Idi na sadržaj

Arheološko područje Lug

S Wikipedije, slobodne enciklopedije

Arheološko područje Lug nalazi se na području općine Goražde, Bosna i Hercegovina. Proglašeno je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.[1]

Građevinskim radovima, prilikom izgradnje taložišta, 50-tih godina dvadesetog vijeka, buldožderi su raskopali i uništili gotovo u potpunosti čitav kulturni sloj na lokalitetu Lug. Arheolog Alojz Benac uspio je na već razrušenom lokalitetu približno odrediti o kakvom se neolitskom naselju radilo, te na osnovu keramike odrediti pripadnost lokaliteta vinčanskoj kulturi.[2]

Lokacija

[uredi | uredi izvor]

Smješteno je oko 3,5 km južno od Goražda, na desnoj obali Drine, na nadmorskoj visini 386 m, u naselju Zupčići, zaselak Lug.

Historija

[uredi | uredi izvor]

Neolit Bosne i Hercegovine zahvata vremenski okvir od VI do početka III milenijuma.

U doba mlađeg, a djelimično i srednjeg neolita, središte Vinčanske kulture bilo je na srednjem Balkanu. Periferni dijelovi te kulture zahvatali su i područje sjeveroistočne i istočne Bosne. Sigurno je utvrđena na području između Drine i Bosne, odnosno Usore, a na jug se širi do doline Spreče, pa dolinom Bosne do Tešnja i dolinom Drine do Goražda[3]. To potvrđuju dva nalazišta: Gornja Tuzla i Lug. Na navedenim lokalitetima, Vinčanska kultura predstavljena je svojom perifernom, dosta osiromašenom varijantom. U poređenju s klasičnom i ostalim varijantama, istočnobosanska se odlikuje znatno skromnijim sadržajem.

Na Lugu pronađeni su keramičke bikonične zdjele i posude na nozi, te kanelirani ornamenti.

Najpoznatiji nalaz je primjerak pljosnate statuete koja prikazuje žensku figuru. Urađena je šematično. Ruke su savijene, i završavaju se na bokovima dugim urezanim prstima. Noge su neobično kratke, gluteji jako naglašeni, dok su prsa sasvim slabo istaknuta. Na glavi je jedino modeliran nos (stiskanjem prstiju), a sa svake strane na glavi je smještena rupica za vješanje. Figuri nedostaje bilo kakav realistički detalj.[4]

S druge strane Drine je nalazište Popov Do, takođe neolitsko, koje pripada Lisičićkoj grupi. Kao da je Drina i u davna vremena bila granica širenja i miješanja različitih kultura.

Nova istraživanja

[uredi | uredi izvor]

Na lokalitetu Luga u Goraždu, u saradnji sa njemačkim arheolozima, početkom XXI stoljeća obavljena su nova istraživanja. Uz pomoć geomagnetskih snimanja pronađen je i niz drugih predmeta i ostataka građevina koji ukazuju na postojanje naselja iz doba te kulture. Prema procjenama stručnjaka, naselje je staro više od pet hiljada godina.

U revizionoj analizi keramičkih ostataka sa ranijih istraživanja, i fragmenata sa posljednjih istraživanja, konstatovan je jedan broj posuda debelih zidova i grube izrade, vjerovatno dio pribora za livenje metala. Zbog toga lokalitet Lug ima poseban značaj za rješenje pitanja o pojavi rane metalurgije bakra u regiji prostiranja butmirske kulturne grupe, a odgovor mogu dati nova sistematska iskopavanja.

Literatura

[uredi | uredi izvor]
  • Jačanović, D. -Istočnobosanska ili podrinjska varijanta vinčanske kulture. ČGT 20, 2009

Reference

[uredi | uredi izvor]
  1. ^ "Arheološko područje Lug". kons.gov.ba. Pristupljeno 13. 9. 2016.
  2. ^ "Alojz Benac, Sarajevo 1964 –STUDIJE O KAMENOM I BAKARNOM DOBU SJEVEROZAPADNOG BALKANA". Pristupljeno 9. 2. 2016.
  3. ^ "Neolitsko doba, Strana 16". Arheološki leksikon -Zemaljski muzej, Sarajevo. Pristupljeno 9. 2. 2019.
  4. ^ "Alojz Benac-Đuro Basler-Borivoj Ćović-Esad Pašalić-Nada Miletić-Pavao Anđelić - KULTURNA ISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE". Veselin Masleša, Sarajevo, 1966. Pristupljeno 9. 2. 2019.

Vanjski linkovi

[uredi | uredi izvor]