i sablja. Na osnovu utvrđenih oblika i zastupljenih ukrasa, nišani se datiraju u XVI. ili XVII. stoljeće. Ovo groblje je skoro u potpunosti uništeno, uspravno stoji još devet nišana a njih oko stotinjak leži na zemlji.

Lokalitet Modro Polje III[uredi | uredi izvor]

Predstavlja srednjovjekovnu nekropolu Bjelan sa 81. stećkom (40 ploča, 41 sanduk i 6 sljemenjaka) od kojih su dva ukrašena (mač, životinja (pas), luk i strijela, zmija, girlonda sa biserima i polumjesecom, rozete sa koncentričnim krugovima i polumjesec. Lokalitet je očišćen 2014. od guste vegetacije i samoniklog rastinja. [4]

Literatura[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ "Arheološki leksikon, arheološka nalazišta, strana 128". Zemaljski muzej, Sarajevo. Pristupljeno 9. 2. 2017.
  2. ^ a b "Modro polje" (PDF). Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 2. 9. 2017.[mrtav link]
  3. ^ "Šefik Bešlagić: STEĆCI, KATALOŠKO-TOPOGRAFSKI PREGLED". Sarajevo: Veselin Masleša, 1971. Pristupljeno 9. 2. 2017.
  4. ^ Nekropola stećaka u Modrom polju

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]

Stećci i nišani kod Ustikoline