Iljas Hadžibegović

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Iljas Hadžibegović
Rođenje (1938-07-27) 27. juli 1938.
Smrt10. februar 2010(2010-02-10) (71 godina)
NacionalnostBošnjak
ZanimanjeHistoričar

Iljas Hadžibegović je bosanskohercegovački historičar. Rođen je u Crniču kod Bugojna 1938. godine, a umro je u Sarajevu 2010. godine.

Osnovno i gimnazijsko obrazovanje stekao je u Bugojnu. Studij historije završio je na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1963). Od 1964. radi u Institutu za istoriju radničkog pokreta (danas Institut za istoriju u Sarajevu), a od 1970. kao asistent na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Postdiplomski studij završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odbranivši magistarski rad pod naslovom “Počeci radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini do majskih štrajkova 1906. godine” (1967). Doktorsku disertaciju “Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovini i njen razvoj do 1914. godine” odbranio je 1977. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U zvanje docenta izabran je 1978, u vanrednog profesora 1981, a najviše nastavno fakultetsko zvanje, redovni profesor, stječe 1987. Akademsku 1967/1968. proveo je na specijalizaciji u Beču kao stipendista Vlade Republike Austrije.

Iljas Hadžibegović bio je direktor Instituta za istoriju u Sarajevu, te član naučnih vijeća Instituta za istoriju u Sarajevu i Orijentalnog instituta u Sarajevu, predsjednik Savjeta RO Filozofski fakultet, prodekan Filozofskog fakulteta, dekan OUR-a za Filozofiju, predsjednik Vijeća Odsjeka za historiju i šef Kolegija postdiplomskog studija, član redakcije više časopisa (Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Glasnika arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Hercegovina i Naša škola), te glavni i odgovorni urednik časopisa Opredjeljenja i Prilozi Instituta za istoriju Sarajevo.

Naučno djelo Iljasa Hadžibegovića čini više od stotinu bibliografskih jedinica. Radove je objavljivao u najpriznatijim naučnim historijskim časopisima u bivšoj Jugoslaviji. Pored južnoslovenskih jezika njegovi radovi su publicirani i na engleskom, njemačkom, italijanskom i češkom jeziku. Sudjelovao je na brojnim naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu (Linz, Beograd, Reggio Calabria, Prag, Budimpešta).

Za nastavni i naučni doprinos Iljas Hadžibegović je dobio više nagrada i priznanja (Nagrada IGKRO "Svjetlost" (1980), republička nagrada za nauku "Veselin Masleša" (1983), a dobitnik je i “Plakete grada Sarajeva” (1985).

Posebna izdanja[uredi | uredi izvor]

 • Postanak radničke klase u Bosni i Hercegovini i njen razvoj do 1914. godine, Svjetlost, Sarajevo, 1980, str. 400.
 • Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Oslobođenje public, Sarajevo 1991. str. 291.
 • Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Institut za istoriju Sarajevo, Sarajevo 2004, str. 354.

Djela u saradnji sa drugim autorima[uredi | uredi izvor]

