Odvojeni objekt

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Transneptunski objekti ucrtani prema njihovoj udaljenosti i nagibu. Objekti na udaljenosti od 100 AJ prikazuju svoju oznaku.
  Rezonantni TNO & Plutini
  Cubewano (classical KBO)
  Raspršeni disk
  Odvojeni objekt

Odvojeni objekti su dinamička klasa malih planeta u vanjskim dijelovima Sunčevog sistema i pripadaju široj porodici transneptunskih objekata (TNO). Ovi objekti imaju orbite čije su tačke najbližeg približavanja Suncu (perihel) dovoljno udaljene od gravitacionog uticaja Neptuna da na njih samo umjereno utiču Neptun i druge poznate planete: zbog toga izgledaju kao da su "odvojeni" od ostatka Sunčevog sistema, osim njihove privlačnosti prema Suncu.[1][2]

Na ovaj način, odvojeni objekti se bitno razlikuju od većine drugih poznatih TNO-a, koji čine labavo definisan skup populacija koje su u različitom stepenu bile poremećene na njihovoj trenutnoj orbiti zbog gravitacijskih susreta s divovskim planetama, pretežno Neptunom. Odvojeni objekti imaju veće perihelije od drugih TNO populacija, uključujući objekte u orbitalnoj rezonansi sa Neptunom, kao što je Pluton, klasični objekti Kuiperovog pojasa u nerezonantnim orbitama kao što je Makemake, i objekti raspršenog diska kao što je Erida.

Odvojeni objekti se u naučnoj literaturi također nazivaju prošireni raspršeni disk objekti (E-SDO),[3] udaljeni odvojeni objekti (DDO), [4] ili rasuti-prošireni, kao u formalnoj klasifikaciji od strane Deep Ecliptic Survey.[5] Ovo odražava dinamičku gradaciju koja može postojati između parametara orbite raspršenog diska i odvojene populacije.

Najmanje devet takvih tijela je identificirano,[6] od kojih je najveća, najudaljenija i najpoznatija Sedna. Oni sa perihelijom daleko iza Kuiperove litice nazivaju se sednoidi. Od 2023. postoje četiri poznata sednoida: Sedna, 2012 VP113, Leleākūhonua i 2021 RR205. Ovi objekti pokazuju visoko statistički značajnu asimetriju između distribucija parova objekata sa malim uzlaznim i silaznim razmacima čvorova što može ukazivati na odgovor na vanjske perturbacije; asimetrije poput ove se ponekad pripisuju perturbacijama izazvanim nevidljivim planetama.[7][8]

Orbite[uredi | uredi izvor]

Odvojeni objekti imaju periheliju mnogo veću od Neptunovog afela. Često imaju visoko eliptične, vrlo velike orbite sa velikim poluosama do nekoliko stotina astronomskih jedinica (AJ, radijus Zemljine orbite). Takve orbite ne mogu biti stvorene gravitacionim rasipanjem od strane divovskih planeta, čak ni Neptuna. Umjesto toga, iznesena su brojna objašnjenja, uključujući susret sa zvijezdom u prolazu[9] ili udaljenim objektom veličine planete,[4] ili samim Neptunom (koji je nekada mogao imati mnogo ekscentričniju orbitu, iz koje je mogao povući objekte u njihovu trenutnu orbitu)[10][11][12][13][14] ili izbaciti planete (prisutne u ranom Sunčevom sistemu koje su bile izbačene).[15][16][17]

Klasifikacija koju je predložio tim Deep Ecliptic Survey uvodi formalnu razliku između rasutih objekata u blizini (koje bi Neptun mogao raspršiti) i rasutih objekata (npr. 90377 Sedna) koristeći vrijednost Tisserandovog parametra 3.[5]

Hipoteza Deveta planeta sugeriše da se orbite nekoliko odvojenih objekata mogu objasniti gravitacionim uticajem velike, neopažene planete između 200 AJ i 1200 AJ od Sunca i/ili uticajem Neptuna.[18]

