Nada Miletić

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Nada Miletić
Rođenje (1925-05-12) 12. maj 1925.
Prijedor, Bosna i Hercegovina
Smrt 2002
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nada Miletić (12.5. 1925. Prijedor-2002. Sarajevo), arheolog i historičar umjetnosti.

N. Miletić rođena je u porodici prosvjetnog radnika. Srednju školu pohađala je u Skoplju i Čačku. Završila je studij historije umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1950. Od tada je radila u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu prošavši sva zvanja do naučnog savjetnika. Penzionisana je 1990. Skoro četiri decenije aktivnog angažmana do penzije N. Miletić učestvovala je u svim aspektima djelatnosti Zemaljskog muzeja, sređivanjima, prezentacijama, postavkama, izložbama, a naročito u terenskoistraživačkom radu.

Nada Miletić pripada generaciji pionira moderne arheologije Bosne i Hercegovine koja je formirana 50-tih godina 20. vijeka. N. Miletić otkrila je i rekognoscirala nekoliko stotina novih arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini iz svih epoha (posebno Grudine u Čipuljiću kod Bugojna). Najveći doprinos Nade Miletić je na polju ranosrednjovjekovne arheologije i umjetnosti, vremena seobe naroda i ranslavenskog doba na području današnje Bosne i Hercegovine. Pored toga značajan doprinos dala je proučavanju stećaka (monografija Stećci 1982). Nada Miletić sastavila je preko 2200 jedinica u raznim enciklopedijama i leksikonima. Mjesto i uloga Nade Miletić u arheologiji najbolje se prepoznaje po AL BiH gdje joj pripada obrada ranog srednjeg vijeka skoro u cjelini. Odlikovana je Ordenom rada sa srebrnim vijencem 1973. Ni penzionisanje, ni opsada Sarajeva, ni starost nisu zaustavljali N. Miletić u radu i u vezanosti za Zemaljski muzej. Svoje posljednje dane provela je radeći.


Literatura o Nadi Miletić[uredi | uredi izvor]

Đuro Basler, Miletić Nada, “Likovna enciklopedija Jugoslavije, 2 (K-Ren)”, Zagreb 1987, 333.

Borivoj Čović, Miletić Nada, AL BiH, Tom I, Sarajevo 1988, 108.

Lidija Fekeža, Doajen bh. arheologije (In memoriam: Nada Miletić), Oslobođenje 59/19994, Sarajevo 13.10. 2002, 20.

Lidija Fekeža, In memoriam: Nada Miletić, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANU BiH XXXIV/32, Sarajevo 2005, 309-310.


Monografije i radovi u zbornicima[uredi | uredi izvor]

Nakit u Bosni i Hercegovini, Zemaljski muzej, Sarajevo 1963.

Umjetnost stećaka, (u koautorstvu sa Alojz Benac), Zemaljski muzej, Sarajevo 1965., 28+34 slike.

Ranoslovensko doba, «Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do početka turske vladavine», Veselin Masleša, Sarajevo 1966, 379-402.

Novi prilozi poznavanju autohtonih kulturnih elemenata u Bosni u doba doseljavanja Slovena, «Predslavenski etnički elementi na Balkanu u etnogenezi Južnih Slavena», ANU BiH, Sarajevo 1969, 233-238.

Reflets des Grandes Invasions en Bosnie - Herzégovine, "Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini", Matica srpska, Novi Sad 1978, 97-107 + 2 slike i 4 table.

Reflets de l'influence byzantine dans les trouvailles paléoslaves en Bosnie - Herzégovine, «Rapports du IIIe Congrés International d' archéologie slave», Tome 2, VEDA - Vydatelstvo Slovenskej akademie vied, Bratislava 1980, 287-306.

Stećci, "Umetnost na tlu Jugoslavije", Jugoslavija, Beograd - Spektar, Zagreb - Prva književna komuna, Mostar, 1982.

Stećci - arheološki i likovni aspekt, «Bogumilstvoto na Balkanot vo svetlinata na nanjnovite istražuvanja», MANU-SANU-ANU BiH, Skopje 1982, 233-240.

Rani srednji vijek u arheološkim istraživanjima na području sjeverozapadne Bosne, «Zbornik Arheološkog društva Bosne i Hercegovone I», Sarajevo 1983, 217-224.

Ranoslovensko doba, «Kulturna istorija Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod osmansku vlast», Veselin Masleša, Sarajevo 1984, 375-434.

Rani srednji vijek (arheološko-istorijski osvrt), AL BiH, Tom I, Sarajevo 1988., 41-43. Opšti leksikografski dio, (obrada 43 pojma), AL BiH, Tom I, Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta, Regije 1-13, (obrada 997 nalazišta), AL BiH, Tom II, Sarajevo 1988. Arheološka nalazišta, Regije 14-25, (obrada 1591 nalazišta), AL BiH, Tom III, Sarajevo 1988.

Ćiro Truhelka (1865-1942), «Spomenica stogodišnjice rada Zemaljskog muzeja Bosne Hercegovine 1888-1988», Sarajevo 1988, 39-43.

Naučna djelatnost u oblasti srednjevjekovne arheologije, «Spomenica stogodišnjice rada Zemaljskog muzeja Bosne Hercegovine 1888-1988», Sarajevo 1988., 119-137.

Srednjovjekovna umjetnost Bosne i Hercegovine, «Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi», Zemaljski muzej, Sarajevo 1989, 111-120.

