Idi na sadržaj

Spisak šahovskih otvaranja

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Ovo je spisak šahovskih otvaranja organiziran prema Enciklopediji šahovskih otvaranja (ECO, prema engleskom akronimu). Godine 1966. Šahovski informator kategorizirao je otvaranja u pet širih područja (od A do E), od kojih svako ima 100 potkategorija (od 00 do 99). Otvaranja su objavljena u pet tomova Enciklopedije koji nose nazive A do E.

A[uredi | uredi izvor]

 • Prvi potezi bijelog mimo 1.e4, 1.d4 (A00-A39)
 • 1.d4 bez 1...d5 ili 1...Sf6: atipični odgovori na 1.d4 (A40–A44)
 • 1.d4 Sf6 bez 2.c4: atipični odgovori na 1...Sf6 (A45–A49)
 • 1.d4 Sf6 2.c4 bez 2...e6 ili 2...g6: atipični indijski sistemi (A50–A79)
 • 1.d4 f5: Holandska odbrana (A80–A99)

A00–A39[uredi | uredi izvor]

Prvi potezi bijelog mimo 1.e4, 1.d4:

 • A01 Larsenovo otvaranje, 1.b3
 • A02 Birdovo otvaranje, 1.f4 (Holandski napad)
 • A03 Birdovo otvaranje, 1...d5
 • A04 Rétijevo otvaranje, 1.Sf3
 • A05 Rétijevo otvaranje, 2...Sf6
 • A06 Rétijevo otvaranje, 2...d5
 • A07 Rétijevo otvaranje, Kraljev indijski napad (Barczin sistem)
 • A08 Rétijevo otvaranje, Kraljev indijski napad
 • A09 Rétijevo otvaranje, 2...d5 3.c4
 • A10 Englesko otvaranje: 1.c4
 • A11 Englesko, Caro–Kann odbrambeni sistem
 • A12 Englesko, Caro–Kann odbrambeni sistem
 • A13 Englesko otvaranje
 • A14 Englesko, Odbijena neokatalonska
 • A15 Englesko, 1...Sf6 (Anglo–indijska odbrana)
 • A16 Englesko otvaranje
 • A17 Englesko otvaranje, Jež odbrana
 • A18 Englesko, Mikėnas–Carlsova varijanta
 • A19 Englesko, Mikėnas–Carlsova, Sicilijanska varijanta
 • A20 Englesko otvaranje
 • A21 Englesko otvaranje
 • A22 Englesko otvaranje
 • A23 Englesko otvaranje, Bremenski sistem, Keresova varijanta
 • A24 Englesko otvaranje, Bremenski sistem s 3...g6
 • A25 Englesko otvaranje, Obrnuta sicilijanska
 • A26 Englesko otvaranje, Zatvoreni sistem
 • A27 Englesko otvaranje, Sistem tri skakača
 • A28 Englesko otvaranje, Sistem četiri skakača
 • A29 Englesko otvaranje, Četiri skakača, Fjanketo na kraljevom krilu
 • A30 Englesko otvaranje, Simetrična varijanta
 • A31 Englesko otvaranje, Simetrična varijanta, Benoni formacija
 • A32 Englesko otvaranje, Simetrična varijanta
 • A33 Englesko otvaranje, Simetrična varijanta
 • A34 Englesko otvaranje, Simetrična varijanta
 • A35 Englesko otvaranje, Simetrična varijanta
 • A36 Englesko otvaranje, Simetrična varijanta
 • A37 Englesko otvaranje, Simetrična varijanta
 • A38 Englesko otvaranje, Simetrična varijanta
 • A39 Englesko otvaranje, Simetrična varijanta, Glavna varijanta sa d4

A40–A44[uredi | uredi izvor]

1.d4 bez 1...d5 ili 1...Sf6: Atipični odgovori na 1.d4

A45–A49[uredi | uredi izvor]

1.d4 Sf6 bez 2.c4: atipični odgovori na 1...Sf6

A50–A79[uredi | uredi izvor]