Klasifikacija[uredi | uredi izvor]

Odvojeni objekti su jedna od pet različitih dinamičkih klasa TNO; ostale četiri klase su klasični objekti Kuiperovog pojasa, rezonantni objekti, objekti raspršenog diska (SDO) i sednoidi. Odvojeni objekti općenito imaju perihelijsku udaljenost veću od 40 AJ, što sprječava jake interakcije s Neptunom, koji ima približno kružnu orbitu oko 30 AJ od Sunca. Međutim, ne postoje jasne granice između raspršenih i odvojenih regija, budući da oba mogu koegzistirati kao TNO u srednjem regionu sa perihelijskom rastojanjem između 37 i 40 AJ.[6] Jedno takvo međutijelo sa dobro određenom orbitom je (120132) 2003 FG128.

Otkriće 90377 Sedna 2003, zajedno s nekoliko drugih objekata otkrivenih otprilike u to vrijeme, kao što su (148209) 2000 CR105 i 2004 XR190, motivisalo je raspravu o kategoriji udaljenih objekata koji također mogu biti unutrašnji objekti Oortovog oblaka ili (vjerovatnije ) prelazni objekti između raspršenog diska i unutrašnjeg Oortovog oblaka.[2]

Iako se Sedna službeno smatra objektom raspršenog diska od strane MPC-a, njen otkrivač Michael E. Brown je sugerisao da, budući da je njena perihelijska udaljenost od 76 AJ previše udaljena da bi bila pod utjecajem gravitacijske privlačnosti vanjskih planeta, treba je smatrati unutrašnjim objektom Oortovog oblaka, a ne članom raspršenog diska.[19] Ova klasifikacija Sedne kao odvojenog objekta prihvaćena je u novijim publikacijama.[20]

Ovakav način razmišljanja sugeriše da nedostatak značajne gravitacijske interakcije sa vanjskim planetama stvara proširenu-vanjsku grupu koja počinje negdje između Sedne (perihel 76 AJ) i konvencionalnijih SDO-a kao što je 1996 TL66 (perihel 35 AJ), koji je naveden kao rasuti bliski objekat pomoću Deep Ecliptic Surveya.[21]

Uticaj Neptuna[uredi | uredi izvor]

Jedan od problema sa definisanjem ove proširene kategorije je da slabe rezonanse mogu postojati i da bi ih bilo teško dokazati zbog haotičnih planetarnih perturbacija i trenutnog nedostatka znanja o orbitama ovih udaljenih objekata. Imaju orbitalne periode duže od 300 godina, a većina ih je posmatrana samo u kratkom posmatračkom luku od nekoliko godina. Zbog velike udaljenosti i sporog kretanja u odnosu na pozadinske zvijezde, mogu proći desetljeća prije nego što većina ovih udaljenih orbita bude dovoljno dobro određena da pouzdano potvrdi ili odbaci rezonansu. Dalje poboljšanje orbite i potencijalne rezonanse ovih objekata pomoći će razumijevanju migracije divovskih planeta i formiranja Sunčevog sistema. Na primjer, simulacije Emel'yanenko i Kiseleva iz 2007. pokazuju da bi mnogi udaljeni objekti mogli biti u rezonansi sa Neptunom. Oni pokazuju 10% vjerovatnoće da je 2000 CR105 u rezonansi 20:1, 38% vjerovatnoće da je 2003 QK91 u rezonansi 10:3 i 84% vjerovatnoće da je (82075) 2000 YW134 u rezonansi 8:3 .[22] Vjerovatna patuljasta planeta (145480) 2005 TB190 izgleda da ima manje od 1% vjerovatnoće da će biti u rezonansi 4:1.[22]

Utjecaj hipotetičkih planeta izvan Neptuna[uredi | uredi izvor]

