Zavod za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.
Zgrada zavoda za geologiju

Zavod za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine je samostalna federalna ustanova čiji je osnivač Vlada FBiH.

Historija[uredi | uredi izvor]

Zavod za geologiju je formiran 1898. godine kao sektor u Zemaljskom muzeju. Kao samostalni državni Geološki zavod počeo je sa radom 1912. godine. Zavod je 1946. godine osnovan kao Geološko-istraživački institut Ministarstva industrije i rudarstva R BiH. Od 1974. Zavod je naučno-istraživačka institucija u sklopu Geoinženjeringa Sarajevo. Zavod 1989. postaje samostalna geološka institucija SR BiH. Uredbom sa zakonskom snagom (Sl. list R BiH, br 18/92) Zavod je proglašen kao samostalna upravna organizacija pod imenom Zavod za geološka istraživanja R BiH Uredbom sa zakonskom snagom (Sl. list RBiH br. 25/93) Zavod je upravna organizacija Ministarstva privrede R BiH. Zakonom o Ministarstvima i drugim organima državne uprave (Sl. list RBiH br. 15/94) djelatnost Zavoda i zaposlene radnike preuzima Ministarstvo prostornog uredjenja, resursa i zaštite okoline RBiH. Rješenjem Ministarstva prostornog uredjenja, resursa i zaštite okoline Republike BiH br. 01-1-111-409/95 uz suglasnost Ministarstva odbrane formira se Zavod kao naučno-istraživačka institucija iz oblasti geologije.

Djelatnost[uredi | uredi izvor]

Federalni zavod za geologiju vrši istraživačke, stručno-analitičke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geoloških istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Poslovi se odnose na izradu osnovnih geoloških, hidrogeoloških, inženjersko-geoloških, seizmotektonskih i drugih geoloških karata i vrši pripremu za njihovo štampanje. Vrši naučno utvrđivanje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kori. Priprema geološke podloge za prostorno planiranje, izvođenje građevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti. Podloge za razvoj šumarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanja te razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata. Vrši izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama. Uspostavlja kontakte s međunarodnim geološkim institucijama kroz razmjenu egzaktnih podataka o geološkom sklopu i strukturi Zemljine kore. Priprema i organizira zajedničke istraživačke projekte. Priprema podatke za međunarodni geološki informacijski sistem. Utvrđuje i predlaže Vladi Federacije strateške mineralne sirovine s prijedlogom mjera za njihovo korištenje. Predlaže politku geoloških istraživanja na prostoru Federacije. Vrši izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloških istraživanja. Formira i vodi fond stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima na području Federacije. Kreira i razvija jedinstven geološki informacijski sistem i pruža informacije i podatke u okviru općeg geoinformacijskog sistema korisnicima rezultata istraživanja.

Organizacija[uredi | uredi izvor]

Federalni Zavod za geologiju, kome je osnivač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, je samostalna federalna ustanova, koja obavlja poslove iz navedene djelatnosti. Ustanovom rukovodi Direktor Zavoda (Prof.dr Hazim Hrvatović, dipl.ing.geol.). Shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Federalnog Zavoda za geologiju, ovu ustanovu čine šest organizacionih jedinica (Sektora) kojima rukovode Pomoćnici direktora.

Sektori[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]