 • Hronologija radničkog pokreta Bosne i Hercegovine do 1941. godine, Veselin Masleša, Institut za istoriju radničkog pokreta, Sarajevo, 1971, str. 612 (koautori: Nevenka Bajić, Dana Begić, Dr. Ahmed Hadžirević, Kasim Isović, Mr. Tomislav Išek, Dževad Juzbašić, Mr. Ibrahim Karabegović, Ernest Lay, Mr. Uroš Nedimović, Mirjana Trninić i Dubravko Škarica)
 • Nastanak radničke klase i razvoj socijalističkog radničkog pokreta 1878-1918, u: Separat iz drugog izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1983, str. 108 -113.
 • Istorija Saveza komunista Jugoslavije, Rad, Narodna knjiga, IC Komunist, Beograd, 1985, str. XV + 486
 • Kongresi Glavnog radničkog saveza za Bosnu i Hercegovinu (1905-1910), Građa, Predgovor: Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini (1905-1910), Vijeće saveza sindikata BiH, Sarajevo, 1985, str. 15-31, 35-36, 185 (koautori: Ibrahim Karabegović i Božo Madžar)
 • Poljoprivredna stanica u Modriči (1886-1917), u: Poljoprivredno dobro u Modriči (1886-1918), Modriča, 1986, 21- 40.
 • Modriča za vrijeme austrougarske vladavine (1878-1918), u: Modriča sa okolinom u prošlosti, Modriča, 1986, str. 476, 109-137.
 • Fojnica za vrijeme austorougarske uprave, u: Fojnica kroz vijekove, Fojnica, 1987, str. 534, 143-181.
 • Nastanak i razvoj socijalističkog radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini do 1919. godine, Istorija Saveza komunista Bosne i Hercegovine, knjiga 1, Institut za istoriju u Sarajevu, NIŠRO Oslobođenje, Sarajevo, 1990, str. 383, 15-78.
 • Nastanak i razvoj socijalističkog radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini do 1919. godine, (poseban otisak iz Istorije Saveza komunista Bosne i Hercegovine), Oslobođenje, Sarajevo, 1990, str. 15-78.
 • Bosna i Hercegovina za vrijeme austrougarske vladavine, u: Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata, Štab Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1994, str. 337, 173-236; II izdanje: Bosanski kulturni centar, Sarajevo, 1998, str. 434, 223-297 (koautor: Mustafa Imamović).

Članci i rasprave[uredi | uredi izvor]