Mike Brown – koji je postavio hipotezu o Devetoj planeti – primjećuje da "svi poznati udaljeni objekti koji su čak i malo povučeni od Kuipera izgleda da su grupisani pod uticajem ove hipotetičke planete (konkretno, objekti s velikom poluosom > 100 AJ i perihel > 42 AJ)".[23] Carlos de la Fuente Marcos i Ralph de la Fuente Marcos su izračunali da su neke od statistički značajnih srazmjernosti kompatibilne sa hipotezom Devete planete; posebno, određeni broj objekata[a] koji se nazivaju ekstremni transneptunski objekti (ETNO)[25] mogu biti zarobljeni u rezonansama srednjeg kretanja 5:3 i 3:1 sa pretpostavljenom Devetom planetom s velikom poluosom ~ 700 AU.[26]

Mogući samostojeći objekti[uredi | uredi izvor]

Ovo je lista poznatih objekata prema datumu otkrića koji se ne mogu lako raspršiti Neptunovom trenutnom orbitom i stoga su vjerovatno odvojeni objekti, ali koji leže unutar perihelijskog jaza od ≈50–75 AJ koji definiše sednoide.[27][28][29][30][31][32]

Dole navedeni objekti imaju perihel od više od 40 AJ i veliku poluos od više od 47,7 AJ (rezonanca 1:2 s Neptunom i približna vanjska granica Kuiperovog pojasa):[33]

