Elektromagnetni spektar

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Spektar elektromagnetnog zračenja

Spektar je grafik na čijoj je osi ordinata prikazuje energiju ili neku analitičku funkciju energije. Najčešće se pojam spektar koristi kao "spektar elektromagnetnog zračenja". Kao analitičke funkcije energije u spektru elektromagnetnog zračenja koriste se:

  • talasna dužina – udaljenost između najbliže dvije tačke iste elongacije i iste faze na valu:
  • frekvencija – broj titraja koje neki val izvede u jedinici vremena:
  • talasni broj – broj talasnih ciklusa u nekoj dužinskoj jedinici:

gdje je E energija fotona, c brzina svjetlosti, a h Planckova konstanta.


Spektar elektromagnetnog zračenja se dijeli na više dijelova. Podjela zavisi i od nauke koja koristi spektar. Općenita podjela je na: gama zračenje, rendgensko zračenje, ultraljubičasto zračenje, vidljivu svjetlost, infracrveno zračenje, mikrovalno zračenje i radiovalove

Također pogledajte[uredi | uredi izvor]