 • Položaj radništva do majskih štrajkova 1906. godine, Prilozi Instituta za istoriju radničkog pokreta (dalje: Prilozi IRP), III/3, Sarajevo, 1967, 47-74.
 • Socijalna zaštita radnika u Bosni i Hercegovini do 1906. godine, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine (dalje: Godišnjak DIBiH), XVI (1965), Sarajevo, 1967, 243-255.
 • Uvođenje obaveznog bolesničkog osiguranja u Bosni i Hercegovini 1908-1910. godine, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine (dalje: Glasnik ADAR BiH), VIII-IX (1968-1969), Sarajevo, 1969, 185-204.
 • Uloga stranog radništva u organizovanju radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini 1878-1906. godine, u: Prilozi IRP, V/5, Sarajevo, 1969, 145-162.
 • Prve radničke organizacije u Bosni i Hercegovini, Materijali sa Naučnog skupa: Prvo radničko društvo u jugoslovenskim zemljama - Osijek 1867, Historijski institut Slavonije, Slavonski Brod, 1969, 257-289.
 • Politika i ciljevi Socijaldemokratske stranke Bosne i Hercegovine za vrijeme prvog svjetskog rata, Radovi Filozofskog fakulteta (dalje: Radovi FF), VI (1970-1971), Sarajevo, 1971, 481-486.
 • Uloga Glasa slobode u širenju socijalističkih ideja u Bosni i Hercegovini od 1909. do 1919. godine, Prilog izučavanju socijalističke misli u Bosni i Hercegovini od 1909. do 1919. godine, Prilozi IRP, VII/7, Sarajevo, 1971, 183-197. (Koautor: Ibrahim Karabegović)
 • Klerikalizam prema radničkom pokretu u Bosni i Hercegovini početkom XX vijeka, Godišnjak DI BiH, XIX (1970-1971), Sarajevo, 1973,139-162.
 • Promjene u strukturi agrarnog stanovništva u Bosni i Hercegovini (1878-1914), Jugoslovenski istorijski časopis (dalje: JIČ), XII/1-2 (1974), Beograd, 106-114.
 • Migracije stanovništva u Bosni i Hercegovini 1878-1914. godine, Prilozi Instituta za istoriju (dalje: Prilozi), XI-XII/11-12 (1975-1976), Sarajevo, 1976, 310-317.
 • Neimar sindikalnog pokreta, Povodom 70-godišnjice smrti Miće Sokolovića, Oslobođenje, XXXIII/10022, Sarajevo, 28. IV 1976, str. 6.
 • Promjene u strukturi agrarnog stanovništva u Bosni i Hercegovini (1878-1914), Pregled, LXVI/2 , Sarajevo, 1976, 141-154.
 • O privrednim prilikama u Bosni i Hercegovini posljednjih decenija osmanske vladavine, Prilozi, XIII/13, Sarajevo,1977, 97-131.
 • The Origin and Development of the working class in Bosnia and Herzegovina up to 1914, Survey, V/1 Sarajevo, 1978, 67-82.
 • Postanak i razvoj radničke klase u Bosni i Hercegovini do 1914. godine, Pregled, LXVIII/1, Sarajevo,1978, 115-132.
 • Radništvo u Bosni i Hercegovini posljednjih decenija osmanske vladavine, Godišnjak DI BiH, XXVIII-XXX (1977-1979), Sarajevo,1979, 125-146.
 • Radna snaga u rudarstvu i metalurgiji Bosne i Hercegovine od 1878. do 1914. godine, Glasnik ADAR BiH, XVIII-XIX (1978-1979), Sarajevo, 1979, 147-161.
 • Razvoj radničkog pokreta u Tuzli u vrijeme austro-ugarske vladavine (1878-1918), U: Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji, tom I, IGTRO Univerzal,Tuzla, 1979, 11-73.
 • Razvoj socijalističkog pokreta u Bosni i Hercegovini do prvog svjetskog rata, Borba, Beograd, 15. III 1979, str. 71.
 • Radnička klasa i sindikati u Bosni i Hercegovini do prvog svjetskog rata, U: Zbornik radova. Tito, radnička klasa i sindikati, Beograd, 1979, 50-65.
 • Italijanski radnici u Bosni i Hercegovini za austrougarske okupacije 1878. do prvog svjetskog rata, Ital-jug, IX/3, Rim, 1979, 23-30.
 • Italijanski radnici u Bosni i Hercegovini za austrougarske okupacije 1878. do prvog svjetskog rata, Radovi FF, IX-X, (1976/1980), Sarajevo, 1980, 57-64.