Oznaka Prečnik[34]
(km)
H q
(AU)
a
(AU)
Q
(AU)
ω (°) Godina otkrića Otkrio Bilješke & Reference
2000 CR105 243 6.3 44.252 221.2 398 316.93 2000 M. W. Buie [35]
2000 YW134 216 4.7 41.207 57.795 74.383 316.481 2000 Spacewatch ≈3:8 Neptunove resonanse
2001 FL193 81 8.7 40.29 50.26 60.23 108.6 2001 R. L. Allen, G. Bernstein, R. Malhotra orbita izuzetno siromašna, možda nije TNO
2001 KA77 634 5.0 43.41 47.74 52.07 120.3 2001 M. W. Buie granični klasični KBO
2002 CP154 222 6.5 42 52 62 50 2002 M. W. Buie orbita prilično siromašna, ali definitivno odvojen objekt
2003 UY291 147 7.4 41.19 48.95 56.72 15.6 2003 M. W. Buie granični klasični KBO
Sedna 995 1.5 76.072 483.3 890 311.61 2003 M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. L. Rabinowitz Sednoid
2004 PD112 267 6.1 40 70 90 40 2004 M. W. Buie orbita izuzetno siromašna, možda nije odvojeni objekat
Alicanto 222 6.5 47.308 315 584 326.925 2004 Cerro Tololo (neoznačen) [36][37][38]
2004 XR190 612 4.1 51.085 57.336 63.586 284.93 2004 R. L. Allen, B. J. Gladman, J. J. Kavelaars
J.-M. Petit, J. W. Parker, P. Nicholson
pseudo-sednoidni, vrlo visok nagib; Rezonansa srednjeg kretanja Neptuna (MMR) zajedno sa Kozai rezonansom (KR) modificirali su ekscentricitet i inklinaciju 2004 XR190 kako bi dobili vrlo visok perihel[35][39][40]
2005 CG81 267 6.1 41.03 54.10 67.18 57.12 2005 CFEPS
2005 EO297 161 7.2 41.215 62.98 84.75 349.86 2005 M. W. Buie
2005 TB190 372 4.5 46.197 75.546 104.896 171.023 2005 A. C. Becker, A. W. Puckett, J. M. Kubica Rezonansa srednjeg kretanja Neptuna (MMR) zajedno sa Kozai rezonansom (KR) modificirali su ekscentricitet i inklinaciju kako bi se dobio visoki perihel[40]
2006 AO101 168 7.1 2006 Mauna Kea (neoznačen) orbita izuzetno siromašna, možda nije TNO
2007 JJ43 558 4.5 40.383 48.390 56.397 6.536 2007 Palomar (neoznačen) granični klasični KBO
2007 LE38 176 7.0 41.798 54.56 67.32 53.96 2007 Mauna Kea (neoznačen)
2008 ST291 640 4.2 42.27 99.3 156.4 324.37 2008 M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz ≈1:6 Neptunove resonanse
2009 KX36 111 8.0 100 100 2009 Mauna Kea (neoznačen) orbita izuzetno siromašna, možda nije TNO
2010 DN93 486 4.7 45.102 55.501 65.90 33.01 2010 Pan-STARRS ≈2:5 Rezonansa Neptuna; Rezonansa srednjeg kretanja Neptuna (MMR) zajedno sa Kozai rezonansom (KR) modificirali su ekscentricitet i inklinaciju kako bi se dobio visoki perihel[40]
2010 ER65 404 5.0 40.035 99.71 159.39 324.19 2010 D. L. Rabinowitz, S. W. Tourtellotte
2010 GB174 222 6.5 48.8 360 670 347.7 2010 Mauna Kea (neoznačen)
2012 FH84 161 7.2 42 56 70 10 2012 Las Campanas (neoznačen)
2012 VP113 702 4.0 80.47 256 431 293.8 2012 S. S. Sheppard, C. A. Trujillo Sednoid
2013 FQ28 280 6.0 45.9 63.1 80.3 230 2013 S. S. Sheppard, C. A. Trujillo ≈1:3 Rezonansa Neptuna; Rezonansa srednjeg kretanja Neptuna (MMR) zajedno sa Kozai rezonansom (KR) modificirali su ekscentricitet i inklinaciju kako bi se dobio visoki perihel[40]
2013 FT28 202 6.7 43.5 310 580 40.3 2013 S. S. Sheppard
2013 GP136 212 6.6 41.061 155.1 269.1 42.38 2013 OSSOS
2013 GQ136 222 6.5 40.79 49.06 57.33 155.3 2013 OSSOS granični klasični KBO
2013 GG138 212 6.6 46.64 47.792 48.946 128 2013 OSSOS granični klasični KBO
2013 JD64 111 8.0 42.603 73.12 103.63 178.0 2013 OSSOS
2013 JJ64 147 7.4 44.04 48.158 52.272 179.8 2013 OSSOS granični klasični KBO
2013 SY99 202 6.7 50.02 694 1338 32.1 2013 OSSOS
2013 SK100 134 7.6 45.468 61.61 77.76 11.5 2013 OSSOS
2013 UT15 255 6.3 43.89 195.7 348 252.33 2013 OSSOS
2013 UB17 176 7.0 44.49 62.31 80.13 308.93 2013 OSSOS
2013 VD24 128 7.8 40 50 70 197 2013 Dark Energy Survey orbita izuzetno siromašna, možda nije odvojeni objekat