1.d4 Sf6 2.c4 bez 2...e6 ili 2...g6: atipični indijski sistemi

 • A50 Igra daminog pješaka, Tango crnog skakača
 • A51 Odbijeni Budimpeštanski gambit
 • A52 Budimpeštanski gambit
 • A53 Staroindijska odbrana (Čigorinova indijska odbrana)
 • A54 Staroindijska, Ukrajinska varijanta
 • A55 Staroindijska, Glavna varijanta
 • A56 Benoni odbrana
 • A57 Benkov gambit
 • A58 Prihvaćeni Benkov gambit
 • A59 Benkov gambit, 7.e4
 • A60 Benoni odbrana
 • A61 Benoni odbrana
 • A62 Benoni, Fjanketo varijanta bez ranog ...Sbd7
 • A63 Benoni, Fjanketo varijanta, 9...Sbd7
 • A64 Benoni, Fjanketo varijanta, 11...Re8
 • A65 Benoni, 6.e4
 • A66 Benoni, Varijanta pješački juriš
 • A67 Benoni, Tajmanovljeva varijanta
 • A68 Benoni – Napad četiri pješaka
 • A69 Benoni, Napad četiri pješaka, Glavna varijanta
 • A70 Benoni, Klasična s e4 i Sf3
 • A71 Benoni, Klasična, 8.Lg5
 • A72 Benoni, Klasična varijanta bez 9.0-0
 • A73 Benoni, Klasična, 9.0-0
 • A74 Benoni, Klasična, 9...a6, 10.a4
 • A75 Benoni, Klasična varijanta s ...a6 i 10...Lg4
 • A76 Benoni, Klasična, 9...Te8
 • A77 Benoni, Klasična, 9...Te8, 10.Sd2
 • A78 Benoni, Klasična varijanta s ...Te8 i ...Sa6
 • A79 Benoni, Klasična, 11.f3

A80–A99[uredi | uredi izvor]

1.d4 f5: Holandska odbrana

 • A80 Holandska odbrana
 • A81 Holandska odbrana
 • A82 Holandska, Stauntonov gambit (također uključuje Baloghovu odbranu)
 • A83 Holandska, Stauntonov gambit, Stauntonova varijanta
 • A84 Holandska odbrana
 • A85 Holandska sa 2.c4 i 3.Sc3
 • A86 Holandska sa 2.c4 i 3.g3
 • A87 Holandska, Lenjingradska, Glavna varijanta
 • A88 Holandska, Lenjingradska, Glavna varijanta sa 7...c6
 • A89 Holandska, Lenjingradska, Glavna varijanta sa Sc6
 • A90 Holandska odbrana
 • A91 Holandska odbrana
 • A92 Holandska odbrana
 • A93 Holandska, Kameni zid, Botvinikova varijanta
 • A94 Holandska, Kameni zid s La3
 • A95 Holandska, Kameni zid sa Sc3
 • A96 Holandska, Klasična varijanta
 • A97 Holandska, Iljin–Ženevskijeva varijanta
 • A98 Holandska, Iljin–Ženevskijeva varijanta s Dc2
 • A99 Holandska, Iljin–Ženevskijeva varijanta s b3

B[uredi | uredi izvor]

B00–B19[uredi | uredi izvor]

1.e4 bez 1...c5, 1...e6 ili 1...e5

B20–B99[uredi | uredi izvor]