Ranosrednjovjekovna koplja s krilima iz Bosne i Hercegovine, «Zbornik radova posvećen akademiku Alojzu Bencu», Posebna izdanja ANU BiH 95, Odjeljenje društvenih nauka 27, Sarajevo 1991, 201-208 + 4 table.

Bosna i Hercegovina u doba Karolinga, kraj VII – početak X vijeka”, Katalog izložbe (Autori teksta Nada Miletić, Margita Gavrilović, Mirsad Sijarić), Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2001, 31.

Neke karakteristike stećaka zemlje Pavlovića, "Zemlja Pavlovića. Srednji vijek i period turske vladavine", Zbornik radova sa naučnog skupa, Rogatica, 27-29. juna 2002., Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi 5, Odjeljenje društvenih nauka 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo 2003, 455-481.


Ostali radovi[uredi | uredi izvor]

Crkva sv, Klimenta u Mostaćima, GZM (A) 9, Sarajevo 1954, 281-297+2 table.

Nalaz ranosrednjovjekovnih fibula iz Rajlovca, GZM (A) 10, Sarajevo 1955, 151-155+1 tabla.

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 8, Split 1954, GZM (I-E) 10, Sarajevo 1955, 217-218.

Nekropola u selu Mihaljevićima kod Rajlovca, GZM (A) 11, Sarajevo 1956, 9-39+12 tabli.

Nekoliko nepublikovanih predmeta iz srednjovjekovne zbirke Zemaljskog muzeja, GZM (A) 12, Sarajevo 1957, 263-265.

Srednjevekovni grobovi u Tumulu na "Crkvini" (Sjeversko), GZM (A) 14, Sarajevo 1959., 217-219+1 tabla.

Nekropola u selu Mihaljevićima kod Rajlovca (Rezultati naknadnih iskopavanja), GZM (A) 15-16, Sarajevo 1960-1961, 249-257+3 table.

Izvještaj o zaštitnom iskopavanju u Potocima kod Mostara, GZM (A) 17, Sarajevo 1962, 153-157+3 table.

Nakit i oružje IX-XII veka u nekropolama Bosne i Hercegovine, GZM (A) 18, Sarajevo 1963, 155-178.

Marian Wenzel, Bosnian and herzegovinian Tombstones - Whe Made Them and Why, Südost-forschungen 21, München 1962, GZM (A) 19, Sarajevo 1964, 220-223.

Nakit u Bosni i Hercegovini od kasne antike do najnovijeg doba, Starinar 17, Beograd 1966.

Gradine, Čipuljić, Bugojno - srednjovekovna nekropola, Arheološki pregled 8, Beograd 1966, 159.

Slovenska nekropola u Gomjenici kod Prijedora, GZM (A) 21-22, Sarajevo 1966-1967, 81-154+32 table.

Gradine, Čipuljić, Bugojno - srednjovekovna nekropola, Arheološki pregled 10, Beograd 1968, 181.

Ranosrednjovjekovna nekropola u Rakovčanima kod Prijedora, GZM (A) 25, Sarajevo 1970, 119-177.

Resultats des recherches sur la période paléoslave su Bosni - Herzegovine, Balcanoslavica 1, Prilep 1972, 121-128.

Srednjovjekovna skulptura u Bosni i hercegovini, Radio Sarajevo Treći program III/5, Sarajevo 1974, 291-312.

Elementi della cultura di Koetlach in Bosnia e Erzegovina, Balcanoslavica 4, Prilep 1975, 93-111.

Ranosrednjovjekovni nalazi iz Rudica kod Glamoča, GZM (A) 30-31, Sarajevo 1975-1976, 231-242.

Gradine, Korita, Duvno - ranosrednjovekovna nekropola, Arheološki pregled 18, Beograd 1976., 128-129.

Ranosrednjovjekovna nekropola u Koritima kod Duvna, GZM 33 (1978), Sarajevo 1979, 141-204.

Ranosrednjovjekovno koplje iz Mogorjela, Zbornik Narodnog muzeja 9-10, Beograd 1979, 145-151 + 4 table.

Resultate der neueren archäologischen Untersuchungen des frühen Mittelalters in Bosnien und Herzegowina, Balcanoslavica 9, Prilep, 1980, 43-50.

Slovenska nekropola u Mahovljanima kod Banjaluke, GZM 34 (A) (1979), Sarajevo 1980, 137-181.

Batković, Enciklopedija Jugoslavije I, 2. izdanje, Zagreb 1980, 527.

Ranosrednjovjekovne keramičke posude iz Vrbe kod Glamoća, GZM (A) 35-36, Sarajevo 1980-1981, 213-224.

Izvještaj o iskopavanjima srednjovekovnih nekropola u Buškom blatu, GZM (A) 37, Sarajevo 1982, 123-177 + 3 priloga.

Gradine, Bugojno - srednjovekovna nekropola, Arheološki pregled 23, Beograd 1982, 147-177.

Gomjenica, Enciklopedija Jugoslavije IV, 2 izdanje Zagreb 1986, 430.

Grudine, Enciklopedija Jugoslavije IV, 2 izdanje Zagreb 1986, 621.

Ranoslavenske nekropole u Bosni i Hercegovini - komparativna razmatranja, GZM (A) NS 44, Sarajevo 1989, 175-200.

Reljefna ploča iz Carevog polja kod Jajca, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANU BiH 30, Sarajevo 2002, 493-507.