2013 YJ151 336 5.4 40.866 72.35 103.83 141.83 2013 Pan-STARRS
2014 EZ51 770 3.7 40.70 52.49 64.28 329.84 2014 Pan-STARRS
2014 FC69 533 4.6 40.28 73.06 105.8 190.57 2014 S. S. Sheppard, C. A. Trujillo
2014 FZ71 185 6.9 55.9 76.2 96.5 245 2014 S. S. Sheppard, C. A. Trujillo pseudo-Sednoid; ≈1:4 Rezonansa Neptuna; Rezonansa srednjeg kretanja Neptuna (MMR) zajedno sa Kozai rezonansom (KR) modificirali su ekscentricitet i inklinaciju kako bi se dobio vrlo visok perihel[40]
2014 FC72 509 4.5 51.670 76.329 100.99 32.85 2014 Pan-STARRS pseudo-Sednoid; ≈1:4 Rezonansa Neptuna; Rezonansa srednjeg kretanja Neptuna (MMR) zajedno sa Kozai rezonansom (KR) modificirali su ekscentricitet i inklinaciju kako bi se dobio vrlo visok perihel[40]
2014 JM80 352 5.5 46.00 63.00 80.01 96.1 2014 Pan-STARRS ≈1:3 Rezonansa Neptuna; Rezonansa srednjeg kretanja Neptuna (MMR) zajedno sa Kozai rezonansom (KR) modificirali su ekscentricitet i inklinaciju kako bi se dobio visoki perihel[40]
2014 JS80 306 5.5 40.013 48.291 56.569 174.5 2014 Pan-STARRS granični klasični KBO
2014 OJ394 423 5.0 40.80 52.97 65.14 271.60 2014 Pan-STARRS u 3:7 Neptunove resonanse
2014 QR441 193 6.8 42.6 67.8 93.0 283 2014 Dark Energy Survey
2014 SR349 202 6.6 47.6 300 540 341.1 2014 S. S. Sheppard, C. A. Trujillo
2014 SS349 134 7.6 45 140 240 148 2014 S. S. Sheppard, C. A. Trujillo ≈2:10 Neptunove resonanse; Rezonansa srednjeg kretanja Neptuna (MMR) zajedno sa Kozai rezonansom (KR) modificirali su ekscentricitet i inklinaciju kako bi se dobio visoki perihel[41]
2014 ST373 330 5.5 50.13 104.0 157.8 297.52 2014 Dark Energy Survey
2014 UT228 154 7.3 43.97 48.593 53.216 49.9 2014 OSSOS granični klasični KBO
2014 UA230 222 6.5 42.27 55.05 67.84 132.8 2014 OSSOS
2014 UO231 97 8.3 42.25 55.11 67.98 234.56 2014 OSSOS
2014 WK509 584 4.0 40.08 50.79 61.50 135.4 2014 Pan-STARRS
2014 WB556 147 7.4 42.6 280 520 234 2014 Dark Energy Survey
2015 AL281 293 6.1 42 48 54 120 2015 Pan-STARRS granični klasični KBO
orbita izuzetno siromašna, možda nije odvojeni objekat
2015 AM281 486 4.8 41.380 55.372 69.364 157.72 2015 Pan-STARRS
2015 BE519 352 5.5 44.82 47.866 50.909 293.2 2015 Pan-STARRS granični klasični KBO
2015 FJ345 117 7.9 51 63.0 75.2 78 2015 S. S. Sheppard, C. A. Trujillo pseudo-Sednoid; ≈1:3 Rezonansa Neptuna; Rezonansa srednjeg kretanja Neptuna (MMR) zajedno sa Kozai rezonansom (KR) modificirali su ekscentricitet i inklinaciju kako bi se dobio visoki perihel[40]
2015 GP50 222 6.5 40.4 55.2 70.0 130 2015 S. S. Sheppard, C. A. Trujillo
2015 KH162 671 3.9 41.63 62.29 82.95 296.805 2015 S. S. Sheppard, D. J. Tholen, C. A. Trujillo
2015 KG163 101 8.3 40.502 826 1610 32.06 2015 OSSOS
2015 KH163 117 7.9 40.06 157.2 274 230.29 2015 OSSOS ≈1:12 Neptunove resonanse
2015 KE172 106 8.1 44.137 133.12 222.1 15.43 2015 OSSOS 1:9 Neptunove resonanse
2015 KG172 280 6.0 42 55 69 35 2015 R. L. Allen
D. James
D. Herrera
orbita je prilično siromašna, možda nije odvojen objekt
2015 KQ174 154 7.3 49.31 55.40 61.48 294.0 2015 Mauna Kea (neoznačen) pseudo-Sednoid; ≈2:5 Rezonansa Neptuna; Rezonansa srednjeg kretanja Neptuna (MMR) zajedno sa Kozai rezonansom (KR) modificirali su ekscentricitet i inklinaciju kako bi se dobio visoki perihel[40]
2015 RX245 255 6.2 45.5 410 780 65.3 2015 OSSOS
Leleākūhonua 300 5.5 65.02 1042 2019 118.0 2015 S. S. Sheppard, C. A. Trujillo, D. J. Tholen Sednoid
2017 DP121 161 7.2 40.52 50.48 60.45 217.9 2017
2017 FP161 168 7.1 40.88 47.99 55.1 218 2017 granični klasični KBO
2017 SN132 97 5.8 40.949 79.868 118.786 148.769 2017 S. S. Sheppard, C. A. Trujillo, D. J. Tholen
2018 VM35 134 7.6 45.289 240.575 435.861 302.008 2018 Mauna Kea (neoznačen)