 • O privrednim odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije 1878-1883. godine, U: Naučni skup: Srbija u završnoj fazi istočne krize 1877-1878. godine, Zbornik radova, Istorijski institut, Beograd,1980, 215-224.
 • Assumptions of the Development of capitalism in Bosnia and Hercegovina in the 19th and at the begining of 20th century, Hospodarske dejing 7. ved. Economic History, Čehoslovenske akademie, Prague, 1981, 121-144.
 • Razvoj radničkog pokreta u Banjaluci do 1918. godine, u: Banjaluka u radničkom pokretu i NOB, Zbornik sjećanja, Institut za istoriju u Banjaluci, Banja Luka, 1981, 13-31.
 • Radnički socijalistički pokret u Bosni i Hercegovini do kraja Prvog svjetskog rata i stvaranje zajedničke države 1918. godine, Prilozi, XVII/18, Sarajevo,1981, 121-153.
 • Studijski projekat djela “Istorija Saveza komunista Bosne i Hercegovine”, Prilozi, XVII/18, Sarajevo, 1981, 371-394. (Koautori: Zdravko Antonić, Drago Borovčanin, Nedim Šarac)
 • Foča za vrijeme austrougarske vladavine (1878-1918), Godišnjak DI BiH, XXXI-XXXIII (1982), Sarajevo,1982, 101-138.
 • Poslijeratna istoriografija o Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske vladavine 1878-1918. (Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine 1945-1982, Sarajevo, 11. i 12. februar 1982.), Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (dalje: ANUBiH), Posebna izdanja, knj. LXV, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 12, Sarajevo, 1983, 66 -77.
 • Uvodno izlaganje. Socijalistička misao u radničkom pokretu Bosne i Hercegovine do formiranja KPJ 1919. godine, U: Marks, radnički pokret BiH i program SKJ, Zbornik radova sa Naučnog skupa održanog 16. marta 1983. godine u Sarajevu, Sarajevo, 1983, 15-25.
 • Poljoprivredna stanica u Modriči za vrijeme austrougarske vladavine 1886-1918. godine, Glasnik ADAR BiH, XXVI, Sarajevo 1986, 157-174.
 • Socijalistički radnički pokret u Bosni i Hercegovini između aktivnosti i političke represije (1913-1918), U: Veleizdajnički proces u Banjaluci, Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa “Veleizdajnički proces u Banjaluci 1915-1916”, održanog 25-27. septembra 1986. godine u Banjaluci, Institut za istoriju u Banjaluci, Banjaluka, 1987, 335-353.
 • Socijalistički radnički pokret u Bosni i Hercegovini za vrijeme Prvog svjetskog rata 1914-1918. godine, Opredjeljenja, Sarajevo, 18/7-8 (1987), 123 -140.
 • Moderne migracije u Bosni i Hercegovini i nacionalni odnosi, (skica za istraživanje), Prilozi, XXII/23, Sarajevo, 1987, 63-72.
 • Etnička struktura stanovništva Tuzle u vrijeme austrougarske vladavine (1878-1918), Prilozi, XXIII/24, Sarajevo,1988, 131-146.
 • Problemi nastanka i političkog organizovanja radničke klase u Bosni i Hercegovini, Opredjeljenja, XIX/7-8, Sarajevo,1988, 169-182.
 • Ideja o naseljavanju ruskih ratnih zarobljenika njemačke nacionalnosti u istočnoj Bosni krajem 1915. i početkom 1916. godine, Ekmečićev zbornik, Godišnjak DI BiH, i “Veselin Masleša”, XXXIX (1988), Sarajevo, 1988, 155-161.
 • Migracije i Bosna i Hercegovina, Opredjeljenja, XX/10, Sarajevo, 1989, 5-8.
 • Die probleme der enstehung und der politischen organisierung der Arbeitklasse in Bosnien und Herzegowina, Probleme der Herausbildung und politischen Formierung der Arbeitklasse, Europa verlag, Wien -Zurich, 1989, 89-96.
