Zavod za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Zgrada zavoda za geologiju

Zavod za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine je samostalna federalna ustanova čiji je osnivač Vlada FBiH.

Historija[uredi | uredi izvor]

Zavod za geologiju je formiran 1898. godine kao sektor u Zemaljskom muzeju. Kao samostalni državni Geološki zavod počeo je sa radom 1912. godine. Zavod je 1946. godine osnovan kao Geološko-istraživački institut Ministarstva industrije i rudarstva R BiH. Od 1974. Zavod je naučno-istraživačka institucija u sklopu Geoinženjeringa Sarajevo. Zavod 1989. postaje samostalna geološka institucija SR BiH. Uredbom sa zakonskom snagom (Sl. list R BiH, br 18/92) Zavod je proglašen kao samostalna upravna organizacija pod imenom Zavod za geološka istraživanja R BiH Uredbom sa zakonskom snagom (Sl. list RBiH br. 25/93) Zavod je upravna organizacija Ministarstva privrede R BiH. Zakonom o Ministarstvima i drugim organima državne uprave (Sl. list RBiH br. 15/94) djelatnost Zavoda i zaposlene radnike preuzima Ministarstvo prostornog uredjenja, resursa i zaštite okoline RBiH. Rješenjem Ministarstva prostornog uredjenja, resursa i zaštite okoline Republike BiH br. 01-1-111-409/95 uz suglasnost Ministarstva odbrane formira se Zavod kao naučno-istraživačka institucija iz oblasti geologije.

Djelatnost[uredi | uredi izvor]

Federalni zavod za geologiju vrši istraživačke, stručno-analitičke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geoloških istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Poslovi se odnose na izradu osnovnih geoloških, hidrogeoloških, inženjersko-geoloških, seizmotektonskih i drugih geoloških karata i vrši pripremu za njihovo štampanje. Vrši naučno utvrđivanje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kori. Priprema geološke podloge za prostorno planiranje, izvođenje građevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti. Podloge za razvoj šumarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanja te razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata. Vrši izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama. Uspostavlja kontakte s međunarodnim geološkim institucijama kroz razmjenu egzaktnih podataka o geološkom sklopu i strukturi Zemljine kore. Priprema i organizira zajedničke istraživačke projekte. Priprema podatke za međunarodni geološki informacijski sistem. Utvrđuje i predlaže Vladi Federacije strateške mineralne sirovine s prijedlogom mjera za njihovo korištenje. Predlaže politku geoloških istraživanja na prostoru Federacije. Vrši izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloških istraživanja. Formira i vodi fond stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima na području Federacije. Kreira i razvija jedinstven geološki informacijski sistem i pruža informacije i podatke u okviru općeg geoinformacijskog sistema korisnicima rezultata istraživanja.

Organizacija[uredi | uredi izvor]

Federalni Zavod za geologiju, kome je osnivač Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, je samostalna federalna ustanova, koja obavlja poslove iz navedene djelatnosti. Ustanovom rukovodi Direktor Zavoda (Prof.dr Hazim Hrvatović, dipl.ing.geol.). Shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Federalnog Zavoda za geologiju, ovu ustanovu čine šest organizacionih jedinica (Sektora) kojima rukovode Pomoćnici direktora.

Sektori[uredi | uredi izvor]

Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]