Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Višegrad)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja općine Višegrad.

 1. Avdić (Muhamed) Nezir. Rođen 3. novembra 1961. u Višegradu. Poginuo 8. decembra 1992. na brdu Žuč (Sarajevo) kao pripadnik 1. slavne motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 2. Branković (Hakija) Nedžad. Rođen 28. decembra 1962. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik Komande 1. korpusa.
 3. Brko (Abdulah) Mensur. Rođen 27. maja 1969. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik Izviđačko-diverzantske čete 1. korpusa.
 4. Bukva (Ramiz) Šefik. Rođen 4. januara 1959. u Holijacima. Zlatni ljiljan dobio 1992. kao pripadnik 2. motorizovane brigade.
 5. Bulatović (Abid) Ševkija. Rođen 4. maja 1972. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 127. viteške brdske brigade.
 6. Cero (Huso) Muhamed. Rođen 14. oktobra 1954. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik 1. slavne motorizovane brigade.
 7. Cocalić (Mehmed) Eniz. Rođen 8. decembra 1959. u Štitarevu. Poginuo 27. januara 1993. u Rajlovcu (Sarajevo) kao pripadnik Interventnog voda 2. viteške motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 8. Džanko (Bego) Šemso. Rođen 6. januara 1965. u Džankićima. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 81. divizije.
 9. Đip (Hilmo) Sead. Rođen 7. augusta 1965. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade.
 10. Gacka (Hasan) Bekto. Rođen 27. decembra 1956. u Višegradu. Poginuo 29. oktobra 1992. u Donjoj Lijeski na dužnosti komandira Interventnog voda u 31. drinskoj udarnoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 11. Hećo (Adem) Mehmed. Rođen 29. oktobra 1966. u Višegradu. Poginuo 29. oktobra 1992. u Donjoj Lijeski na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantskog voda u 1. slavnoj višegradskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 12. Jelačić (Adil) Fadil. Rođen 29. oktobra 1970. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade.
 13. Kabaklija (Ahmed) Ibrahim. Rođen 25. novembra 1967. u Višegradu. Poginuo 12. aprila 1993. na Zaglavku na dužnosti komandanta bataljona u 1. slavnoj višegradskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 14. Kurspahić (Adem) Mehmed. Rođen 16. jula 1965. u Kosovom Polju. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade.
 15. Kustura (Islam) Zaim. Rođen 25. aprila 1963. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade.
 16. Mešić (Halil) Muzafer. Rođen 31. marta 1959. u Višegradu. Poginuo 24. juna 1993. na Mijatovića kosi (Sarajevo) na dužnosti pomoćnika načelnika Štaba za obavještajne poslove u 2. viteškoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 17. Muharemović (Ibrahim) Amir. Rođen 1. septembra 1951. u Višegradu. Poginuo 11. decembra 1992. u Jezerima kao pripadnik 2. viteške motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 18. Muharemović (Amir) Avdija. Rođen 25. oktobra 1972. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik 1. slavne višegradske brigade. Poginuo 11. aprila 1994. na Kolijevkama (Goražde) na dužnosti komandira čete.
 19. Murtić (Bajro) Ibrahim. Rođen 29. augusta 1961. u Menzilovićima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 1. manevarskog bataljona 3. korpusa.
 20. Murtić (Amir) Semaid. Rođen 4. augusta 1971. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1993. kao pripadnik Izviđačko-diverzantske čete 1. korpusa.
 21. Nuhanović (Ramo) Ramiz. Rođen 29. januara 1964. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade.
 22. Račić (Ramiz) Fahrudin. Rođen 27. jula 1968. u Višegradu. Poginuo 12. decembra 1992. na Crnom vrhu na dužnosti komandira čete u 1. slavnoj višegradskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 23. Samardžić (Smail) Emin. Rođen 4. januara 1956. u Višegradu. Poginuo 28. februara 1993. na Sjeničkoj kosi (Sarajevo) na dužnosti komandira voda u 1. slavnoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 24. Sejdić (Ibro) Ahmet. Rođen 2. januara 1960. u Višegradu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 808. oslobodilačke brigade.
 25. Šabanija (Muradif) Emir. Rođen 28. augusta 1971. u Jelačićima. Preminuo 4. maja 1993. u Ratnoj bolnici Goražde od posljedica ranjavanja na dužnosti komandira četa u 1. slavnoj višegradskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 26. Šabanija (Hamed) Hajrudin. Rođen 28. februara 1951. u Višegradu. Preminuo 19. juna 1992. u Bolnici Koševo (Sarajevo) od posljedica ranjavanja kao pripadnik 5. motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 27. Šahić (Adil) Omer. Rođen 15. marta 1956. u Višegradu. Poginuo 2. decembra 1992. na Sokolju (Sarajevo) kao pripadnik 2. motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1993.
 28. Vilić (Mustafa) Adem. Rođen 14. januara 1971. u Višegradu. Poginuo 5. novembra 1994. na Čemerskoj planini (Ilijaš) na dužnosti komandira 1. voda u manevarskoj jedinici 316. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.