Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Konjic)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja općine Konjic.

 1. Ahmić (Adil) Mustafa. Rođen 2. januara 1965. u Podhumu. Poginuo 20. decembra 1992. na Trebeviću (Sarajevo) kao pripadnik 45. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 2. Avdibegović (Hrustem) Nusret. Rođen 20. januara 1958. u Repovcima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 4. inžinjerijskog bataljona.
 3. Bajić (Šaban) Esad. Rođen 15. augusta 1974. u Konjicu. Poginuo 29. jula 1993. u Tušilima (Trnovo) kao pripadnik 43. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 4. Bilić (Derviš) Sabit. Rođen 21. januara 1955. u Parsovićima. Poginuo 21. decembra 1992. na koti Bunarić (Trebević) na dužnosti komandira voda u 45. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 5. Čajić (Selim) Muamer - Čaja. Rođen 15. januara 1975. u Konjicu. Poginuo 23. septembra 1994. u rejonu Gudca kao pripadnik 4. izviđačko-diverzantskog bataljona. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 6. Daut (Ferhat) Ahmet. Rođen 13. oktobra 1957. u Ježeprosini. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 450. lahke brigade.
 7. Daut (Omer) Nusret. Rođen 15. oktobra 1963. u Konjicu. Poginuo 10. maja 1992. na brdu Mojmilo (Sarajevo) kao pripadnik Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novi Grad.
 8. Delić (Mujo) Salem. Rođen 22. maja 1952. u Orahovici. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 443. brdske brigade.
 9. Didik (Osman) Asim. Rođen 5. februara 1959. u Glavatičevu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 450. lahke brigade.
 10. Džajić (Mustafa) Dževad. Rođen 5. oktobra 1969. u Konjicu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 4. izviđačko-diverzantskog bataljona.
 11. Điver (Šaban) Edin. Rođen 14. novembra 1973. u Gobelovini. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 45. brdske brigade.
 12. Gagula (Jusuf) Haris. Rođen 11. oktobra 1969. u Boždarevićima. Poginuo 11. juna 1993. u Buturović Polju kao pripadnik 45. lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 13. Gakić (Mujo) Senad. Rođen 23. februara 1967. u Gakićima. Poginuo 20. jula 1993. u Šuminama kao pripadnik 43. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 14. Habibija (Uzeir) Osman. Rođen 31. jula 1970. u Ribićima. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 443. brdske brigade. Poginuo u činu natkapetana 2. jula 1995. u Hadžićima na dužnosti komandanta bataljona.
 15. Hadžajlija (Avdo) Halil. Rođen 16. septembra 1964. u Šunjima. Poginuo 11. jula 1993. na Inaču kao pripadnik 445. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 16. Hebibović (Omer) Ibro. Rođen 21. jula 1964. u Glavatičevu. Poginuo 28. juna 1993. na Kobečevu na dužnosti komandira voda u Bataljonu Glavatičevo. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 17. Hodžić (Ćamil) Amir. Rođen 12. novembra 1971. u Boždarevićima. Poginuo 19. juna 1993. na Hurijinoj ravni (Bokševica) na dužnosti komandira voda u 45. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 18. Hodžić (Enes) Mirsad. Rođen 13. marta 1972. u Konjicu. Poginuo 7. aprila 1995. na Bijeloj lijeski (Treskavica) kao pripadnik 4. muslimanske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 19. Hrnjica (Hamdo) Zahir. Rođen 27. novembra 1955. u Goranima. Poginuo 24. oktobra 1993. u Parsovićima na dužnosti komandanta bataljona u 45. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 20. Huseinbegović (Jusuf) Sulejman. Rođen 10. januara 1968. u Repovcima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 45. lahke brigade.
 21. Jahić (Sulejman) Sanel. Rođen 3. januara 1975. u Konjicu. Poginuo 24. novembra 1994. u Požiljku kao pripadnik 4. muslimanske lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 22. Korić (Jusuf) Mirsad. Rođen 13. decembra 1971. u Podorašcu. Poginuo 28. juna 1993. na Ljubini kao pripadnik 4. muslimanske lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 23. Korić (Osman) Rasim. Rođen 1. maja 1963. u Konjicu. Poginuo 15. aprila 1993. na Galjevu na dužnosti komandira voda u 4. muslimanskoj lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 24. Košpo (Šerif) Sead. Rođen 5. septembra 1971. u Gornjem Čažnju. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 45. brdske brigade.
 25. Macić (Muharem) Hamed. Rođen 1. aprila 1966. u Konjicu. Poginuo 11. maja 1993. na Prevlju na dužnosti komandira voda u 43. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 26. Maksumić (Ramo) Džemal - Saks. Rođen 29. septembra 1954. u Konjicu. Poginuo 19. septembra 1994. na Kiseru na dužnosti pomoćnika komandanta za sigurnost u 4. muslimanskoj lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 27. Maksumić (Halil) Šećo. Rođen 4. januara 1970. u Dubočanima. Zlatni ljiljan dobio 1994. kao pripadnik 441. viteške motorizovane brigade.
 28. Muharemović (Huso) Mustafa. Rođen 29. septembra 1974. u Konjicu. Poginuo 19. septembra 1994. na Kiseru kao pripadnik 4. muslimanske lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 29. Mustafić (Mehmed) Muharem. Rođen 24. juna 1957. u Krušćici. Poginuo 16. aprila 1993. u Goranskom polju na dužnosti komandira voda u 45. lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 30. Nuhanović (Ahmed) Hamza. Rođen 14. oktobra 1940. u Konjicu. Poginuo 28. jula 1993. u Konjicu kao pripadnik 4. muslimanske lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 31. Padalović (Bego) Seid. Rođen 24. septembra 1964. u Gostovićima. Poginuo 13. septembra 1993. na Crnom vrhu (Gornji Vakuf) na dužnosti zamjenika komandanta bataljona u 45. lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 32. Pajić (Mujo) Alija. Rođen 24. januara 1951. u Konjicu. Poginuo 24. septembra 1994. na Gudcu kao pripadnik 43. brdske brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 33. Pintol (Duran) Miralem - Lela. Rođen 22. februara 1965. u Svijenči. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 450. lahke brigade.
 34. Pirija (Ibrahim) Amir. Rođen 1. decembra 1974. u Podorašcu. Poginuo 7. aprila 1995. na Vlašiću na dužnosti bolničara u 4. muslimanskoj lahkoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 35. Salihović (Šaban) Salko. Rođen 20. juna 1950. u Konjicu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 445. lahke brigade.
 36. Sarajlić (Ahmed) Izudin. Rođen 11. februara 1965. u Lisičićima. Poginuo 23. jula 1993. na Bijeloj lijeski (Treskavica) kao pripadnik 4. muslimanske lahke brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 37. Tinjak (Halil) Miralem. Rođen 11. januara 1970. u Konjicu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 12. divizije.
 38. Tinjak (Ramiz) Sunah. Rođen 19. januara 1973. u Konjicu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik Izviđačko-diverzantske čete 12. divizije.
 39. Tucaković (Abdulah) Asim - Ćoća. Rođen 2. aprila 1963. u Lađanici. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 450. lahke brigade.
 40. Tucaković (Šaban) Emin - Kikilo. Rođen 1. septembra 1968. u Glavatičevu. Zlatni ljiljan dobio 1995. kao pripadnik 450. lahke brigade.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.