1.e4 c5: Sicilijanska odbrana

 • B20 Sicilijanska odbrana
 • B21 Sicilijanska, Grand Prix napad i Morraov gambit, uključujući Sibirsku zamku
 • B22 Sicilijanska odbrana – Alapinova varijanta (2.c3)
 • B23 Sicilijanska, Zatvorena
 • B24 Sicilijanska, Zatvorena
 • B25 Sicilijanska, Zatvorena
 • B26 Sicilijanska, Zatvorena, 6.Le3
 • B27 Sicilijanska odbrana, Katalimovljeva varijanta
 • B28 Sicilijanska, O'Kellyjeva varijanta
 • B29 Sicilijanska, Nimzowitsch–Rubinsteinova varijanta
 • B30 Sicilijanska odbrana
 • B31 Sicilijanska, Nimzovich–Rossolimov napad (sa ...g6, bez ...d6)
 • B32 Sicilijanska odbrana, Kalašnjikovljeva varijanta
 • B33 Sicilijanska, Svešnjikovljeva varijanta (Lasker–Pelikanova) varijanta
 • B34 Sicilijanska, Ubrzani fjanketo, Varijanta s razmjenom
 • B35 Sicilijanska, Ubrzani fjanketo, Moderna varijanta sa Lc4
 • B36 Sicilijanska, Ubrzani fjanketo, Maróczyjev sistem
 • B37 Sicilijanska, Ubrzani fjanketo, Maróczyjev sistem, 5...Lg7
 • B38 Sicilijanska, Ubrzani fjanketo, Maróczyjev sistem, 6.Le3
 • B39 Sicilijanska, Ubrzani fjanketo, Breyerova varijanta
 • B40 Sicilijanska odbrana
 • B41 Sicilijanska, Kanova varijanta
 • B42 Sicilijanska, Kanova, 5.Ld3
 • B43 Sicilijanska, Kanova, 5.Sc3
 • B44 Sicilijanska odbrana
 • B44 Sicilijanska, Szénova varijanta
 • B45 Sicilijanska, Tajmanovljeva varijanta
 • B46 Sicilijanska, Tajmanovljeva varijanta
 • B47 Sicilijanska, Tajmanovljeva (Bastrikovljeva) varijanta
 • B48 Sicilijanska, Tajmanovljeva varijanta
 • B49 Sicilijanska, Tajmanovljeva varijanta
 • B50 Sicilijanska
 • B51 Sicilijanska, Canal–Sokolskijev napad
 • B52 Sicilijanska, Canal–Sokolskijev napad, 3...Ld7
 • B53 Sicilijanska, Čehoverova varijanta
 • B54 Sicilijanska
 • B55 Sicilijanska, Prinsova varijanta, Venecijanski napad
 • B56 Sicilijanska
 • B57 Sicilijanska, Sozinova varijanta (ne Sheveningenska) uključujući Zamku Magnusa Smitha
 • B58 Sicilijanska, Klasična
 • B59 Sicilijanska, Boleslavskijeva varijanta, 7.Sb3
 • B60 Sicilijanska, Richter–Rauzerov napad
 • B61 Sicilijanska, Richter–Rauzer, Larsenova varijanta, 7.Dd2
 • B62 Sicilijanska, Richter–Rauzer, 6...e6
 • B63 Sicilijanska, Richter–Rauzer, Rauzerov napad
 • B64 Sicilijanska, Richter–Rauzer, Rauzer napad, 7...Le7 odbrana, 9.f4
 • B65 Sicilijanska, Richter–Rauzer, Rauzer napad, 7...Le7 odbrana, 9...Sxd4
 • B66 Sicilijanska, Richter–Rauzer, Rauzer napad, 7...a6
 • B67 Sicilijanska, Richter–Rauzer, Rauzer napad, 7...a6 odbrana, 8...Ld7
 • B68 Sicilijanska, Richter–Rauzer, Rauzer napad, 7...a6 odbrana, 9...Le7
 • B69 Sicilijanska, Richter–Rauzer, Rauzer napad, 7...a6 odbrana, 11.Lxf6
 • B70 Sicilijanska, Zmajeva varijanta
 • B71 Sicilijanska, Zmajeva, Levenfisheva varijanta
 • B72 Sicilijanska, Zmajeva, 6.Le3
 • B73 Sicilijanska, Zmajeva, Klasična, 8.0-0
 • B74 Sicilijanska, Zmajeva, Klasična, 9.Sb3
 • B75 Sicilijanska, Zmajeva, Jugoslavenski napad
 • B76 Sicilijanska, Zmajeva, Jugoslavenski napad, 7...0-0
 • B77 Sicilijanska, Zmajeva, Jugoslavenski napad, 9.Lc4
 • B78 Sicilijanska, Zmajeva, Jugoslavenski napad, 10.0-0-0
 • B79 Sicilijanska, Zmajeva, Jugoslavenski napad, 12.h4
 • B80 Sicilijanska odbrana – Sheveningenska varijanta
 • B81 Sicilijanska, Sheveningenska, Keresov napad
 • B82 Sicilijanska, Sheveningenska, 6.f4
 • B83 Sicilijanska, Sheveningenska, 6.Le2
 • B84 Sicilijanska, Sheveningenska (Paulsenova), Klasična varijanta
 • B85 Sicilijanska, Sheveningenska, Klasična varijanta s ...Dc7 i ...Sc6
 • B86 Sicilijanska, Sozinov napad
 • B87 Sicilijanska, Sozinov napad s ...a6 i ...b5
 • B88 Sicilijanska, Sozinov napad, Leonhardtova varijanta
 • B89 Sicilijanska, Sozinov napad, 7.Le3
 • B90 Sicilijanska, Najdorfova
 • B91 Sicilijanska, Najdorfova, Zagrebačka (Fjanketo) varijanta (6.g3)
 • B92 Sicilijanska, Najdorfova, Opocenskyjeva varijanta (6.Le2)
 • B93 Sicilijanska, Najdorfova, 6.f4
 • B94 Sicilijanska, Najdorfova, 6.Lg5
 • B95 Sicilijanska, Najdorfova, 6...e6
 • B96 Sicilijanska, Najdorfova, 7.f4
 • B97 Sicilijanska, Najdorfova, 7...Db6 uključujući Varijantu otrovnog pješaka
 • B98 Sicilijanska, Najdorfova, 7...Le7
 • B99 Sicilijanska, Najdorfova, 7...Le7, Glavna varijanta

