Idi na sadržaj

Osnovna škola

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Učenici izlaze iz Osnovne škole Mursko Središće

Osnovna škola je škola koju učenik pohađa kao prvu školu. Osnovno školstva obuhvata odgoj i obavezno školovanje, druge oblike školovanja djece i omladine i školovanje odraslih osoba. Svrha osnovnog školstva je da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje. Osnovni akt škole su Pravila škole usklađena sa utvrđenim Zakonom o osnovnom obrazovanju. [1]

Spremnost za školu[uredi | uredi izvor]

Hoće li dijete biti spremno za školu ovisi o njegovim sposobnostima, "kako" učiti i emocionalnoj inteligenciji koju je razvilo uz svoje roditelje i odgajatelje u obdaništu. Sedam ključnih elemenata su:

 • samopouzdanje
 • znatiželja
 • svrhovitost
 • samokontrola
 • povezanost
 • sposobnost komunikacije
 • spremnost na saradnju[nedostaje referenca]

Ocjenjivanje[uredi | uredi izvor]

Brojčano ocjenjivanje u nekim državama učenika je slijedeće: Pozitivne (prolazne) ocjene:

 • odličan (5)
 • vrlo dobar (4)
 • dobar (3)
 • dovoljan (2)

Negativne (neprolazne) ocjene:

 • nedovoljan (1)

Najbolja ocjena je 5, a najlošija 1. Ocjene se daju na temelju usmenih ili pismenih rezultata, zalaganja itd. Zaključna ocjena iz nekog predmeta se daje tako da se izračunava aritmetička sredina, te se ona zaokružuje. Opći uspjeh na kraju školske godine izračuna se aritmetičkom sredinom ocjena svih predmeta.

Općenito[uredi | uredi izvor]

Škola je dužna osigurati kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. U Bosni i Hercegovini osnovno školovanje traje najmanje devet godina i po Zakonu je obavezno za svu djecu, u pravilu od šest do petnaest godina. Osnovne škole u Bosni i Hercegovini su u procesu prelaksa na devetogodišnji plan i program koji se uvodi umjesto osmogodišnjeg plana i programa. Osnovno školovanje obavljaju osnovne škole i druge javne ustanove, a ostvaruju ga na temelju nastavnog plana i programa. Pedagoškim standardom utvrđuju se materijalni, kadrovski i drugi uslovii za ostvarivanje djelatnosti i podjednak razvoj osnovnog školstva za srednjoročno razdoblje. Poslije nje slijedi srednja škola. Koliko godina sadrži osnovna škola je različito, ovisno o državi u kojoj se nalazi, npr. u Vijetnamu traje tri, u Kini šest, a u Njemačkoj deset godina.

Reference[uredi | uredi izvor]

 1. ^ Primjer: Pravila javne ustanove Osnovne škole "Malta" Sarajevo. Primjer: Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Pravila javne ustanove Osnovne škole "Malta" Sarajevo, [1].
 • Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo [2].