Brigade NOV Hrvatske

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Tokom Narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije, od 1941. do 1945. godine u okviru Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije formirano je ukupno 64 brigade na području Hrvatske. Većina brigada uglavnom je nosila nazive po regijama u kojima su dejstvovale.

Sedam brigada proglašeno je za proleterske, a njih jedanaest odlikovano je Ordenom narodnog heroja. Hrvatske brigade su učestvovale i u borbama po Bosni i Hercegovini, a one pogranične prema Sloveniji učestvovale su u zajedničkim operacijama sa slovenačkim jedinicama.

Spisak brigada NOV Hrvatske[uredi | uredi izvor]

naziv datum formiranja mesto formiranja odlikovanja
Prva lička proleterska udarna brigadaMarko Orešković 8. jul 1942. Tobolić, kod Slunja ONH, ONO, OPZ i OBJ
Druga lička proleterska udarna brigada 19. august 1942. Krbavsko polje ONH, ONO, OPZ i OBJ
Četvrta kordunaška udarna brigada 20. august 1942. Gornji Budački ONO, OPZ i OBJ
Sedma banijska udarna brigadaVasilj Gaćeša 2. septembar 1942. Moslavina ONH, OZN i OBJ
Osma banijska udarna brigada 7. septembar 1942. Obljaj, kod Gline ONH, OZN i OBJ
Prva dalmatinska proleterska udarna brigada 6. septembar 1942. Dobro, kod Livna ONH, ONO, OPZ i OBJ
Treća lička proleterska udarna brigada 15. septembar 1942. Mogorić ONH, ONO, OPZ i OBJ
Peta kordunaška udarna brigada 16. septembar 1942. Petrova Poljana ONO, OPZ i OBJ
Druga dalmatinska proleterska udarna brigada 2. oktobar 1942. Uništa, kod Bos. Grahova ONH, ONO, OPZ i OBJ
Dvanaesta slavonska proleterska udarna brigada 11. oktobar 1942. Budići, kod Pakraca ONH, OPZ i OBJ
Šesta primorsko-goranska brigada 12. oktobar 1942. Drežnica, kod Ogulina OPZ, OZN i OBJ
Trinaesta proleterska udarna brigadaRade Končar 17. novembar 1942. Gornji Sjeničak, kod Vrginmosta ONH, OPZ i OBJ
Treća dalmatinska udarna brigada 12. novembar 1942. Vrba, kod Muća ONH, ONO i OBJ
Četrnaesta primorsko-goranska brigada 26. novembar 1942. Drežnica, kod Ogulina OPZ, OZN i OBJ
Petnaesta kordunaška udarna brigada 5. decembar 1942. Velika Kladuša ONO, OPZ i OBJ
Šesnaesta banijska udarna brigada 26. decembar 1942. Klasnić, kod Gline ONH, OZN i OBJ
Šesnaesta omladinska udarna brigadaJoža Vlahović 30. decembar 1942. Gornji Borki, kod Daruvara ONO, OZN i OBJ
Sedamnaesta slavonska udarna brigada 30. decembar 1942. Voćin OPZ, OZN i OBJ
Četvrta dalmatinska brigada 6. januar 1943. Šošići, na Bikovu OZN i OBJ
Osamnaesta slavonska udarna brigada 11. februar 1943. Mijači, kod Pakraca OZN i OBJ
Peta dalmatinska brigada 3. februar 1943. okolina Bosanskog Grahova OZN i OBJ
Treća udarna brigada Sedme banijske divizije 1. maj 1943. Banija OZN i OBJ
21. slavonska udarna brigada 17. maj 1943. Slatinski Drenovac OBJ
Četvrta brigada Sedme banijske divizije NOVJ 30. jun 1943. Obljaj, kod Gline OZN i OBJ
Udarna brigada „Braća Radić“ 4. septembar 1943. planina Kalnik ONO i OBJ
Osma dalmatinska (šibenska) brigada 10. septembar 1943. Bogdanovići, kod Šibenika OZN i OBJ
Deveta dalmatinska (trogirska) brigada 12. septembar 1943. Seget Donji, kod Trogira OZN i OBJ
Deseta dalmatinska (cetinska) brigada 14. septembar 1943. Dugopolje, kod Sinja OZN i OBJ
Druga (moslavačka) udarna brigada Druge operativne zone 21. septembar 1943. šuma Garić, Moslavačka gora
Dvanaesta dalmatinska (otočka) brigada 21. septembar 1943. Nerežišće, na Braču OZN i OBJ
Treća primorsko-goranska brigada Trinaeste divizije NOVJ septembar 1943. blizina Sušaka OZN i OBJ
Prva istarska brigadaVladimir Gortan 24. septembar 1943. planina Učka ONO
Druga istarska brigada 25. septembar 1943. Istra OZN i OBJ
25. brodska (slavonska) brigada 29. septembar 1943. Orahovica OZN i OBJ
Četvrta primorsko-goranska brigada Trinaeste divizije NOVJ septembar 1943. Mrkopalj OZN i OBJ
Trinaesta dalmatinska (južnodalmatinska) brigada 21. septembar 1943. Pelješac OZN i OBJ
Jedanaesta dalmatinska udarna brigada 2. oktobar 1943. Kozica, na Biokovu OZN i OBJ
Šesta dalmatinska (bukovička) brigada 31. august 1943. Dalmatinska Bukovica OZN i OBJ
Sedma dalmatinska udarna brigada 12. septembar 1943. Karin OZN i OBJ
Prva čehoslovačka brigada „Jan Žiška“ 26. oktobar 1943. Bučje, kod Pakraca OZN i OBJ
Narodnooslobodilačka brigadaMatija Gubec 12. decembar 1943. Lipovčani, kod Čazme OZN i OBJ
Prva (plašćanska) brigada 35. divizije NOVJ 1. januar 1944. Podlapac OZN
Turopoljska udarna brigadaFranjo Ogulinac Seljo 8. januar 1944. Pokupsko OZN i OBJ
Prva (moslavačka) brigada 33. divizije NOVJ 19. januar 1944. Moslavina ONO i OBJ
Druga (moslavačka) brigada 33. divizije NOVJ 19. januar 1944. Moslavina OZN
Prva muslimanska brigada NOVJ 8. februar 1944. Velika Kladuša OBJ
Osječka udarna brigada 1. mart 1944. Slobodna Vlast OZN
Druga muslimanska brigada NOVJ 2. mart 1944. Pećigrad OBJ
Karlovačka udarna brigada 5. mart 1944. Hrašće, kod Karlovca
Prva zagorska brigada 10. maj 1944. Selnica OZN
Četrnaesta dalmatinska (bukovička) brigada 28. jun 1944. Biovičino Selo, kod Bukovice OZN i OBJ
Treća brigada Trinaeste divizije NOVJ 25. jul 1944. Lučani, kod Delnica OZN
Virovitička udarna brigada 24. august 1944. Grubišno Polje OZN
Žumberačka brigada 27. august 1944. Žumberak OZN
Treća istarska brigada 29. august 1944. Čabar OZN
Treća moslavačka udarna brigadaNikola Demonja 25. septembar 1944. Popovac, kod Garešnice
Četvrta udarna brigada Dvanaeste divizije NOVJ 28. septembar 1944. Podravska Slatina OZN
Podravska brigadaMihovil Pavlek Miškina 19. novembar 1944. Đurđevac OZN
Muslimanska brigada Osme divizije NOVJ mart 1945. Cazinska krajina OZN

Literatura[uredi | uredi izvor]