 • Problemi nastanka i organizovanja radničke klase u Bosni i Hercegovini, u: Zbornik radova povodom 75-godišnjice života akademika Envera Redžića, ANUBiH, Posebna izdanja, knj. XCII, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 25, Sarajevo, 1990, 99-112.
 • Migracije i Bosna i Hercegovina, u: Migracije i Bosna i Hercegovina, (Materijali sa naučnog skupa Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana- njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, održanog u Sarajevu 26. i 27. oktobra 1989. godine), Institut za istoriju Sarajevo; Institut za proučavanje nacionalnih odnosa Sarajevo, Sarajevo 1990,7-10.
 • Bosnu ni vijekovi nisu razgradili, Oslobođenje”, XLVIII/15552, Sarajevo, 5. oktobar 1991, str. 2.
 • Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske vladavine (1878-1918), (rezime), Zora Cankarjeva, 1, Sarajevo, oktobar/decembar 1993, 10-11.
 • Bosna i Hercegovina na raskršću novije istorije, Prilozi, XXV/27, Sarajevo, (1991), 1994, 201-203.
 • Bosenskohercegovská města na rozhraní 19. a 20. století, (Slovenske historicke studie 22), Historicky ustav AV ČR, Praha, 1996, 199-319.
 • Nepoznata Bosna, Taj divni zajednički život, Kult, Sarajevo-Munchen-Ljubljana-Prag-Beč-London, januar/mart 1996, 127-128.
 • Građansko društvo u Bosni i Hercegovini - porijeklo i kontekst/Organization of the Civil Society in Bosnia-Herzegovina, Origines and Context, “99”, Revija slobodne misli/Review of free tought (dalje: “99”), 9-10, Sarajevo, septembardecembar 1997, 48-56. (Koautor: mr. Husnija Kamberović)
 • Slovenci u Bosni i Hercegovini, Prilog izučavanja broja i rasprostranjenosti Slovenaca u Bosni i Hercegovini od 1910. do 1992. godine, Zora Cankarjeva, VI/16-17, Sarajevo, julij-decembar 1997, 3-7.
 • Stare razglednice, Čuvari uspomena, Svijet, Sarajevo, 30. 11. 1997, 44-45.
 • Iseljavanje iz Bosne i Hercegovine za vrijeme austrougarske uprave (1878-1918), Naša škola, XLVI/7- 8, Sarajevo, 1999, 25-30.
 • Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske vladavine (1878-1918)/National Minorities in Bosnia and Herzegovina during Austro-Hungarian rule (1878-1918), “99”, 19-20, Sarajevo, januar-mart 1999, 97-108.
 • Pogledi Nedima Filipovića na osmanski grad u Bosni i Hercegovini, Okrugli sto: Naučno djelo Nedima Filipovića (Sarajevo, 23. novembar 1999.), ANUBiH, knj. CXII, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 32, Sarajevo, 2000, 131-159.
 • Doprinos dr. Hamdije Kapidžića razvoju historijske nauke u Bosni i Hercegovini, Radovi FF, XII, Sarajevo 2000, 187-194.
 • Radnički socijalistički pokret u Bosni i Hercegovini do kraja Prvog svjetskog rata i stvaranje zajedničke države 1918. godine, (I dio), Socijaldemokrat, 1, Sarajevo, Januar, 2000, 165-176.
 • Radnički socijalistički pokret u Bosni i Hercegovini do kraja Prvog svjetskog rata i stvaranje zajedničke države 1918. godine, (II dio), Socijaldemokrat, 2, Sarajevo, April, 2000, 165-184.
 • O Hivziji Hasandediću (tekst bez naslova na str. 56), u: Hivzija Hasandedić, Tragom bošnjačke baštine, Arhiv Hercegovine Mostar, Mostar, 2000, str. 79.
 • Konfesionalna i nacionalna struktura stanovništva u kotaru i gradu Jajcu od 1851. do 1991. godine, Prilozi, 30, Sarajevo, 2001, 63-89.
 • Predgovor (u knjizi Hamdija Kapidžić, Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba, ANUBiH i Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2001. str. 190), 7-16.
 • Socijalna struktura Slovenaca u Bosni i Hercegovini od sredine 19. stoljeća do 1992. godine, Prilozi, 36, Sarajevo 2007, 135-178.