Sljedeći objekti se također općenito mogu smatrati odvojenim objektima, iako sa nešto manjim perihelijskim udaljenostima od 38–40 AJ.

Oznaka Prečnik[34]
(km)
H q
(AU)
a
(AU)
Q
(AU)
ω (°) Godina

otkrića

Otkrio Bilješke & Reference
2003 HB57 147 7.4 38.116 166.2 294 11.082 2003 Mauna Kea (neoznačen)
2003 SS422 168 7.04 39.574 198.181 356.788 206.824 2003 Cerro Tololo (neoznačen)
2005 RH52 128 7.8 38.957 152.6 266.3 32.285 2005 CFEPS
2007 TC434 168 7.0 39.577 128.41 217.23 351.010 2007 Las Campanas (neoznačen) 1:9 Neptunovee resonanse
2012 FL84 212 6.6 38.607 106.25 173.89 141.866 2012 Pan-STARRS
2014 FL72 193 6.8 38.1 104 170 259.49 2014 Cerro Tololo (neoznačen)
2014 JW80 352 5.5 38.161 142.62 247.1 131.61 2014 Pan-STARRS
2014 YK50 293 5.6 38.972 120.52 202.1 169.31 2014 Pan-STARRS
2015 DM319 8.78 39.491 272.302 505.113 43.227 2015 OSSOS
2015 GT50 88 8.6 38.46 333 627 129.3 2015 OSSOS

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Notes[uredi | uredi izvor]

 1. ^ 60 minor planets with a semi-major axis greater than 150 AU and perihelion greater than 30 AU are known.[24]

