Borivoj Čović

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Borivoj Čović bio je arheolog i humanist rođen u Sarajevu 24. 10. 1927. godine, a umro u Bihaću, 1995. godine.

Biografija[uredi | uredi izvor]

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. Učestvovao je u narodnooslobodilačkoj borbi u toku Drugog svjetskog rata. Studij arheologije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1954. godine, a na istom univerzitetu je 1965. promovisan za doktora nauka.

Kao apsolvent počeo je 1953. godine raditi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a u toj ustanovi ostao je do penzionisanja 1992. godine. U Zemaljskom muzeju bio je biran za kustosa, zatim naučnog saradnika, višeg naučnog saradnika i najzad naučnog savjetnika. Od 1957. do 1967. godine bio je načelnik Arheološkog odjeljenja, a zatim od 1967. do 1973. i direktor Zemaljskog muzeja. Od 1974. do proljeća 1992. godine, obavljao je i poslove odgovornog urednika arheološke sveske Glasnika Zemaljskog muzeja. Bio je jedan od pokretača ponovnog izdavanja, a od 1974. do 1979. godine i odgovorni urednik Wissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseum, časopisa koji je izlazio na više svjetskih jezika i koji je rezultate istraživanja Zemaljskog muzeja iz oblasti arheologije, etnologije i prirodnih nauka učinio dostupnim široj svjetskoj naučnoj javnosti.

Naučni rad[uredi | uredi izvor]

Čovićevo primarno naučno opredjeljenje je bronzano i željezno doba. Uz to se povremeno bavio i istraživanjem neolita (višeslojno naselje Gornja Tuzla) i eneolita, odnosno bakarnog doba.

Rukovodio je brojnim arheološkim terenskim istraživanjima prahistorijskih nalazišta u Bosni i Hercegovini, naročito gradinskih naselja. Identifikovao je i definisao do tada nepoznatu Posušku kulturu koja je obilježila razvoj bronzanog doba na prostoru Hercegovine, jugozapadne Bosne i dijela Dalmacije.

Uradio je monografijame posvećena glasinačkoj kulturi u kojima je, zajedno sa Alojzom Bencem, obradio obimni, davno iskopani, ali u nauci do tada slabo pristupačan, materijal iz tumula sa glasinačke visoravni. Tom prilikom je taj veoma vrijedni materijal sistematizovan kulturno i hronološki, što je pružilo osnovu i oslonac za opredjeljivanje brojnih sličnih nalaza sa susjednih područja, kao i modernije i potpunije sagledavanje Glasinačke kulture u cjelini.

Borivoj Čović je 1978. izabran za dopisnog, a 1987. godine za redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Bio je član Njemačkog arheološkog instituta u Berlinu.

Odlikovan Ordenom rada sa srebrnim vijencem 1971. godine, a Ordenom rada sa zlatnim vijencem 1985. Godine 1977. dodjeljena mu je 27-julska nagrada SR Bosne i Hercegovine.

Djela[uredi | uredi izvor]

 • Glasinac 1 - bronzano doba
 • Glasinac 2 - željezno doba
 • Uvod u stratigrafiju i hronologiju praistorijskih gradina u Bosni
 • Mlađi praistorijski periodi (Kulturna istorija Bosne i Hercegovine) - Koautor[1]
 • Metalno doba prethistorije (Topografski pregled) - Koautor
 • Od Butmira do Ilira[2]
 • Eneolitski supstrat
 • Regionalne grupe ranog bronzanog doba
 • Cetinska kultura - koautor
 • Srednje bosansko doba u Istri
 • Prelazna zona
 • Glasinačka kulturna grupa
 • Srednjobosanska kulturna grupa
 • Posuška kultura[3]
 • Bakteno, bronzano i željezno doba - visoko i okolina kroz historiju
 • Grupa Donja dolina - Sanski most
 • Srednjodalmatinska grupa

Pod kod Bugojna

Literatura[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ "Mlađi praistorijski periodi (Kulturna istorija Bosne i Hercegovine)". Veselin Masleša, Sarajevo, 1966. Pristupljeno 9. 2. 2016.
 2. ^ "OD BUTMIRA DO ILIRA". Kulturno naslijeđe, Sarajevo, 1976. Pristupljeno 9. 2. 2016.
 3. ^ "Posuška kultura". ANUBiH, Sarajevo. 2012. Pristupljeno 9. 2. 2017.