Wikipedia:Navođenje izvora

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Navođenje izvora je važno za održavanje kvalitete i neutralnog gledišta Wikipedije. Wikipedija ne podržava pisanje vlastitih teorija, već se prevashodno oslanja na navođenje pouzdanih izvora i objavljenih radova koji se mogu naći i provjeriti u javnosti ili na internetu.

Navođenje izvora

Izvori se ne moraju navesti za svaku tvrdnju postavljenu u članku, ali je neophodno navesti tamo gdje izvor pomaže da se konstatacija bolje razumije, kao i da se održava kvaliteta, neutralnost i naučna vrijednost članka. Do korisnika je da procijeni je li potrebno navesti izvor. Ako osporavate ili sumnjate u određenu konstataciju i mislite da bi trebala biti potkrijepljena izvorom i ako ne znate izvor iz kojeg je konstatacija uzeta, pored tvrdnje dodajte šablon:

{{nedostaje referenca}}

Šablon će pored osporene tvrdnje dodati naznaku da je potrebno dodati referencu do pouzdanog izvora.

Primjer

Organizaciono, tipična se bosanska kuća iz 17. vijeka sastojala od pet elemenata. Tu su spadali: ograda, koja je definirala ulicu, a koja je jasno odvajala privatni od javnog prostora, dvorište, koje je obično bilo obloženo oblim kamenom radi lakšeg održavanja, šadrvan, fontana ili česma kao osnovni dio higijene prije ulaska u kuću, hajat, prizemlje ili poluprivatni prostor gdje se okupljala familija, te divanhan(a), prvi sprat koji je bio privatnog karaktera, a korišten je uglavnom za odmor i uživanje čaršijskog vidika ili pogleda u prirodu.[nedostaje referenca]

Načini navođenja izvora

Wikipedija se pridržava formata prema kojem se izvori ubacuju i uvezuju na razne konstatacije u članku. Ipak, taj format za postavljanje izvora nije pravilo ove Wikipedije iako je norma koju bi trebalo slijediti gdje god je moguće. Navođenje izvora na bilo koji drugi način također je prihvatljivo.

Kôd namijenjen za postavljanje izvora naziva se "referenca" i izgleda ovako:

<ref name=</nowiki>''ime reference (obično prezime autora)''> ''Prezime autora'', ''Ime autora'' ; ''godina izdavanja'', ''ime izvora'', ''link na izvor na internetu (ako postoji)'' </ref>


Ako želite da isti izvor koristite ponovo u članku, dovoljno je samo da navedete ime reference, tj.:

<ref name=</nowiki>''ime reference (obično prezime autora)''


Referenca će automatski biti kopirana u poglavlje, obično nazvano "Reference", u kojem postavite sljedeći šablon:

{{reference}}

Primjer

Organizaciono, tipična se bosanska kuća iz 17. vijeka sastojala od pet elemenata. Tu su spadali: ograda, koja je definirala ulicu, a koja je jasno odvajala privatni od javnog prostora, dvorište, koje je obično bilo obloženo oblim kamenom radi lakšeg održavanja, šadrvan, fontana ili česma kao osnovni dio higijene prije ulaska u kuću, hajat, prizemlje ili poluprivatni prostor gdje se okupljala familija, te divanhan(a), prvi sprat koji je bio privatnog karaktera, a korišten je uglavnom za odmor i uživanje čaršijskog vidika ili pogleda u prirodu.[1]

Izvor

  1. ^ Grabrijan, Dušan; 1958, Bosanska orijentalna arhitektura u Sarajevu - Bosanska arhitektura i put ka moderni