Pikazi, osvrti, kritike, promocije, diskusije, izvještaji i bilješke[uredi | uredi izvor]

 • Franjo Tuđman, Stvaranje Socijalističke Jugoslavije, Naprijed, Zagreb, 1960, str. 336, Godišnjak DI BiH, XII (1961), Sarajevo, 1962, 268-269.
 • Ante Palavršić i Benedikta Zelić, Korespodencija Mihovila Pavlinovića, Historijski arhiv Split, sv. 4, Split, 1962, str. 582, Godišnjak DI BiH, XII (1961), Sarajevo, 1962, 391-392.
 • Vlado Strugar, Jugoslovenske socijaldemokratske stranke 1914-1918, Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, Prilozi novijoj jugoslovenskoj historiji, knj.4, Zagreb, 1963, str. 322, Prilozi IIR, I/1, Sarajevo, 1965, 451-454.
 • A. Benac, B. Čović, E. Pašalić, Đ. Basler, N. Miletić, P. Anđelić, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do početka turske vladavine, Sarajevo, 1966, str. 547, JIČ, V/3-4, Beograd, 1966, 145-149.
 • Generalni štrajk u Bosni i Hercegovini 1906. godine, Tom II, knj. I, Sarajevo, 1963, str. 649, knj. II, Sarajevo, 1966, str. 614, Izbor, redakcija i prevod: Kasim Isović, Izdanje Arhiva SR Bosne i Hercegovine, Prilozi IIR, III/3, Sarajevo, 1967, 267-275.
 • Četvrta međunarodna konferencija istoričara radničkog pokreta u Lincu, u: Istorijske pretpostavke Republike Bosne i Hercegovine, Prilozi IIR, IV/4, Sarajevo, 1968, 744-748.
 • Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd, br. 1-2 i 3-4/1968, Prilozi IIR, V/5, Sarajevo, 1969, 355-358.
 • Radnička klasa i KPJ u borbi za socijalizam u Bosni i Hercegovini, (Naučni skup održan u Sarajevu 6. i 7. XI 1969. godine), Prilozi IIR, V/5, Sarajevo, 1969, str. 393.
 • Povodom obilježavanja 130-godišnjice rođenja i 70-godišnjice smrti Vase Pelagića, Prilozi IIR, V/5, Sarajevo, 1969, 402-405.
 • Drugi (Vukovarski) kongres KPJ 1920, Godišnjak DI BiH, XVIII (1968-1969), Sarajevo, 1970, 309-311.
 • Agrarni odnosi u Bosni i Hercegovini (1878-1918), Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (1878-1918), Tom V, knj. 1, Sarajevo, 1969, str. 122, Godišnjak DI BiH, XIX (1971-1972), 315-317.
 • Nusret Šehić, Četništvo u Bosni i Hercegovini (1918-1941), ANUBiH, Djela, knj. XLII, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 27, Sarajevo, 1971, Godišnjak DI BiH, XIX (1970-1971), Sarajevo, 1973, 317-322.
 • Uloga Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u političkom životu pred Prvi svjetski rat, U: Okrugli sto o “Mladoj Bosni”, Pregled, XLIV/7-8, Sarajevo, 1974, 815-820.
 • Naučne ustanove u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave, Građa za proučavanje političkih, kulturnih i socijalno-ekonomskih pitanja iz prošlosti Bosne i Hercegovine (XIX i XX vijek), Tom VI, Sabrao i priredio Dr. Hamdija Kapidžić, Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1973, str. 556, Godišnjak DI BiH, XX (1972-1973), Sarajevo, 1974, 273-275.
 • Skupština Društva istorišara SR Bosne i Hercegovine, Godišnjak DI BiH, XX (1972-1973), Sarajevo, 1974, 287-294.
 • The Role of the Social democratic party of Bosnia-Hercegovina in political life before the First World War, Survey, II/1, Sarajevo, 1975, 64-67.
 • Marginalije o građanstvu i građanskoj politici u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave, Prilozi, XI-XII/11/12, (1975-1976), Sarajevo, 1976, 331-333.
 • Dževad Juzbašić, Izgradnja željeznica u Bosni i Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od okupacije do kraja Kalajeve ere, ANUBiH, Djela, knj. XLIII, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 28, Sarajevo 1974, str. 285, Godišnjak DI BiH, XXI-XXVII, Sarajevo, 1976, 313-316.
 • Dr Nikola Babić, Rat, revolucija i jugoslovensko pitanje u politici Socijaldemokratske stranke Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1974, str. 229, Godišnjak DI BiH, XXI-XXVII, Sarajevo, 1976, 316-319.
 • Dr Enver Redžić, Austromarksizam i jugoslovensko pitanje, Institut za savremenu istoriju, IP Narodna knjiga, Beograd, 1977, str. 497, Prilozi, XIV/14-15, Sarajevo, 1978, 596-601.
 • Međunarodni naučni skup “Otpor austrougarskoj okupaciji 1878. godine u Bosni i Hercegovini”, ANUBiH, Sarajevo, 23-24. oktobra 1978. godine, Godišnjak DI BiH, XXVIII-XXX (1977/79), Sarajevo, 1979, 327-328.