C[uredi | uredi izvor]

C00–C19[uredi | uredi izvor]

1.e4 e6: Francuska odbrana

 • C00 Francuska odbrana
 • C01 Francuska, Varijanta s razmjenom
 • C02 Francuska, Varijanta s napredovanjem
 • C03 Francuska, Tarrascheva varijanta
 • C04 Francuska, Tarrascheva, Guimardova, Glavna varijanta
 • C05 Francuska, Tarrascheva, Zatvorena
 • C06 Francuska, Tarrascheva, Zatvorena, Glavna varijanta
 • C07 Francuska, Tarrascheva, Otvorena varijanta
 • C08 Francuska, Tarrascheva, Otvorena, 4.exd5 exd5
 • C09 Francuska, Tarrascheva, Otvorena, Glavna varijanta
 • C10 Francuska, Paulsenova varijanta
 • C11 Francuska odbrana
 • C12 Francuska, MacCutcheonova varijanta
 • C13 Francuska, Klasična
 • C14 Francuska, Klasična varijanta
 • C15 Francuska, Winawerova (Nimzowitschewa) varijanta
 • C16 Francuska, Winawerova, Varijanta s napredovanjem
 • C17 Francuska, Winawerova, Varijanta s napredovanjem
 • C18 Francuska, Winawerova, Varijanta s napredovanjem
 • C19 Francuska, Winawerova, Varijanta s napredovanjem, 6...Se7

C20–C99[uredi | uredi izvor]

1.e4 e5: Otvorena partija

D[uredi | uredi izvor]

D00–D69[uredi | uredi izvor]

1.d4 d5: Zatvorena partija

D70–D99[uredi | uredi izvor]

1.d4 Sf6 2.c4 g6 sa 3...d5: Grünfeldova odbrana

 • D70 Neo-Grünfeldova odbrana
 • D71 Neo-Grünfeldova, 5.cxd5
 • D72 Neo-Grünfeldova, 5.cxd5, Glavna varijanta
 • D73 Neo-Grünfeldova, 5.Sf3
 • D74 Neo-Grünfeldova, 6.cxd5 Sxd5, 7.0-0
 • D75 Neo-Grünfeldova, 6.cxd5 Sxd5, 7.0-0 c5, 8.Sc3
 • D76 Neo-Grünfeldova, 6.cxd5 Sxd5, 7.0-0 Sb6
 • D77 Neo-Grünfeldova, 6.0-0
 • D78 Neo-Grünfeldova, 6.0-0 c6
 • D79 Neo-Grünfeldova, 6.0-0, Glavna varijanta
 • D80 Grünfeldova odbrana
 • D81 Grünfeldova; Ruska varijanta
 • D82 Grünfeldova, 4.Lf4
 • D83 Grünfeldov gambit
 • D84 Prihvaćeni Grünfeldov gambit
 • D85 Grünfeldova, Nadanjanova varijanta
 • D86 Grünfeldova, Razmjena, Klasična varijanta
 • D87 Grünfeldova, Razmjena, Spaskijeva varijanta
 • D88 Grünfeldova, Spaskijeva varijanta, Glavna varijanta, 10...cxd4, 11.cxd4
 • D89 Grünfeldova, Spaskijeva varijanta, Glavna varijanta, 13.Ld3
 • D90 Grünfeldova, Varijanta tri skakača
 • D91 Grünfeldova, Varijanta tri skakača
 • D92 Grünfeldova, 5.Lf4
 • D93 Grünfeldova, s 5.Lf4 0-0 6.e3
 • D94 Grünfeldova, 5.e3
 • D95 Grünfeldova, s 5.e3 0-0 6.Db3
 • D96 Grünfeldova, Ruska varijanta
 • D97 Grünfeldova, Ruska varijanta sa 7.e4
 • D98 Grünfeldova, Ruska, Smislovljeva varijanta
 • D99 Grünfeldova odbrana, Smislovljeva, Glavna varijanta