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Lykawka, P.S.; Mukai, T. (2008). "An outer planet beyond Pluto and the origin of the trans-Neptunian belt architecture". Astronomical Journal. 135 (4): 1161–1200. arXiv:0712.2198. Bibcode:2008AJ....135.1161L. doi:10.1088/0004-6256/135/4/1161. S2CID 118414447.
 2. ^ a b Jewitt, D.; Delsanti, A. (2006). "The Solar System Beyond the Planets". Solar System Update: Topical and Timely Reviews in Solar System Sciences (PDF) (Springer-Praxis izd.). ISBN 3-540-26056-0. Arhivirano s originala (PDF), 29 januar 2007.
 3. ^ Gladman, B.; et al. (2002). "Evidence for an extended scattered disk". Icarus. 157 (2): 269–279. arXiv:astro-ph/0103435. Bibcode:2002Icar..157..269G. doi:10.1006/icar.2002.6860. S2CID 16465390.
 4. ^ a b Gomes, Rodney S.; Matese, J.; Lissauer, Jack (2006). "A distant planetary-mass solar companion may have produced distant detached objects". Icarus. Elsevier. 184 (2): 589–601. Bibcode:2006Icar..184..589G. doi:10.1016/j.icarus.2006.05.026.
 5. ^ a b Elliot, J.L.; Kern, S.D.; Clancy, K.B.; Gulbis, A.A.S.; Millis, R.L.; Buie, M.W.; Wasserman, L.H.; Chiang, E.I.; Jordan, A.B.; Trilling, D.E.; Meech, K.J. (2006). "The Deep Ecliptic Survey: A search for Kuiper belt objects and centaurs. II. Dynamical classification, the Kuiper belt plane, and the core population" (PDF). The Astronomical Journal. 129 (2): 1117–1162. Bibcode:2005AJ....129.1117E. doi:10.1086/427395.
 6. ^ a b Lykawka, Patryk Sofia; Mukai, Tadashi (July 2007). "Dynamical classification of trans-neptunian objects: Probing their origin, evolution, and interrelation". Icarus. 189 (1): 213–232. Bibcode:2007Icar..189..213L. doi:10.1016/j.icarus.2007.01.001.
 7. ^ de la Fuente Marcos, Carlos; de la Fuente Marcos, Raúl (1 September 2021). "Peculiar orbits and asymmetries in extreme trans-Neptunian space". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 506 (1): 633–649. arXiv:2106.08369. Bibcode:2021MNRAS.506..633D. doi:10.1093/mnras/stab1756.
 8. ^ de la Fuente Marcos, Carlos; de la Fuente Marcos, Raúl (1 May 2022). "Twisted extreme trans-Neptunian orbital parameter space: statistically significant asymmetries confirmed". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. 512 (1): L6–L10. arXiv:2202.01693. Bibcode:2022MNRAS.512L...6D. doi:10.1093/mnrasl/slac012.
 9. ^ Morbidelli, Alessandro; Levison, Harold F. (November 2004). "Scenarios for the Origin of the Orbits of the Trans-Neptunian Objects 2000 CR105 and 2003 VB12". The Astronomical Journal. 128 (5): 2564–2576. arXiv:astro-ph/0403358. Bibcode:2004AJ....128.2564M. doi:10.1086/424617. S2CID 119486916.
 10. ^ Gladman, B.; Holman, M.; Grav, T.; Kavelaars, J.; Nicholson, P.; Aksnes, K.; Petit, J.-M. (2002). "Evidence for an extended scattered disk". Icarus. 157 (2): 269–279. arXiv:astro-ph/0103435. Bibcode:2002Icar..157..269G. doi:10.1006/icar.2002.6860. S2CID 16465390.
 11. ^ "Mankind's Explanation: 12th Planet".
 12. ^ "A comet's odd orbit hints at hidden planet". 4 April 2001.
 13. ^ "Is There a Large Planet Orbiting Beyond Neptune?".[mrtav link]
 14. ^ "Signs of a Hidden Planet?".
 15. ^ Mozel, Phil (2011). "Dr. Brett Gladman". Journal of the Royal Astronomical Society of Canada. A moment with ... 105 (2): 77. Bibcode:2011JRASC.105...77M.
 16. ^ Gladman, Brett; Chan, Collin (2006). "Production of the Extended Scattered Disk by Rogue Planets". The Astrophysical Journal. 643 (2): L135–L138. Bibcode:2006ApJ...643L.135G. CiteSeerX 10.1.1.386.5256. doi:10.1086/505214. S2CID 2453782.
 17. ^ "The long and winding history of Planet X". Arhivirano s originala, 2016-02-15. Pristupljeno 2016-02-09.
 18. ^ Batygin, Konstantin; Brown, Michael E. (20 January 2016). "Evidence for a distant giant planet in the Solar system". The Astronomical Journal. 151 (2): 22. arXiv:1601.05438. Bibcode:2016AJ....151...22B. doi:10.3847/0004-6256/151/2/22. S2CID 2701020.
