Neutralni element

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Neutralan (lat. neutralis, od neuter: ni jedan ni drugi) znači:

  1. Koji ne pristaje ni uz jednu stranu: nepristran, nesvrstan, neopredjeljen (neutralna država, neutralno stajalište).
  2. Neodređen, neizrazit (neutralan okus).
  3. U fizici, električki nenabijen.
  4. U hemiji, koji ne reagira ni kiselo ni alkalno.

Neutralni element (oznaka ), u matematici je element neutralan prema nekoj binarnoj operaciji (*) definisanoj na nekom skupu, tj. element koji zadovoljava uslov

gdje je bilo kakav element toga skupa.


skup operacija neutral
realni brojevi + (sabiranje) 0
realni brojevi • (množenje) 1
realni brojevi ab (stepenovanje) 1 (samo desni neutral)
m-sa-n matrica + (sabiranje) nula matrica
n-sa-n kvadratne matrice • (množenje) jedinična matrica
sve funkcije iz skupa M u samog sebe ∘ (kompozicija funkcija) identiteta
sve funkcije iz skupa M u samog sebe * (konvolucija) δ (Dirakova delta)
niske karaktera, liste konkatenacija prazna niska, prazna lista
prošireni realni brojevi minimum/infinum +∞
prošireni realni brojevi maksimum/supremum -∞
podskupovi skupa M ∩ (presek) M
skupovi ∪ (unija) { } (prazan skup)
Booleova algebra ∧ (logičko i) ⊤ (tačno)
Booleova algebra ∨ (logičko ili) ⊥ (netačno)
samo dva elementa {e, f} * definisana kao
e * e = f * e = e and
f * f = e * f = f
i e i f su levi neutrali, ali ne postoji desni ili dvostrani neutral

Izvor[uredi | uredi izvor]

neutralni element