8 (broj)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

8 (osam) je broj, numeral i ime glifa koji predstavlja taj broj. Osmi je broj u skupu prirodnih brojeva, a nalazi se iza broja 7, a ispred broja 9.

Razvoj broja 8[uredi | uredi izvor]

U matematici[uredi | uredi izvor]

  • osam je složeni broj u skupu prirodnih brojeva, djeljiv s brojevima: 1, 2 i 4.
  • prvi je broj koji nije ni prosti ni poluprosti broj;
  • baza je oktalnog sistema koji se najviše koristi u računarstvu. U ovom sistemu brojeva jedna cifra predstavlja tri bita. U savremenoj računarskoj nauci bajt predstavlja osam bita i naziva se još i oktet,
  • u Fibonaccijevom nizu, broj 8 je zbir dva prethodna broja: 3 i 5. Sljedeći broj u nizu je broj 13. Jedini je

Broj je djeljiv sa 8 ako su njegove posljednje tri cifre, kada su zapisane u decimalnom sistemu, također djeljive sa 8 ili ako su njegove posljednje tri cifre 0 kada su zapisane u binarnom obliku. Poligon s osam stanica naziva se osmougao.Tijelo koje se sastoji od osam površina naziva se kubooktaeder.

Računanje[uredi | uredi izvor]

Množenje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 × x 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 1160
Dijeljenje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 ÷ x 8 4 2,6 2 1,6 1,3 1,142857 1 0,8 0,8 0,72 0,6 0,615384 0,571428 0,53
x ÷ 8 0,125 0,25 0,375 0,5 0,625 0,75 0,875 1 1,125 1,25 1,375 1,5 1,625 1,75 1,875
Stepenovanje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8x 8 64 512 4.096 32.768 262.144 2.097.152 16.777.216 134.217.728 1.073.741.824 8.589.934.592 68.719.476.736 549.755.813.888
x8 1 256 6.561 65.536 390.625 1.679.616 5.764.801 16.777.216 43.046.721 100.000.000 214.358.881 429.981.696 815.730.721

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]