 • Kasim Isović (1921-1979), Godišnjak DI BiH, XXVIII-XXX (1977/79), Sarajevo, 1979, 353-354.
 • Trideset godina “Godišnjaka” Društva istoričara Bosne i Hercegovine (1949-1979), Godišnjak DI BiH, XXXI-XXXIII (1982), Sarajevo, 1982, 269-272.
 • Djelo Dr. Hamdije Kapidžića o ustanku u Hercegovini 1882. godine, u: Naučni skup 100 godina ustanka u Hercegovini 1882. godine (Sarajevo, 21-22. X 1982.), ANUBiH, Posebna izdanja, knj. XLVI, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 11, Sarajevo, 1983, 21-31.
 • Prof. inž. Branislav Begović (17. 1. 1902 – 27. 1. 1984), Godišnjak DI BiH, XXXV, Sarajevo, 1984, 208-210.
 • Diskusija na Međunarodnom naučnom skupu u Sarajevu 13-15. maj 1986, Međunarodni naučni skup: Problemi istorije Bosne i Hercegovine 1850-1875, (Sarajevo, 13-15. maja 1986.), ANUBiH, Posebna izdanja, knj. LXXXIV, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 20, Sarajevo, 1987, 162-163.
 • Osvoboditeljnaja borba narodov Bosni i Hercegovini i Rossija 1850-1864. (Oslobodilačka borba naroda Bosne i Hercegovine i Rusija 1850-1864, Dokumenti. Odgovorni redaktori: J. A. Pisarev, M. Ekmečić, Moskva, 1985, Godišnjak DI BiH, XXXVIII, Sarajevo, 1987, 152-155.
 • Tomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882-1903), Veselin Masleša, Sarajevo, 1987, Prilozi, XXII/23, Sarajevo, 1987, 229-232.
 • Izvještaj o radu Instituta za istoriju u 1988. godini, Prilozi, XXIII/24, Sarajevo, 1988, 319-326.
 • Dijalog sa prošlošću, Bosna i Hercegovina na razglednicama do 1941, (Riječ na otvaranju izložbe 7. 3. 1989.), Izložba u Muzeju revolucije Bosne i Hercegovine, Odjek, XLII/7, Sarajevo, 1-15. april 1989, str. 19.
 • Promocija radova povodom 75- godišnjice života akademika Envera Redžića, Naučne komunikacije, XXXIII, ANUBiH, Sarajevo, 13. decembra 1990, 15-19.
 • Povodom 25. godišnjice biblioteke “Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine”, Prilozi, XXIV/25-26, Sarajevo, 1990, 343-349.
 • Hamdija Kreševljaković, “Izabrana djela” (I-IV), “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1991, Oslobođenje, XLIX/15667, Sarajevo, 1. 2. 1992, str. 9.
 • Zbornik radova posvećen akademiku Enveru Redžiću, ANUBiH, Posebna izdanja, knj. XCII, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 25, Sarajevo, 1990, str. 319, Prilozi, XXV/27, Sarajevo (1991), 1994, 239-243.
 • Djelo fleksibilne interdisciplinarne metodologije, (Vera Kržišnik-Bukić: Slovenci u Hrvatskoj, Zbornik grupe autora, Inštitut za narodnostna vprašanja, Projekt: Slovenci v prostoru nekadanje Jugoslavije izvan Slovenije, knj. 1, Ljubljana 1995, str. 415), Zora Cankarjeva, 14, Sarajevo, januar-mart 1997, 20-21.
 • Traganje za modernom Naronom, Vlado Smoljan: Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine, Gospodarska komora Herceg-Bosne, Mostar, 1996, str. 318 sa 9 karata, Hercegovina, 10, Mostar, 1998, 119-139.
 • Prof. dr. Ibrahim Tepić (1947-1997), In memoriam, Naša škola, XLIV/3, Sarajevo, 1998, 3-5.
 • Prof. dr. Ibrahim Tepić (1947-1997), In memoriam, Prilozi, 28, Sarajevo 1999, 309-311.
 • Odnos politike i istorijske nauke (Political and History sciences relation, “99”, 27-28, Sarajevo, april-septembar 2000, 17-20.
 • Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba, Hamdija Kapidžić, ANUBiH i Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2001. str. 190 (tekst sa promocije knjige održane 19. V 2001. godine u ANUBiH), Prilozi, 30, Sarajevo, 2001, 357-362.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Edin Radušić, Iljas Hadžibegović – Historičar socijalne historije, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Knjiga XVI/2 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo 2012, 25-29.
 • Edin Radušić, Bibliografija prof. dr. Iljasa Hadžibegovića, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Knjiga XVI/2 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo 2012, 30-39.
 • Budimir Miličić, Hadžibegović Iljas, “Budimir Miličić, Bibliografija izdanja Instituta za istoriju u Sarajevu i radova saradnika Instituta za period 1959-1999. godine”, Institut za istoriju, Sarajevo 2000.