Magnezij-peroksid

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Magnezij peroksid
Magnesium-peroxide-unit-cell-3D-balls.png
Općenito
Hemijski spoj Magnezij peroksid
Druga imena magnezij dioksid, magnezij bioksid, UN 1476
Molekularna formula MgO2
Kratki opis bezbojni prah, bez ukusa[1]
Osobine1
Molarna masa 56,3 g/mol
Agregatno stanje čvrsto
Gustoća 3 g/cm3
Tačka topljenja 223 °C
Tačka ključanja 350 °C (raspada se)
Rastvorljivost nerastvorljiv u vodi[1]
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Magnezij peroksid (MgO2) je hemijski spoj elemenata magnezija i kisika. Spada u grupu peroksida. On je fini prah bez okusa i mirisa, bijel ili bezbojan. Sličan je kalcij peroksidu jer i magnezij peroksid također otpušta kisik kada mu se dodaje voda te se postepeno raspada. Na tržištu magnezij peroksid postoji najčešće u spoju sa magnezij hidroksidom. Prodaje se kao medicinski preparat pod tržišnom markom Oxy-C.

Struktura[uredi | uredi izvor]

O2, slično kao i N2, ima mogućnost spajanja bilo sa strane ili na kraju molekule. Struktura molekule MgO2 je izračunata u trouglastom obliku sa molekulom O2 koja se spaja sa strane atoma magnezija. Ovaj aranžman je rezultat iona Mg+ koji donira naelektrisanje kisiku i kreira Mg2+O22-. Veza između O2 i atoma magnezija ima približnu energiju disocijacije od 90 kJ mol−1.[2] U čvrstom stanju, MgO2 ima kubičnu kristalnu strukturu sličnu piritu[3] sa šesto-koordinatnim Mg2+ ionima i O22- peroksidnim grupama, što pokazuju eksperimentalni podaci i evolucijsko predviđanje strukture kristala,[4] i kasnije predviđanje fazne tranzicije pri pritisku od 53 GPa u tetragonalnu strukturu sa osmo-koordinatnim Mg2+ ionima. Dok je pri normalnim uslovima MgO2 metastabilni spoj (manje stabilan od MgO+1/2O2, pri pritiscima iznad 116 GPa predviđa se da on postaje termodinamički stabilan u tetragonalnoj fazi.

Reference[uredi | uredi izvor]

  1. ^ a b Helmut Sitzmann, u: Römpp Online - Version 3.5, 2009, Georg Thieme Verlag, Stuttgart.
  2. ^ Plowright, Richard J.; Thomas J. McDonnell, Timothy G. Wright i John M. C. Plane (28.7.2009). "Theoretical Study of Mg+−X and [X−Mg−Y]+Complexes Important in the Chemistry of Ionospheric Magnesium (X, Y = H2O, CO2, N2, O2, and O)". Journal of Physical Chemistry 113 (33): 9354–9364. PMID 19637880. doi:10.1021/jp905642h. 
  3. ^ F. Albert Cotton (1962): Progress in Inorganic Chemistry, 4. tom, John Wiley & Sons, str. 159
  4. ^ Zhu, Qiang; Oganov A.R., Lyakhov A.O. (2013). "Novel stable compounds in the Mg-O system under high pressure.". Phys. Chem. Chem. Phys. 15: 7796–7700. 

Reference[uredi | uredi izvor]