Spisak dobitnika Zlatnog ljiljana (Nevesinje)

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

U ovom članku nalazi se spisak dobitnika Zlatnog ljiljana, vojnog odlikovanja Armije RBiH, sa područja općine Nevesinje.

 1. Čamo (Osman) Alija. Rođen 13. maja 1965. u Sopilji. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik Komande 4. korpusa.
 2. Čehić (Omer) Senad. Rođen 11. maja 1964. u Pridvorcima. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik Komande 4. korpusa.
 3. Čolić (Dervo) Enver - Fočak. Rođen 12. novembra 1961. u Borovčićima. Poginuo 24. jula 1993. u Vrapčićima (Mostar) na dužnosti komandira čete u Samostalnom bataljonu Nevesinje. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 4. Čolić (Dervo) Hakija. Rođen 10. oktobra 1963. u Borovčićima. Poginuo 30. juna 1993. u Bijelom polju (Mostar) na dužnosti komandira voda u Samostalnom bataljonu Nevesinje. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 5. Džemić (Huso) Halil. Rođen 19. aprila 1963. u Donjoj Bijenji. Poginuo 20. septembra 1993. u Brankovcu (Mostar) na dužnosti komandanta Mješovitog artiljerijskog diviziona u 41. slavnoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 6. Gaštan (Dervo) Esad. Rođen 22. jula 1964. u Rabini. Poginuo 22. septembra 1993. u Šantićevoj ulici (Mostar) na dužnosti komandira čete u 41. slavnoj motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 7. Grizović (Salko) Asim. Rođen 15. jula 1965. u Žiljevu. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik 449. istočnohercegovačke brdske brigade.
 8. Grizović (Meho) Mimo. Rođen 4. decembra 1971. u Nevesinju. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik Komande 4. korpusa.
 9. Jugo (Asim) Miralem. Rođen 7. aprila 1965. u Postoljanima. Poginuo 7. septembra 1993. na Sutini (Mostar) na dužnosti zamjenika komandanta 4. korpusa. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 10. Jugo (Bećir) Muharem - Mušan. Rođen 15. januara 1950. u Postoljanima. Poginuo 19. decembra 1992. na Jahorini na dužnosti komandira voda u Samostalnom bataljonu Nevesinje. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 11. Lerić (Meho) Zijo - Ziko. Rođen 8. oktobra 1961. u Donjoj Bijenji. Poginuo 13. oktobra 1994. na Rošcima (Mostar) na dužnosti komandanta Odreda policije za specijalne namjene "Bosna 4". Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 12. Mahinić (Alija) Mirsad. Rođen 24. augusta 1961. u Presjeci. Poginuo u činu majora 30. jula 1995. na Treskavici na dužnosti komandanta bataljona u 449. istočnohercegovačkoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.
 13. Muraspahić (Nezir) Salko. Rođen 10. juna 1960. u Nevesinju. Poginuo 28. jula 1993. na Smiljevićima (Sarajevo) na dužnosti zamjenika komandanta 2. viteške motorizovane brigade. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 14. Muratspahić (Ibro) Miralem. Rođen 20. septembra 1973. u Hrušti. Poginuo 24. augusta 1994. u Vrapčićima (Mostar) kao pripadnik Samostalnog bataljona Nevesinje. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1994.
 15. Ništović (Husein) Samir - Almir. Rođen 12. maja 1963. u Nevesinju. Zlatni ljiljan dobio 1992. kao pripadnik Komande 2. korpusa.
 16. Šarančić (Hamid) Nazif. Rođen 5. oktobra 1967. u Odžaku. Zlatni ljiljan dobio 1996. kao pripadnik Komande 4. korpusa.
 17. Šikalo (Jusuf) Smail. Rođen 26. aprila 1967. u Nevesinju. Poginuo 8. decembra 1992. na Sokolju (Sarajevo) na dužnosti komandira čete u 2. motorizovanoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1992, a Medalja za hrabrost 1994.
 18. Tinjak (Kasim) Musa. Rođen 8. januara 1970. u Borovčićima. Poginuo 20. jula 1995. u rejonu Brda (Kalinovik) na dužnosti komandira Izviđačko-diverzantske čete u 449. istočnohercegovačkoj brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1996.
 19. Vrače (Halil) Meho. Rođen 6. maja 1961. u Kamenu. Poginuo 14. augusta 1993. na Kičinu (Blagaj) na dužnosti komandira čete u 42. brdskoj brigadi. Zlatni ljiljan posthumno mu je dodijeljen 1995.

Literatura[uredi | uredi izvor]

 • Grupa autora (2000). Monografija Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992.–1995. Sarajevo: Zajednička komanda Vojske FBiH.