Idi na sadržaj

2 (broj)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

2 (dva) je broj, numeral i ime glifa koji predstavlja taj broj. To je prirodni broj koji slijedi poslije broja 1, a prethodi broju 3. Stari Heleni su smatrali da je 2 prvi broj, jer predstavlja skup. Broj 2 je prvi prost broj.

Brojevi djeljivi sa 2 su parni brojevi. Djeljivost sa brojem 2 je lako provjerljiva. Ako je cifra jedinica parna tada je i cio broj djeljiv sa 2. Ovo važi za dekadni brojni sistem, ali takođe i za oktalni i heksadecimalni brojni sistem.

Broj 2 je osnova brojnog sistema koji se zove binarni i pozicioni brojni sistem sa najmanjom osnovom. Prvi je ovaj sistem predstavio i opisao Lajbnic. Ovaj sistem je pogotovo u upotrebi u oblasti digitalne elektronike i računarstva.

U matematici[uredi | uredi izvor]

Osobine[uredi | uredi izvor]

  • x+x = 2·x
  • x·x = x2
  • xx = x↑↑2
  • Korjen iz 2 je prvi poznati iracionalni broj.
  • U desetičnom brojnom sistemu važi sljedeća tvrdnja:
  • Drugi stepen nekog broja se zova (iz istorijskih razloga) kvadrat.
  • 2 + 2 = 2 · 2 = 2² = 2 ↑↑ 2 = 2 ↑↑↑ 2
  • 10² = 100
  • 2² = 4
  • 1/2 naziva se polovina

U Euklidovoj geometriji[uredi | uredi izvor]

U geometriji se sa dvije tačke jednoznačno definiše prava koja prolazi kroz njih.

Geometrija u ravni ima dvije dimenzije.

Tablica množenja[uredi | uredi izvor]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

U hemiji[uredi | uredi izvor]

Redni broj i atomski broj 2 u periodnom sistemu elemenata ima hemijski element helij.

U historiji[uredi | uredi izvor]

U historiji Francuske

U svjetskoj historiji

Izvor[uredi | uredi izvor]

Reference[uredi | uredi izvor]