 19. ^ Brown, Michael E. "Sedna (The coldest most distant place known in the solar system; possibly the first object in the long-hypothesized Oort cloud)". California Institute of Technology, Department of Geological Sciences. Pristupljeno 2 juli 2008.
 20. ^ Jewitt, D.; Moro-Martın, A.; Lacerda, P. (2009). "The Kuiper belt and other debris disks". Astrophysics in the Next Decade (PDF). Springer Verlag.
 21. ^ Buie, Marc W. (28 decembar 2007). "Orbit fit and astrometric record for 15874". Space Science Department. SwRI. Pristupljeno 12 novembar 2011.
 22. ^ a b Emel'yanenko, V.V. (2008). "Resonant motion of trans-Neptunian objects in high-eccentricity orbits". Astronomy Letters. 34 (4): 271–279. Bibcode:2008AstL...34..271E. doi:10.1134/S1063773708040075. S2CID 122634598.(subscription required)
 23. ^ Mike Brown. "Why I believe in Planet Nine".
 24. ^ "Minor Planets with semi-major axis greater than 150 AU and perihelion greater than 30 AU".
 25. ^ C. de la Fuente Marcos; R. de la Fuente Marcos (1 septembar 2014). "Extreme trans-Neptunian objects and the Kozai mechanism: Signalling the presence of trans-Plutonian planets". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 443 (1): L59–L63. arXiv:1406.0715. Bibcode:2014MNRAS.443L..59D. doi:10.1093/mnrasl/slu084. S2CID 118622180.
 26. ^ de la Fuente Marcos, Carlos; de la Fuente Marcos, Raúl (21 July 2016). "Commensurabilities between ETNOs: a Monte Carlo survey". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. 460 (1): L64–L68. arXiv:1604.05881. Bibcode:2016MNRAS.460L..64D. doi:10.1093/mnrasl/slw077. S2CID 119110892.
 27. ^ Michael E. Brown (10 septembar 2013). "How many dwarf planets are there in the outer solar system? (updates daily)". California Institute of Technology. Arhivirano s originala, 18 oktobar 2011. Pristupljeno 27 maj 2013. Diameter: 242km
 28. ^ "objects with perihelia between 40–55 AU and aphelion more than 60 AU".
 29. ^ "objects with perihelia between 40–55 AU and aphelion more than 100 AU".
 30. ^ "objects with perihelia between 40–55 AU and semi-major axis more than 50 AU".
 31. ^ "objects with perihelia between 40–55 AU and eccentricity more than 0.5".
 32. ^ "objects with perihelia between 37–40 AU and eccentricity more than 0.5".
 33. ^ "MPC list of q > 40 and a > 47.7". Minor Planet Center. Pristupljeno 7 May 2018.
 34. ^ a b "List of Known Trans-Neptunian Objects". Johnston's Archive. 7 October 2018. Pristupljeno 23 October 2018.
 35. ^ a b E. L. Schaller; M. E. Brown (2007). "Volatile loss and retention on Kuiper belt objects" (PDF). Astrophysical Journal. 659 (1): I.61–I.64. Bibcode:2007ApJ...659L..61S. doi:10.1086/516709. S2CID 10782167. Pristupljeno 2008-04-02.
 36. ^ Buie, Marc W. (8 novembar 2007). "Orbit Fit and Astrometric record for 04VN112". SwRI (Space Science Department). Arhivirano s originala, 18 august 2010. Pristupljeno 17 juli 2008.
 37. ^ "JPL Small-Body Database Browser: (2004 VN112)". Pristupljeno 2015-02-24.
 38. ^ "List Of Centaurs and Scattered-Disk Objects". Pristupljeno 5 juli 2011. Discoverer: CTIO
 39. ^ R. L. Allen; B. Gladman (2006). "Discovery of a low-eccentricity, high-inclination Kuiper Belt object at 58 AU". The Astrophysical Journal. 640 (1): L83–L86. arXiv:astro-ph/0512430. Bibcode:2006ApJ...640L..83A. doi:10.1086/503098. S2CID 15588453.
 40. ^ a b c d e f g h i Sheppard, Scott S.; Trujillo, Chadwick; Tholen, David J. (July 2016). "Beyond the Kuiper Belt Edge: New High Perihelion Trans-Neptunian Objects with Moderate Semimajor Axes and Eccentricities". The Astrophysical Journal Letters. 825 (1): L13. arXiv:1606.02294. Bibcode:2016ApJ...825L..13S. doi:10.3847/2041-8205/825/1/L13. S2CID 118630570.
 41. ^ Sheppard, Scott S.; Trujillo, Chad (August 2016). "New Extreme Trans-Neptunian Objects: Towards a Super-Earth in the Outer Solar System". Astrophysical Journal. 152 (6): 221. arXiv:1608.08772. Bibcode:2016AJ....152..221S. doi:10.3847/1538-3881/152/6/221. S2CID 119187392.

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]