E[uredi | uredi izvor]

 • 1.d4 Sf6 2.c4 e6: indijski sistemi sa ...e6 (E00–E59)
 • 1.d4 Sf6 2.c4 g6 bez 3...d5: indijski sistemi sa ...g6 (osim Grünfeldove) (E60–E99)

E00–E59[uredi | uredi izvor]

1.d4 Sf6 2.c4 e6: indijski sistemi sa ...e6

 • E00 Igra daminog pješaka (uključujući Neoindijski napad, Napad Trompowskog, Katalonsko otvaranje i dr.)
 • E01 Katalonsko, Zatvorena
 • E02 Katalonsko, otvorena, 5.Da4
 • E03 Katalonsko, otvorena, Aljehinova varijanta
 • E04 Katalonsko, Otvorena, 5.Sf3
 • E05 Katalonsko, Otvorena, Klasična varijanta
 • E06 Katalonsko, Zatvorena, 5.Sf3
 • E07 Katalonsko, Zatvorena, 6...Sbd7
 • E08 Katalonsko, Zatvorena, 7.Dc2
 • E09 Katalonsko, Zatvorena, Glavna varijanta
 • E10 Igra daminog pješaka 3.Sf3
 • E11 Bogoindijska odbrana
 • E12 Damina indijska odbrana
 • E13 Damina indijska, 4.Sc3, Glavna varijanta
 • E14 Damina indijska, 4.e3
 • E15 Damina indijska, 4.g3
 • E16 Damina indijska, Capablankina varijanta
 • E17 Damina indijska, 5.Lg2 Le7
 • E18 Damina indijska, Stara glavna varijanta, 7.Sc3
 • E19 Damina indijska, Stara glavna varijanta, 9.Dxc3
 • E20 Nimcoindijska odbrana
 • E21 Nimcoindijska, Varijanta tri skakača
 • E22 Nimcoindijska, Spielmannova varijanta
 • E23 Nimcoindijska, Spielmannova, 4...c5, 5.dxc5 Sc6
 • E24 Nimcoindijska, Sämischeva varijanta
 • E25 Nimcoindijska, Sämischeva varijanta, Keresova varijanta
 • E26 Nimcoindijska, Sämischeva varijanta, 4.a3 Lxc3+ 5.bxc3 c5 6.e3
 • E27 Nimcoindijska, Sämischeva varijanta, 5...0-0
 • E28 Nimcoindijska, Sämischeva varijanta, 6.e3
 • E29 Nimcoindijska, Sämischeva varijanta, Glavna varijanta
 • E30 Nimcoindijska, Lenjingradska varijanta,
 • E31 Nimcoindijska, Lenjingradska varijanta, Glavna varijanta
 • E32 Nimcoindijska, Klasična varijanta
 • E33 Nimcoindijska, Klasična varijanta, 4...Sc6
 • E34 Nimcoindijska, Klasična, Noina varijanta
 • E35 Nimcoindijska, Klasična, Noina varijanta, 5.cxd5 exd5
 • E36 Nimcoindijska, Klasična, Noina varijanta, 5.a3
 • E37 Nimcoindijska, Klasična, Noina varijanta, Glavna varijanta, 7.Dc2
 • E38 Nimcoindijska, Klasična, 4...c5
 • E39 Nimcoindijska, Klasična, Pircova varijanta
 • E40 Nimcoindijska, 4.e3
 • E41 Nimcoindijska, 4.e3 c5
 • E42 Nimcoindijska, 4.e3 c5, 5.Se2 (Rubinsteinova)
 • E43 Nimcoindijska, Fischerova varijanta
 • E44 Nimcoindijska, Fischerova varijanta, 5.Se2
 • E45 Nimcoindijska, 4.e3, Bronštejnova (Byrneova) varijanta
 • E46 Nimcoindijska, 4.e3 0-0
 • E47 Nimcoindijska, 4.e3 0-0, 5.Ld3
 • E48 Nimcoindijska, 4.e3 0-0, 5.Ld3 d5
 • E49 Nimcoindijska, 4.e3, Botvinikov sistem
 • E50 Nimcoindijska, 4.e3 0-0, 5.Sf3, bez ...d5
 • E51 Nimcoindijska, 4.e3 0-0, 5.Sf3 d5
 • E52 Nimcoindijska, 4.e3, Glavna varijanta sa ...b6
 • E53 Nimcoindijska, 4.e3, Glavna varijanta sa ...c5
 • E54 Nimcoindijska, 4.e3, Gligorićev sistem sa 7...dxc4
 • E55 Nimcoindijska, 4.e3, Gligorićev sistem, Bronsteinova varijanta
 • E56 Nimcoindijska, 4.e3, Glavna varijanta sa 7...Sc6
 • E57 Nimcoindijska, 4.e3, Glavna varijanta sa 8...dxc4 i 9...Lxc4 cxd4
 • E58 Nimcoindijska, 4.e3, Glavna varijanta sa 8...Lxc3
 • E59 Nimcoindijska, 4.e3, Glavna varijanta

E60–E99[uredi | uredi izvor]

1.d4 Sf6 2.c4 g6 bez 3...d5: indijski sistemi sa ...g6 (osim Grünfeldove)

 • E60 Kraljeva indijska odbrana
 • E61 Kraljeva indijska odbrana, 3.Sc3
 • E62 Kraljeva indijska, Fjanketo varijanta
 • E63 Kraljeva indijska, Fjanketo, Pannova varijanta
 • E64 Kraljeva indijska, Fjanketo, Jugoslavenski sistem
 • E65 Kraljeva indijska, Jugoslavenska, 7.0-0
 • E66 Kraljeva indijska, Fjanketo, Jugoslavenska, Pannova
 • E67 Kraljeva indijska, Fjanketo sa ...Sd7
 • E68 Kraljeva indijska, Fjanketo, Klasična varijanta, 8.e4
 • E69 Kraljeva indijska, Fjanketo, Klasična varijanta, Glavna varijanta
 • E70 Kraljeva indijska, 4.e4
 • E71 Kraljeva indijska, Makogonovljev sistem (5.h3)
 • E72 Kraljeva indijska s e4 i g3
 • E73 Kraljeva indijska, 5.Le2
 • E74 Kraljeva indijska, Averbahova, 6...c5
 • E75 Kraljeva indijska, Averbahova, Glavna varijanta
 • E76 Kraljeva indijska odbrana – Napad četiri pješaka
 • E77 Kraljeva indijska, Napad četiri pješaka, 6.Le2
 • E78 Kraljeva indijska, Napad četiri pješaka, s Le2 i Sf3
 • E79 Kraljeva indijska, Napad četiri pješaka, Glavna varijanta
 • E80 Kraljeva indijska, Sämischeva varijanta
 • E81 Kraljeva indijska, Sämischeva, 5...0-0
 • E82 Kraljeva indijska, Sämischeva, Varijanta s dvostrukim fjanketom
 • E83 Kraljeva indijska, Sämischeva, 6...Sc6
 • E84 Kraljeva indijska, Sämischeva, Pannova, Glavna varijanta
 • E85 Kraljeva indijska, Sämischeva, Ortodoksna varijanta
 • E86 Kraljeva indijska, Sämischeva, Ortodoksna, 7.Sge2 c6
 • E87 Kraljeva indijska, Sämischeva, Ortodoksna, 7.d5
 • E88 Kraljeva indijska, Sämischeva, Ortodoksna, 7.d5 c6
 • E89 Kraljeva indijska, Sämischeva, Ortodoksna, Glavna varijanta
 • E90 Kraljeva indijska, 5.Sf3
 • E91 Kraljeva indijska, 6.Le2
 • E92 Kraljeva indijska, Klasična varijanta
 • E93 Kraljeva indijska, Petrosjanov sistem, Glavna varijanta
 • E94 Kraljeva indijska, Ortodoksna varijanta
 • E95 Kraljeva indijska, Ortodoksna, 7...Sbd7, 8.Te1
 • E96 Kraljeva indijska, Ortodoksna, 7...Sbd7, Glavna varijanta
 • E97 Kraljeva indijska, Ortodoksna, Aronjin–Tajmanovljeva varijanta (Jugoslavenski napad / Varijanta Mar del Plata)
 • E98 Kraljeva indijska, Ortodoksna, Aronjin–Tajmanovljeva, 9.Se1
 • E99 Kraljeva indijska, Ortodoksna, Aronjin–Tajmanovljeva, Glavna

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]